ASTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000120940
Numer REGON: 008016680
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-02
Ostatni wpis Nr wpisu52Data dokonania wpisu2020-09-08
Sygnatura akt[RDF/237635/20/797]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-07-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 008016680 NIP 67601051272007-02-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-07-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 2282002-07-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2002-07-02 do dziś
2. Adresulica SMOLEŃSK nr domu 29 kod pocztowy 31-112 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2002-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuASTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ POZNAŃ2002-07-02 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2002-07-02 do dziś
3. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica ŻNIWNA nr domu 12 nr lokalu A kod pocztowy 61-663 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2015-06-19 do dziś
21. Firma oddziałuASTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ KATOWICE2002-07-02 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICKI gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2002-07-02 do dziś
3. Adresmiejscowość KATOWICE ulica ŻELIWNA nr domu 38 kod pocztowy 40-599 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2019-02-07 do dziś
31. Firma oddziałuASTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ WARSZAWA2008-06-12 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-06-12 do dziś
3. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica STĘPIŃSKA nr domu 22 nr lokalu 30 kod pocztowy 00-739 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2008-06-12 do dziś
41. Firma oddziałuASTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ WROCŁAW2019-02-07 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2019-02-07 do dziś
3. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. BARTŁOMIEJA STRACHOWSKIEGO nr domu 12 kod pocztowy 52-210 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2019-02-07 do dziś
51. Firma oddziałuASTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ SZCZECIN2019-02-07 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2019-02-07 do dziś
3. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. CYFROWA nr domu 6 kod pocztowy 71-441 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2019-02-07 do dziś
61. Firma oddziałuASTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ ASTOR ROBOTICS CENTER W KRAKOWIE2019-02-07 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2019-02-07 do dziś
3. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. FELIKSA WROBELA nr domu 3 kod pocztowy 30-798 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-02-07 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11.14 GRUDNIA 1987 R. - NOTARIUSZ JOANNA GREGUŁA, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W KRAKOWIE, REP. A NR 20831/87; 2.19.12.2001 NOT. IRENA ULMAN-LEŚNIAK KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. SMOLEŃSK 22/2 REP.A NR 1180/2001 - ZMIANA PKT III I VI UMOWY SPÓŁKI 3.25.06.2002-NOT.IRENA ULMAN-LEŚNIAK-KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. SMOLEŃSK 22/2-REP.A NR 1140/2002ZMIANA PKT XVII I XXV UMOWY SPÓŁKI2002-07-02 do dziś
210.05.2004 R. -NOT. WLADEMAR WAJDA, KANCELARIA NOT. W KRAKOWIE UL. PIŁSUDSKIEGO 40/3, REP. A NR 3326/2004 -ZMIANA PKT XI UMOWY SPÓŁKI;2004-08-19 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 2 LUTEGO 2007 ROKU, REP. A NR 1363/2006, NOTARIUSZ WALDEMAR WAJDA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE PRZY UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 40/3 - ZMIENIONO: PKT V, PKT VI; DODANO: PKT XXI A.2007-02-26 do dziś
422.06.2009 R., REPERTORIUM A NR 2167/2009, NOTARIUSZ MAGDALENA CHLANDA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA § XXI UMOWY SPÓŁKI2009-07-21 do dziś
55.04.R. REP A NR 2061/2012 NOTARIUSZ ANNA ŁOMNICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANIE ULEGŁY: UST. III; UST. VI; UST. VII; UST. VIII; UST. XVI; UST. XVIIA; UST. XX; UST. XXV; UST. XXVI. W UST. XVII DODAJE SIĘ LITERĘ I.2012-05-08 do dziś
601.04.2015 R., REP. A NR 2121/2015, NOTARIUSZ TOMASZ OBTUŁOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE - ZMIENIONO USTĘP III2015-05-14 do dziś
731.08.2017R., REP. A NR 7457/2017 NOTARIUSZ TOMASZ OBTUŁOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE ZMIENIONO USTĘP V UMOWY SPÓŁKI2017-11-21 do dziś
817.04.2018, REP. A NR 3313/2018, NOTARIUSZ TOMASZ OBTUŁOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. PIŁSUDZKIEGO 40/3. ZMIENIONO USTĘP V2018-08-02 do dziś
918.02.2019R., REP.A NR 903/2019, NOTARIUSZ ANNA ŁOMNICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE ZMIENIONO USTĘP V2019-03-04 do dziś
1019.03.2019R., REP. A NR 1684/2019, NOTARIUSZ TOMASZ OBTUŁOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO USTĘP V UMOWY SPÓŁKI.2019-04-19 do dziś
1120.03.2020, REPERTORIUM A NR 2876/2020, NOTARIUSZ TOMASZ OBTUŁOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE - ZMIENIONO UST. V2020-05-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-07-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-07-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaASTOR INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3692796832018-02-19 do dziś
4. Numer KRS0000713844 2018-02-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.599 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 226.113,00 ZŁ2020-05-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1070709,00 ZŁ2020-05-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-07-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ WE WSZYSTKICH SPRAWACH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB USTANOWIONY PROKURENT.2004-08-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTULEWICZ2004-08-19 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2004-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-08-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2004-08-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-08-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYCZKOWSKI2002-07-02 do dziś
2. ImionaSTEFAN ANDRZEJ2002-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-07-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-07-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoPOLITAŃSKA2015-05-14 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA ZOFIA2015-05-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-05-14 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-05-14 do dziś
21. NazwiskoGARBACKI2015-05-14 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2015-05-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-05-14 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-05-14 do dziś
31. NazwiskoMAJEWSKI2015-05-14 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ PAWEŁ2015-05-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-05-14 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-05-14 do dziś
41. NazwiskoMERWART2015-05-14 do dziś
2. ImionaPIOTR MAREK2015-05-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-05-14 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-05-14 do dziś
51. NazwiskoGRACEL2015-05-14 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW PIOTR2015-05-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-05-14 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-05-14 do dziś
61. NazwiskoMICHAŁEK2016-09-14 do dziś
2. ImionaTOMASZ2016-09-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-09-14 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2016-09-14 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2015-05-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2015-05-14 do dziś
246 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2015-05-14 do dziś
362 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-05-14 do dziś
462 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-05-14 do dziś
562 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2015-05-14 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-05-14 do dziś
772 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2015-05-14 do dziś
877 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2015-05-14 do dziś
977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1 STYCZNIA 2001 ROKU -31 GRUDNIA 2001 ROKU data złożenia 31.05.2002 3. okres za jaki złożono dokument 1 STYCZNIA 2001 ROKU -31 GRUDNIA 2001 ROKU2002-07-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 08.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-06-18 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 23.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-08-19 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 1 STYCZNIA 2004 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU data złożenia 12.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 1 STYCZNIA 2004 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU2005-07-15 do dziś
5data złożenia 17.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-25 do dziś
6data złożenia 26.04.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-05-14 do dziś
7data złożenia 21.05.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-12 do dziś
8data złożenia 07.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-21 do dziś
9data złożenia 14.05.2010 okres OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 R.2010-05-26 do dziś
10data złożenia 25.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-29 do dziś
11data złożenia 02.07.2012 okres 2011 R.2012-07-10 do dziś
12data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-29 do dziś
13data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
14data złożenia 12.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
15data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
16data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
17data złożenia 19.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
18data złożenia 05.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
19data złożenia 20.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-20 do dziś
20data złożenia 04.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-04 do dziś
21data złożenia 08.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-08 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-12 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-07-21 do dziś
3OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 R.2010-05-26 do dziś
401.01.2010-31.12.20102011-07-29 do dziś
52011 R.2012-07-10 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-07-29 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-20 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-04 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-07-25 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-05-14 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-12 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-21 do dziś
5OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 R.2010-05-26 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-29 do dziś
72011 R.2012-07-10 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-20 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-04 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 1 STYCZNIA 2004 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU2005-07-15 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-07-25 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-05-14 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-12 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-21 do dziś
6OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 R.2010-05-26 do dziś
701.01.2010-31.12.20102011-07-29 do dziś
82011 R.2012-07-10 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-07-29 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-20 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-04 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2015-07-24 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ ASTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2015 ROKU W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FRIMĄ: QSI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE - SPÓŁKA PRZEJMOWANA, ZE SPÓŁKĄ ASTOR SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE - SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA, POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI QSI SP. Z O.O. NA SPÓŁKĘ ASTOR SP. Z O.O., NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W PLANIE POŁĄCZENIA Z DNIA 29 KWIETNIA 2015 ROKU, ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZ ANNĘ ŁOMNICKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE W DNIU 26 CZERWCA 2015 ROKU, REP. A NR 4680/2015.2015-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
2
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2015-09-01 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁACZENIE ASTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KRAKOWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZE SPÓŁKĄ QSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KRAKOWIE (SPÓŁKA PRZEJMOWANA)NA PODSTAWIE ART. 492 § 1 PKT 1 KSH W ZW. Z ART. 516 § 6 KSH. UCHWAŁA NZW SPÓŁKI ASTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O POŁACZENIU Z DNIA 26.06.2015 R., REP. A NR 4680/2015, NOTARIUSZ ANNA ŁOMNICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE ORAZ UCHWAŁA NZW SPÓŁKI QSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O POŁĄCZENIU Z DNIA 26.06.2015 R., REP. A NR 4684/2015, NOTARIUSZ ANNA ŁOMNICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE2015-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
3
1. Określenie okolicznościWYDZIELENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU2018-01-26 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPODZIAŁ SPÓŁKI ASTOR SP Z O.O. POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI JEJ MAJĄTKU NA NOWO ZAWIĄZANĄ SPÓŁKĘ ASTOR TECHNOLOGY PARK SP. Z O.O. (PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE), NA PODSTAWIE: 1. UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ASTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O PODZIALE SPÓŁKI ASTOR SP Z O.O. (SPÓŁKA DZIELONA) POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI JEJ MAJĄTKU, SZCZEGÓŁOWO OPISANEGO W PLANIE PODZIAŁU SPORZĄDZONYM PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI DZIELONEJ, NA NOWO ZAWIĄZANĄ SPÓŁKĘ ASTOR TECHNOLOGY PARK SP. Z O.O. - ZAWARTEJ W PROTOKOLE NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPORZĄDZONYM W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZEZ NOTARIUSZA KONRADA SEWERYNA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. ARMII KRAJOWEJ 19 W DNIU 29 GRUDNIA 2017 ROKU, REP A NR 35970/2017; 2. UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ASTOR TECHNOLOGY PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI O WYRAŻENIU ZGODY NA PODZIAŁ SPÓŁKI ASTOR SP. Z O.O. (SPÓŁKA DZIELONA) POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI JEJ MAJĄTKU, SZCZEGÓŁOWO OPISANEGO W PLANIEJJODZIAŁU SPORZĄDZONYM PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI DZIELONEJ, NA NOWO ZAWIĄZANĄ SPÓŁKĘ ASTOR TECHNOLOGY PARK SP. Z O.O. ZAWARETEJ W PROTOKOLE NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPORZĄDZONYM W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZEZ NOTARIUSZA KONRADA SEWERYNA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. ARMII KRAJOWEJ 19 W DNIU 29 GRUDNIA 2017 ROKU, REP A NR 35978/2017.2018-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów