APUS KOMPUTEROWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000120289
Numer REGON: 003870109
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-28
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2023-06-27
Sygnatura akt[RDF/508891/23/370]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-06-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP0038701092002-06-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPUS KOMPUTEROWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-06-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKWIE WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 21012002-06-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2018-06-19 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. BOLESŁAWA CZERWIEŃSKIEGO nr domu 3B kod pocztowy 31-319 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2018-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ DNIA 5.01.1990 R. REP. A I NR 139/90 PRZED NOTARIUSZEM G. MARKIEWICZ AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ DNIA 10.05.2002 R. REP. A NR 1308/2002 PRZED NOTARIUSZEM A. GAWEŁ ZMIANA: PAR. 1 SKREŚLONY, PAR. 4, 5 NOWE BRZMIENIE, PAR. 6 SKREŚLONO PUNKTY OD 2 DO 6, PAR. 7, 8, 10, 11, 12 PKT 1, PAR. 13 NOWE BRZMIENIE -UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2002-06-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-06-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-06-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000, 00 PLN2006-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-06-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2002-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUSIN2002-06-28 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2002-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-06-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2002-06-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-06-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAREMSKI2002-06-28 do dziś
2. ImionaROBERT2002-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-06-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES2002-06-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2020-01-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 03 Z PRZETWARZANIE DANYCH2020-01-14 do dziś
262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2020-01-14 do dziś
318 20 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2020-01-14 do dziś
462 09 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI2020-01-14 do dziś
547 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2020-01-14 do dziś
695 11 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH2020-01-14 do dziś
762 02 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2020-01-14 do dziś
862 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2020-01-14 do dziś
973 1 REKLAMA2020-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 16.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 08.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-28 do dziś
3data złożenia 11.04.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-04-24 do dziś
4data złożenia 13.07.2007 okres 01.01.2006 31.12.20062007-08-01 do dziś
5data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-15 do dziś
6data złożenia 30.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-09-10 do dziś
7data złożenia 22.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-09-22 do dziś
8data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-19 do dziś
9data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-14 do dziś
10data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-31 do dziś
11data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-13 do dziś
12data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
13data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
14data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-07 do dziś
15data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
17data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
19data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
20data złożenia 15.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
21data złożenia 13.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
22data złożenia 25.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-25 do dziś
23data złożenia 27.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-04-24 do dziś
201.01.2006 31.12.20062007-08-01 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-15 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-09-10 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-09-22 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-19 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-14 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-31 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-13 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-25 do dziś
21OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-29 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-28 do dziś
301.01.2005-31.12.20052006-04-24 do dziś
401.01.2006 31.12.20062007-08-01 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-09-15 do dziś
601.01.2008-31.12.20082009-09-10 do dziś
701.01.2009-31.12.20092010-09-22 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-19 do dziś
901.01.2011 - 31.12.20112012-08-14 do dziś
1001.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-31 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-13 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-07 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
19OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
20OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
21OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
22OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-25 do dziś
23OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów