BUDOMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000120371
Numer REGON: 012263180
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-26
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2015-08-26
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/49090/15/572]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-06-26 do dziś
2. Numer REGON\NIP0122631802002-06-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-06-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 488192002-06-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA2002-06-26 do dziś
2. Adresulica BEŁSKA nr domu 8 nr lokalu 85 kod pocztowy 02-638 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2002-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.12.1996 R. AKT NOTARIALNY NR REP. A 16092/96 NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA UL. TAMKA 37/1,00-355 WARSZAWA; AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI 28.05.2002 R. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI, AKT NOTARIALNY NR REP. A 2526/2002 NOTARIUSZ KRYSTYNA KĘDRA, KANCELARIA NOTARIALNA UL. FRANCUSKA 9A/1, 03-906 WARSZAWA; ZMIANA PARAGRAFÓW UMOWY SPÓŁKI: §1, §2, §7, §8, §9, §10, §11, §14, §16, §17; TEKST JEDNOLITY2002-06-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-06-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-06-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-06-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2002-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBAK2002-06-26 do dziś
2. ImionaJERZY ANDRE2002-06-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-06-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy114 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA2002-06-26 do dziś
226 40 Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ2002-06-26 do dziś
374 82 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2002-06-26 do dziś
474 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2002-06-26 do dziś
574 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-06-26 do dziś
626 51 Z PRODUKCJA CEMENTU2002-06-26 do dziś
726 52 Z PRODUKCJA WAPNA2002-06-26 do dziś
826 53 Z PRODUKCJA GIPSU2002-06-26 do dziś
926 61 A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH BUDOWLANYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH2002-06-26 do dziś
1026 61 B PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z BETONU2002-06-26 do dziś
1126 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW GIPSOWYCH DLA BUDOWNICTWA2002-06-26 do dziś
1226 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ2002-06-26 do dziś
1326 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ2002-06-26 do dziś
1426 65 Z PRODUKCJA WYROBÓW AZBESTOWO-CEMENTOWYCH, WIÓROWO-CEMENTOWYCH I PODOBNYCH2002-06-26 do dziś
1514 12 Z WYDOBYWANIE SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU I KREDY2002-06-26 do dziś
1626 66 Z PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH I GIPSOWYCH POZOSTAŁYCH2002-06-26 do dziś
1728 11 A PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z METALU, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2002-06-26 do dziś
1828 11 B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH2002-06-26 do dziś
1928 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH2002-06-26 do dziś
2028 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2002-06-26 do dziś
2128 21 Z PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH2002-06-26 do dziś
2228 22 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA2002-06-26 do dziś
2329 22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW2002-06-26 do dziś
2429 23 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH, Z WYJĄTKIEM URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH2002-06-26 do dziś
2529 52 A PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2002-06-26 do dziś
2614 13 Z WYDOBYWANIE ŁUPKÓW2002-06-26 do dziś
2731 62 A PRODUKCJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2002-06-26 do dziś
2831 62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-06-26 do dziś
2945 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2002-06-26 do dziś
3045 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNOINŻYNIERSKICH2002-06-26 do dziś
3145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-06-26 do dziś
3245 21 B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH2002-06-26 do dziś
3345 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH -PRZESYŁOWYCH2002-06-26 do dziś
3445 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH -LOKALNYCH2002-06-26 do dziś
3545 21 E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH2002-06-26 do dziś
3645 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2002-06-26 do dziś
3714 21 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU2002-06-26 do dziś
3845 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2002-06-26 do dziś
3945 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2002-06-26 do dziś
4045 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2002-06-26 do dziś
4145 23 B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH2002-06-26 do dziś
4245 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2002-06-26 do dziś
4345 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2002-06-26 do dziś
4445 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2002-06-26 do dziś
4545 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2002-06-26 do dziś
4645 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2002-06-26 do dziś
4745 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2002-06-26 do dziś
4814 50 Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I KOPALNICTWO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-06-26 do dziś
4945 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2002-06-26 do dziś
5045 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2002-06-26 do dziś
5145 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2002-06-26 do dziś
5245 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2002-06-26 do dziś
5345 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2002-06-26 do dziś
5445 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2002-06-26 do dziś
5545 41 Z TYNKOWANIE2002-06-26 do dziś
5645 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2002-06-26 do dziś
5745 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2002-06-26 do dziś
5845 43 B SZTUKATORSTWO2002-06-26 do dziś
5925 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA2002-06-26 do dziś
6045 44 A MALOWANIE2002-06-26 do dziś
6145 44 B SZKLENIE2002-06-26 do dziś
6245 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2002-06-26 do dziś
6350 10 A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2002-06-26 do dziś
6450 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2002-06-26 do dziś
6550 30 A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2002-06-26 do dziś
6650 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2002-06-26 do dziś
6751 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2002-06-26 do dziś
6851 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2002-06-26 do dziś
6951 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2002-06-26 do dziś
7026 11 Z PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO2002-06-26 do dziś
7151 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2002-06-26 do dziś
7251 38 A SPRZEDAŻ HURTOWA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2002-06-26 do dziś
7351 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI2002-06-26 do dziś
7451 39 Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-06-26 do dziś
7551 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2002-06-26 do dziś
7651 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2002-06-26 do dziś
7751 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2002-06-26 do dziś
7851 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2002-06-26 do dziś
7951 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2002-06-26 do dziś
8051 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2002-06-26 do dziś
8126 14 Z PRODUKCJA WŁÓKIEN SZKLANYCH2002-06-26 do dziś
8251 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH2002-06-26 do dziś
8363 11 PRZEŁADUNEK TOWARÓW2002-06-26 do dziś
8463 12 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2002-06-26 do dziś
8563 21 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2002-06-26 do dziś
8665 12 B POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-06-26 do dziś
8765 21 Z LEASING FINANSOWY2002-06-26 do dziś
8865 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-06-26 do dziś
8967 11 Z ZARZĄDZANIE RYNKIEM FINANSOWYM2002-06-26 do dziś
9070 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-06-26 do dziś
9170 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-06-26 do dziś
9226 15 Z PRODUKCJA SZKŁA TECHNICZNEGO2002-06-26 do dziś
9370 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI2002-06-26 do dziś
9470 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2002-06-26 do dziś
9570 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2002-06-26 do dziś
9674 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2002-06-26 do dziś
9774 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-06-26 do dziś
9874 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-06-26 do dziś
9974 15 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI2002-06-26 do dziś
10074 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2002-06-26 do dziś
10174 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2002-06-26 do dziś
10274 40 Z REKLAMA2002-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 01.10.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-10-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 02.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-10-10 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 30.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-14 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 19.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-10-04 do dziś
5data złożenia 29.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-26 do dziś
6data złożenia 04.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-19 do dziś
7data złożenia 27.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-09 do dziś
8data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-17 do dziś
9data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-27 do dziś
10data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-23 do dziś
11data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-07 do dziś
12data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-22 do dziś
13data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
14data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-26 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-19 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-09 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-17 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-27 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-23 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-07 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-10-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-14 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-07-26 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-19 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-07-09 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-08-17 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-08-27 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-08-23 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-09-07 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-10-22 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów