SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA - FAMPA W JELENIEJ GÓRZE

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000120703
Numer REGON: 003299028
Numer NIP: 6110203492
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-02
Ostatni wpis Nr wpisu45Data dokonania wpisu2022-09-30
Sygnatura akt[RDF/430824/22/681]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-07-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 003299028 NIP 61102034922011-09-13 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA -FAMPA W JELENIEJ GÓRZE2002-07-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W JELENIEJ GÓRZE WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze ARS 5492002-07-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat JELENIA GÓRA gmina JELENIA GÓRA miejscowość JELENIA GÓRA2017-07-21 do dziś
2. Adresmiejscowość JELENIA GÓRA ulica UL. DWUDZIESTOLECIA nr domu 3 kod pocztowy 58-560 poczta JELENIA GÓRA kraj POLSKA 2017-07-21 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejPOCZTA@SMFAMPA.JGORA.PL2016-01-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu121.12.1990 R.2002-07-02 do dziś
227.06.2003 R. -UCHWAŁA NR V/03 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW UCHWALONO NOWE BRZMIENIE STATUTU SPÓŁDZIELNI. 22.01.2004 R. UCHWAŁA NR 1/2004 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW; ZMIENIONO: W § 14 PKT 10, W § 26 UST. 1, W § 27 USTĘPY 1 I 2, W § 40 W UST. 1 PKT 10, W § 46 USTĘPY 2 I 3, W § 56 UST. 2, ZMIENIONO TYTUŁ ROZDZIAŁU 5.2, W § 69 USTĘPY 1, 2, 3, 4, 5, W § 70 UST. 1, W § 71 UST. 1, § 84, W § 92 UST. 2, W § 110 ZAPIS UST. 3 ZASTĘPUJE SIĘ ZAPISEM UST. 4 PKT 3; ZMIENIONO NUMERACJĘ NASTĘPUJĄCYCH PARAGRAFÓW -§ 81 ZMIENIA SIĘ NA § 72, § 82 ZMIENIA SIĘ NA § 73, § 83 ZMIENIA SIĘ NA § 74, § 84 ZMIENIA SIĘ NA § 75, § 85 ZMIENIA SIĘ NA § 76, § 86 ZMIENIA SIĘ NA § 77, § 87 ZMIENIA SIĘ NA § 78, § 88 ZMIENIA SIĘ NA § 79, § 89 ZMIENIA SIĘ NA § 80, § 90 ZMIENIA SIĘ NA § 81, § 91 ZMIENIA SIĘ NA § 82, § 92 ZMIENIA SIĘ NA § 83, § 93 ZMIENIA SIĘ NA § 84, § 94 ZMIENIA SIĘ NA § 85, § 95 ZMIENIA SIĘ NA § 86, § 96 ZMIENIA SIĘ NA § 87, § 97 ZMIENIA SIĘ NA § 88, § 98 ZMIENIA SIĘ NA § 89, § 99 ZMIENIA SIĘ NA § 90, § 100 ZMIENIA SIĘ NA § 91, § 101 ZMIENIA SIĘ NA § 92, § 102 ZMIENIA SIĘ NA § 93, § 103 ZMIENIA SIĘ NA § 94, § 104 ZMIENIA SIĘ NA § 95, § 105 ZMIENIA SIĘ NA § 96, § 106 ZMIENIA SIĘ NA § 97, § 107 ZMIENIA SIĘ NA § 98, § 108 ZMIENIA SIĘ NA § 99, § 109 ZMIENIA SIĘ NA § 100, § 110 ZMIENIA SIĘ NA § 101, § 111 ZMIENIA SIĘ NA § 102, § 112 ZMIENIA SIĘ NA § 103, § 113 ZMIENIA SIĘ NA § 104, § 114 ZMIENIA SIĘ NA § 105, § 115 ZMIENIA SIĘ NA § 106, § 116 ZMIENIA SIĘ NA § 107, § 117 ZMIENIA SIĘ NA § 108, § 118 ZMIENIA SIĘ NA § 109, § 119 ZMIENIA SIĘ NA § 110, § 120 ZMIENIA SIĘ NA § 111, § 121 ZMIENIA SIĘ NA § 112, § 122 ZMIENIA SIĘ NA § 113; SKREŚLONO: ROZDZIAŁ 5.4 ODRĘBNA WŁASNOŚĆ LOKALU, § 72, § 73, § 74, § 75, § 76, § 77, § 78, § 79, § 80; UCHWALONO NOWE BRZMIENIE TEKSTU JEDNOLITEGO.2004-02-16 do dziś
329.06.2006, ZMIENIONO: § 10 UST. 1, § 12 UST. 11, § 13 UST. 1 PKT 11, PKT 12, PKT 13, § 17 UST. 1, § 18, § 21, § 22, § 37, § 52 UST. 1, § 60 UST. 5, § 64, § 85, § 88, § 91, ZMIENIONO OZNACZENIE § 92 NADAJĄC MU NUMER 85, § 93, § 102 UST. 1, UST. 2, § 106 UST. 1, UST. 3, § 112 DODANO: § 13 UST. 1 PKT 13A, § 13 UST. 4, UST. 5, UST. 6, UST. 7, § 28 UST. 3A, UST. 4A, UST. 4B, UST. 4C, UST. 4D, § 37 A, § 40 UST. 1 PKT 11 A, § 51 A, § 53 A, § 53 B § 103 UST. 6 USUNIETO: § 60 UST. 2, § 62, § 71 UST. 2, § 802006-09-29 do dziś
409.11.2007 R. -ZMIENIONO: § 1 UST. 1; § 2; § 4 UST. 2; § 5; § 6; § 9 UST. 1, UST. 3, UST. 4; § 10 UST. 1, UST. 2, § 12 UST. 1-8; § 13; § 14 PKT 8 ORAZ 9; § 17 UST. 2; § 20 UST. 1; § 25 UST. 1-3; § 26 UST. 1, UST. 2, UST. 3, UST. 6; § 27 UST. 2; § 36 UST. 1, UST. 2, UST. 3; § 37 UST. 1, UST. 6, UST. 8; § 37 A; § 38 UST. 1, UST. 3, UST. 4; § 39 UST. 1, UST. 2, UST. 3; § 40 UST. 1; § 42 UST. 1, UST. 4; § 43; § 44; § 46 UST 3; § 48 UST. 1 PKT 4, 10, 12, 13, § 48 UST. 2, UST. 3; § 59 UST. 1; § 64; § 69 UST. 1; § 97 UST. 1; § 98; § 102 UST. 1, UST. 2, UST. 3; § 103 UST. 1-6; § 104 UST. 1, § 106 UST. 3; § 107 UST. 2; § 111; § 112; § 113. -DODANO: § 10 UST. 3; § 14 PKT 8 A; § 9 A; § 15 PKT 5; § 20 UST. 3, 4, 5, 6, 7; § 22 A; § 25 UST. 4; § 27 UST. 3 ORAZ UST. 4; § 28 A; § 29 A; § 30 A; § 30 B; § 32 A; § 35 A; § 36 UST. 4, UST. 5, UST. 6; § 38 UST. 5, UST. 6, UST. 7, UST. 8, UST. 9; § 38 A; § 42 UST. 3; § 42 UST. 6; § 46 UST. 5; § 47 UST. 4; § 48 UST. 1 PKT 16, 17, 18, 19; § 69 UST. 1 A, 1 B, 1 C; § 69 A; § 69 B; § 69 C; § 69 D; § 72 UST. 8; § 82 A; § 97 UST. 2, UST. 3, UST. 4, UST. 5, UST. 6; § 102 UST. 4; § 106 UST. 6; § 108 A, B, C; § 114. -USUNIĘTO: § 5; § 7 UST. 2 ORAZ UST. 3; § 21; § 22; § 28; § 29; § 30; § 31; § 32; § 33 -35; § 52; § 53 -57; § 58 UST 1 ORAZ UST. 2; § 59 UST. 2-4; § 60 UST. 2; § 62; § 69 UST. 2, UST. 3, UST. 4; § 73; § 74 UST. 1 PKT 1; § 80; § 81; § 82; § 85; § 86; § 90.2008-03-10 do dziś
526.06.2012 R. -W § 46 USUNIĘTO USTĘP 4.2012-08-01 do dziś
626.06.2014 R. § 1 UST. 1, § 11 UST. 4, § 19 UST. 3 I UST. 5, § 46 UST. 1, § 48 UST. 1 PKT. 18, § 58 UST. 5.1, § 67 UST. 1, § 76, § 97 UST. 4, § 100, § 106 UST. 1, § 106 UST. 2, § 106 UST. 2(1), § 107 UST. 1, § 108 UST. 1, § 108 UST. 1(1), § 108 UST. 2, § 108 UST. 3, § 108 B UST. 1, § 1142014-10-30 do dziś
726.06.2015 R. - ZMIANA: §46 UST.1,2 §12 UST.1,2 §28 A UST.1,3 §72 UST.72016-01-21 do dziś
824.06.2016R. ZMIANY: § 12 UST. 1, § 30A UST. 1, § 30A UST. 4 PKT 1,§ 46 UST. 1, § 107 UST. 1 DODANO: § 37A UST. 5, § 69B UST. 3 I 4, § 104 UST. 4 PKT 5 I 62016-12-05 do dziś
9- 24.06.2017 R. - ZMIANY: STRONA TYTUŁOWA; § 1 UST. 2; § 4; § 11 UST. 5; § 12 UST. 4; § 19; § 20; § 22A; § 38 UST. 3; § 39 UST. 2; § 74; § 98; § 106 UST. 1; § 107 UST. 1 PKT 1 I 2; § 107 UST. 1 PKT 4; § 108 B; - DODANO: § 14 PKT 18; § 48 UST. 1 PKT 20; § 102 UST. 5 I 6; § 107 UST. 1 PKT 8; - USUNIĘTO: § 39 UST. 3; § 69 UST. 5.2017-07-21 do dziś
1014 CZERWCA 2018 ROKU ZMIANA: § 98 UST. 4.2018-07-26 do dziś
11- 07.09.2018 R. - ZMIANY: § 8; § 9; TYTUŁ ROZDZIAŁU 2.2.; § 11 UST. 1; § 12; § 14 PKT 3), 6), 7); § 15; § 16 UST. 1, 2; § 28 A; § 48 UST. 1 PKT 1 (20); § 66; § 83 UST. 4; § 93; § 97 UST. 4; § 102 UST. 1, 3; § 103 UST. 7; § 106 UST. 3; § 108 UST. 1. - USUNIĘTO: § 14 PKT 2), 18); § 17; § 18; § 19; § 20; § 22 A; § 40 UST. 1 PKT 12), 22); § 59 UST. 1, 6; § 100 UST. 1 PKT 1); § 102 UST. 2; § 103 UST. 3; § 111.2018-10-09 do dziś
1206.06.2019 R. ZMIENIONO § 742020-01-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-07-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-07-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK I PEŁNOMOCNIK2004-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSUSZCZEWSKA2019-12-18 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA MAŁGORZATA2019-12-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-12-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-12-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-18 do dziś
21. NazwiskoKOŁODYŃSKI2019-09-06 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2019-09-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU2019-09-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-06 do dziś
31. NazwiskoGAJDA2019-03-26 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2019-03-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-03-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-26 do dziś
41. NazwiskoDACEWICZ2015-11-30 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2015-11-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-11-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2019-03-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-07-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOCZYNEK2017-07-21 do dziś
2. ImionaWOJCIECH LESZEK2017-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETROŃ ZAREMBA2017-07-21 do dziś
2. ImionaJADWIGA2017-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMROZIK2017-07-21 do dziś
2. ImionaDANUTA IRENA2017-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-21 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODYŃSKI2017-07-21 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2017-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-21 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIMLAT2017-07-21 do dziś
2. ImionaMAGDALENA MARIA2017-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-21 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZRAMIK2014-10-30 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2014-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-30 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANIK2014-10-30 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2014-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-07-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-07-21 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-07-21 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-07-21 do dziś
442 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-07-21 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-07-21 do dziś
643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2017-07-21 do dziś
743 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2017-07-21 do dziś
893 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2017-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 01.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-02-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 07.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-22 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 18.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-02 do dziś
4data złożenia 12.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.2005 R.2006-09-29 do dziś
5data złożenia 17.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-26 do dziś
6data złożenia 22.07.2008 okres 01.01.2007 R. --31.12.2007 R.2008-10-14 do dziś
7data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-30 do dziś
8data złożenia 16.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-29 do dziś
9data złożenia 21.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-13 do dziś
10data złożenia 25.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-08-01 do dziś
11data złożenia 29.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-24 do dziś
12data złożenia 23.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-30 do dziś
13data złożenia 27.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-21 do dziś
14data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-05 do dziś
15data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
16data złożenia 25.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-25 do dziś
17data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
18data złożenia 22.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
19data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
20data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-02 do dziś
201.01.2005 -31.12.2005 R.2006-09-29 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-26 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-14 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-09-30 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-29 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-09-13 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-08-01 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-09-24 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-30 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-21 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-05 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-02-16 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-22 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-02 do dziś
401.01.2005 -31.12.2005 R.2006-09-29 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-26 do dziś
601.01.2007 R. --31.12.2007 R.2008-10-14 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082009-09-30 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-29 do dziś
901.01.2010 -31.12.20102011-09-13 do dziś
1001.01.2011 -31.12.20112012-08-01 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-09-24 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-30 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-21 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-05 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-25 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów