„ARTI POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000120077
Numer REGON: 015165809
Numer NIP: 9521893241
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-27
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-10-08
Sygnatura akt[RDF/254311/20/816]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-06-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTI POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-06-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-09-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. STAWKI nr domu 2A nr lokalu 21 kod pocztowy 00-193 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-09-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124 MAJA 2002 R. NOT. SYLWIA KUBICKA, K.N. AL RÓŻ 7/9 00-556 WARSZAWA REP. A 1932/20022002-06-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-06-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-06-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-06-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
14. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-06-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMROCZEK2002-06-27 do dziś
2. ImionaPIOTR SERGIUSZ2002-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-06-27 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-06-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-09-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 BUDOWNICTWO2017-09-20 do dziś
245 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2017-09-20 do dziś
346 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2017-09-20 do dziś
446 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2017-09-20 do dziś
546 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2017-09-20 do dziś
646 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2017-09-20 do dziś
777 2 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOSAŻENIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2017-09-20 do dziś
849 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2017-09-20 do dziś
964 91 Z LEASING FINANSOWY2017-09-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.05.2010 okres 01.01.2002 -31.12.20022010-06-10 do dziś
2data złożenia 31.05.2010 okres 01.01.2003 -31.12.20032010-06-10 do dziś
3data złożenia 31.05.2010 okres 01.01.2004 -31.12.20042010-06-10 do dziś
4data złożenia 31.05.2010 okres 01.01.2005 -31.12.20052010-06-10 do dziś
5data złożenia 31.05.2010 okres 01.01.2006 -31.12.20062010-06-10 do dziś
6data złożenia 31.05.2010 okres 01.01.2007 -31.12.20072010-06-10 do dziś
7data złożenia 31.05.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-06-10 do dziś
8data złożenia 31.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-10 do dziś
9data złożenia 03.12.2012 okres 01.01.2010 - 31.12.20102013-01-14 do dziś
10data złożenia 03.12.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-01-14 do dziś
11data złożenia 25.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-09 do dziś
12data złożenia 11.02.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-26 do dziś
13data złożenia 29.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-10 do dziś
14data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
15data złożenia 19.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
16data złożenia 26.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-26 do dziś
17data złożenia 27.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-27 do dziś
18data złożenia 30.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
19data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2002 -31.12.20022010-06-10 do dziś
201.01.2003 -31.12.20032010-06-10 do dziś
301.01.2004 -31.12.20042010-06-10 do dziś
401.01.2005 -31.12.20052010-06-10 do dziś
501.01.2006 -31.12.20062010-06-10 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072010-06-10 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082010-06-10 do dziś
801.01.2009 -31.12.20092010-06-10 do dziś
901.01.2010 - 31.12.20102013-01-14 do dziś
1001.01.2011 - 31.12.20112013-01-14 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-09-09 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-26 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-10 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-26 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010 - 31.12.20102013-01-14 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112013-01-14 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-09-09 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-26 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-10 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów