„BOKER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000120162
Numer REGON: 830441339
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-25
Ostatni wpis Nr wpisu48Data dokonania wpisu2020-01-30
Sygnatura akt[RDF/187614/20/127]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-06-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP8304413392002-06-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOKER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2010-04-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W TARNOBRZEGU nr w rejestrze 9232002-06-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„BOKER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ ZAMOŚĆ2003-11-14 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. ZAMOŚĆ gmina M. ZAMOŚĆ miejscowość ZAMOŚĆ2003-11-14 do dziś
3. Adresulica TARTACZNA nr domu 2 miejscowość ZAMOŚĆ kod pocztowy 22-400 poczta ZAMOŚĆ 2003-11-14 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.05.1999 R. KANCELARIA NOTARIALNA MGR GRAŻYNA KRĘPA 37-464 STALOWA WOLA UL. RYNEK 16/1A, REP. A NR 766/19992002-06-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-06-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-06-25 do dziś
WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-04-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 PLN2002-06-25 do dziś
25000,00 PLN2004-04-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy150 10 B SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW2002-06-25 do dziś
250 20 A SERWIS, BLACHARNICTWO, LAKIERNICTWO2002-06-25 do dziś
350 10 KOMIS SAMOCHODOWY2002-06-25 do dziś
450 30 A HANDEL HURTOWY ARTYKUŁAMI MOTORYZACYJNYMI, CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI, ARTYKUŁAMI WYPOSAŻENIA SAMOCHODÓW I INNYMI AKCESORIAMI SAMOCHODOWYMI2002-06-25 do dziś
550 30 B HANDEL DETALICZNY ARTYKUŁAMI MOTORYZACYJNYMI, CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI, ARTYKUŁAMI WYPOSAŻENIA SAMOCHODÓW I INNYMI AKCESORIAMI SAMOCHODOWYMI2002-06-25 do dziś
674 84 A ORGANIZOWANIE WYSTAW I TARGÓW ZWIĄZANYCH Z PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI2002-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2000 ROK data złożenia 31.03.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2000 ROK2002-06-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 31.03.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-05-19 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 31.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-04-06 do dziś
4data złożenia 04.10.2010 okres 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2010-11-16 do dziś
5data złożenia 04.10.2010 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2010-11-16 do dziś
6data złożenia 04.10.2010 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2010-11-16 do dziś
7data złożenia 04.10.2010 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2010-11-16 do dziś
8data złożenia 04.10.2010 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-11-16 do dziś
9data złożenia 04.10.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-16 do dziś
10data złożenia 27.08.2013 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-03-10 do dziś
11data złożenia 27.08.2013 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-03-10 do dziś
12data złożenia 27.08.2013 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-10 do dziś
13data złożenia 24.08.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-09-27 do dziś
14data złożenia 24.08.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-09-27 do dziś
15data złożenia 24.08.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-27 do dziś
16data złożenia 24.08.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-27 do dziś
17data złożenia 10.12.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-10 do dziś
18data złożenia 30.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004 R. -31.12.2004 R.2010-11-16 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2010-11-16 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2010-11-16 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2010-11-16 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-11-16 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-16 do dziś
7OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-03-10 do dziś
8OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-03-10 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-10 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-09-27 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-09-27 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-27 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 ROK2003-05-19 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-04-06 do dziś
301.01.2004 R. -31.12.2004 R.2010-11-16 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2010-11-16 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2010-11-16 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2010-11-16 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-11-16 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-16 do dziś
9OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-03-10 do dziś
10OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-03-10 do dziś
11OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-10 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-09-27 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-09-27 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-27 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji15.02.2010 R. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „BOKER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KANCELARIA NOTARIALNA W STALOWEJ WOLI, NOTARIUSZ TOMASZ BORZĘCKI, 15.02.2010, REP. A NR 1061/20102010-04-19 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO2010-04-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoKRYŃSKA2013-11-29 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2013-11-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności15.02.2010 R.UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „BOKER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KANCELARIA NOTARIALNA W STALOWEJ WOLI, NOTARIUSZ TOMASZ BORZĘCKI, 15.02.2010, REP. A NR 1061/20102010-04-19 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2010-04-19 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów