„DOCK-POL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000120814
Numer REGON: 190389507
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-03
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2020-10-03
Sygnatura akt[RDF/251088/20/739]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-07-03 do dziś
2. Numer REGON\NIP1903895072002-07-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOCK-POL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-07-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU nr w rejestrze 89542002-11-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2002-07-03 do dziś
2. Adresulica DŁUGIE POBRZEŻE nr domu 22 kod pocztowy 80-888 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2002-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki15 SIERPIEŃ 1993 R.- NOTARIUSZ ZOFIA GŁODOWSKA-KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, REP. A NR 5833/1993. 7 GRUDZIEŃ 2001 R.- NOTARIUSZ MARIA DAMBEKKANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, REP. A NR 23473/2001 ZMIENIONO: PAR. 3, 5.1, 5.2, 5.8, 7.2, 8.1, 8.6, 8.5, DODANO PAR. 7.3.2002-07-03 do dziś
222.10.2018R. REPERTORIUM A NR 17899/2018, NOTARIUSZ MARIA DAMBEK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU, UL. CHLEBNICKA 45/46/3, ZMIENIONO: PAR.1, PAR.3; PAR.5 UST.2 UMOWY SPÓŁKI - AKT NOTARIALNY SPROSTOWANY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 25.10.2018R., SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA MARIĘ DAMBEK, REP. A 18060/20182019-02-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-07-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-07-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego770000,00 PLN2002-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1750000,00 PLN2002-07-03 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-07-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARKIEWICZ2002-07-03 do dziś
2. ImionaBARBARA MARIA2002-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-07-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR SPÓŁKI2002-07-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-07-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOCKERILL2002-07-03 do dziś
2. ImionaWOLFGANG2002-07-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA DYREKTORA SPÓŁKI2002-07-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2019-02-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy196 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2019-02-15 do dziś
293 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2019-02-15 do dziś
396 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2019-02-15 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-02-15 do dziś
556 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2019-02-15 do dziś
658 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2019-02-15 do dziś
746 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-02-15 do dziś
847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-02-15 do dziś
955 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2019-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000-31.12.200 R. data złożenia 17.09.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2000-31.12.2000 R.2002-07-03 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 22.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-08-04 do dziś
3data złożenia 07.12.2005 okres 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2006-02-01 do dziś
4data złożenia 28.06.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-08-25 do dziś
5data złożenia 04.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-07 do dziś
6data złożenia 10.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-08-13 do dziś
7data złożenia 13.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-31 do dziś
8data złożenia 18.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-09-14 do dziś
9data złożenia 02.08.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-17 do dziś
10data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-23 do dziś
11data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-18 do dziś
12data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-23 do dziś
13data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
14data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
15data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-16 do dziś
16data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
17data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
18data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
19data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
20data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
21data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004 R. -31.12.2004 R.2006-02-01 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-08-25 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-08-07 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-08-13 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-07-31 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-09-14 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-08-17 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-23 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-10-18 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-23 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-16 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2000-31.12.2000 R.2002-07-03 do dziś
201.01.2004 R. -31.12.2004 R.2006-02-01 do dziś
301.01.2005-31.12.20052006-08-25 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-08-07 do dziś
501.01.2007-31.12.20072008-08-13 do dziś
601.01.2008-31.12.20082009-07-31 do dziś
701.01.2009-31.12.20092010-09-14 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-08-17 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-07-23 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-10-18 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-23 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-16 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
19OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
20OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów