„ENERGAZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000120690
Numer REGON: 811981250
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-08-21
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2012-01-05
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/32/12/772]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-08-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP8119812502002-08-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ENERGAZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-08-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE nr w rejestrze 69652002-08-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat POLICKI gmina DOBRA (SZCZECIŃSKA) miejscowość MIERZYN2012-01-05 do dziś
2. Adresmiejscowość MIERZYN ulica WELECKA nr domu 26 kod pocztowy 72-006 poczta MIERZYN kraj POLSKA 2012-01-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.03.2000 R. W KN NOTARIUSZA IZABELI NAJMRODZKIEJ-MŁODOJEWSKIEJ, REP. A NR 777/2000. AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.04.2002 R., W KN NOTARIUSZA IZABELI NAJMRODZKIEJ-MŁODOJEWSKIEJ, REP. A NR 1033/2002, ZMIANA PARAGRAFÓW: 6, 7, 9, 222002-08-21 do dziś
218 WRZEŚNIA 2007 R., REP. A NR 5826/2007, NOTARIUSZ IZABELA BEATA NAJMRODZKA-MŁODOJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE -ZMIENIONO TREŚĆ § 62007-10-02 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 GRUDNIA 2011 R., REP. A NR 4800/2011, ASESOR NOTARIALNY DANIEL BANASZKIEWICZ -ZASTĘPCA NOTARIUSZA IZABELI BEATY NAJMRODZKIEJ MŁODOJEWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIENIONO § 3.2012-01-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-08-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-08-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWISZCZ2002-08-21 do dziś
2. ImionaDANIEL2002-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 116 (STO SZESNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 58.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)2002-08-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-08-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego70000,00 PLN2002-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-08-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2002-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWISZCZ2002-08-21 do dziś
2. ImionaDANIEL2002-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-08-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoŚWISZCZ2002-08-21 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2002-08-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-08-21 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2002-08-21 do dziś
21. NazwiskoNOWACKI2009-07-17 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2009-07-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-07-17 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2009-07-17 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 20 A PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I TESTUJĄCYCH2002-08-21 do dziś
251 13 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2002-08-21 do dziś
351 14 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH2002-08-21 do dziś
451 53 SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2002-08-21 do dziś
551 54 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2002-08-21 do dziś
670 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-08-21 do dziś
770 11 ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-08-21 do dziś
870 12 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-08-21 do dziś
970 20 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-08-21 do dziś
1070 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE2002-08-21 do dziś
1172 20 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROGRAMOWANIA2002-08-21 do dziś
1245 11 ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2002-08-21 do dziś
1372 10 DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2002-08-21 do dziś
1474 20 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII2002-08-21 do dziś
1574 30 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2002-08-21 do dziś
1674 40 REKLAMA2002-08-21 do dziś
1745 21 BUDOWNICTWO OGÓLNE I INŻYNIERIA LĄDOWA2002-08-21 do dziś
1845 23 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DROGOWYCH2002-08-21 do dziś
1945 31 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2002-08-21 do dziś
2045 33 WYKONYWANIE INSTALACJI CIEPLNYCH, WODNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH2002-08-21 do dziś
2145 34 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2002-08-21 do dziś
2245 50 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO2002-08-21 do dziś
2350 50 SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2002-08-21 do dziś
2431 20 A PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2007-10-02 do dziś
2563 22 C OBSŁUGA ŻEGLUGI MORSKIEJ I ŚRÓDLĄDOWEJ2007-10-02 do dziś
2663 22 D DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WODNY POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-10-02 do dziś
2763 30 A DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2007-10-02 do dziś
2863 30 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2007-10-02 do dziś
2963 30 C DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2007-10-02 do dziś
3063 30 D DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA POZOSTAŁA2007-10-02 do dziś
3171 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2007-10-02 do dziś
3271 22 Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO2007-10-02 do dziś
3374 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2007-10-02 do dziś
3480 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2007-10-02 do dziś
3531 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ2007-10-02 do dziś
3685 31 A CAŁODOBOWA OPIEKA WYCHOWAWCZA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY2007-10-02 do dziś
3792 62 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM, POZOSTAŁA2007-10-02 do dziś
3892 72 Z DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-10-02 do dziś
3993 04 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2007-10-02 do dziś
4051 87 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWIGACJI2007-10-02 do dziś
4160 23 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, POZOSTAŁY2007-10-02 do dziś
4260 24 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2007-10-02 do dziś
4335 11 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE NAPRAWY I KONSERWACJI STATKÓW, PLATFORM I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH2007-10-02 do dziś
4435 12 Z PRODUKCJA ORAZ NAPRAWA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH2007-10-02 do dziś
4551 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2007-10-02 do dziś
4651 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-10-02 do dziś
4761 10 A TRANSPORT MORSKI2007-10-02 do dziś
4861 10 B TRANSPORT WODNY PRZYBRZEŻNY2007-10-02 do dziś
4961 20 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY2007-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 29.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-10-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 22.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-05 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 31.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-04 do dziś
4data złożenia 16.03.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-04 do dziś
5data złożenia 16.03.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-03-30 do dziś
6data złożenia 31.03.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-04-11 do dziś
7data złożenia 03.06.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-16 do dziś
8data złożenia 09.07.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-08-18 do dziś
9data złożenia 07.11.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102012-01-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-04 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-03-30 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-04-11 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-16 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-08-18 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102012-01-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-05 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-04 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-04 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-03-30 do dziś
51 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-04-11 do dziś
61 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-16 do dziś
71 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-08-18 do dziś
81 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102012-01-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów