EUROPEJSKI INSTYTUT SZKOLEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000120073
Numer REGON: 012521570
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-26
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2003-06-09
Sygnatura akt[WA.XX NS-REJ.KRS/8944/3/374]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-06-26 do dziś
2. Numer REGON\NIP0125215702002-06-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEUROPEJSKI INSTYTUT SZKOLEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-06-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY nr w rejestrze 273592002-06-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-06-09 do dziś
2. Adresulica ŻURAWIA nr domu 22 nr lokalu 614 kod pocztowy 00-515 poczta WARSZAWA 2003-06-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.04.1991 R., NOTARIUSZ MARIA OGRODZIŃSKA-ZALEWSKA -PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE WARSZAWA, REP. A IV-6007/91 AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.06.2002 R., NOTARIUSZ EDWARD DROZD, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A 1995/2002, ZMIANA PUNKTÓW: 1, 2 PAR. 6, 3 PAR. 7, 4 PAR. 8, 5 PAR. 12, 6 PAR. 13, 7 PAR. 14 I 15.2002-06-26 do dziś
2AKT NOT. Z DN. 30.05.2003, NOTARIUSZ ZYGMUNT TRUSZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 2512/2003; ZMIANA §3 UMOWY SPÓŁKI2003-06-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-06-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-06-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1000,00 PLN2002-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-06-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIALIC2002-06-26 do dziś
2. ImionaMALWINA SULIKA2002-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-06-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-06-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoBIALIC2003-06-09 do dziś
2. ImionaANTONI2003-06-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-06-09 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2003-06-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy192 11 Z PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA FILMÓW, REKLAM ITP.2002-06-26 do dziś
274 84 A ORGANIZOWANIE TARGÓW, WYSTAW, KONGRESÓW2002-06-26 do dziś
322 14 Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2002-06-26 do dziś
422 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH2002-06-26 do dziś
571 34 Z LEASING SPRZĘTU I URZĄDZEŃ NIEZBĘDNYCH DO PRODUKCJI FILMOWEJ2002-06-26 do dziś
680 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE, W TYM KURSY, SZKOLENIA, TRENINGI2002-06-26 do dziś
751 19 Z POŚREDNICTWO HANDLOWE2002-06-26 do dziś
874 40 Z ŚWIADCZENIE USŁUG MARKETINGOWYCH2002-06-26 do dziś
974 40 Z DORADZTWO REKLAMOWE2002-06-26 do dziś
1074 14 A DORADZTWO PUBLIC RELATIONS2002-06-26 do dziś
1174 40 PROJEKTOWANIE ARTYKUŁÓW REKLAMOWYCH I PROMOCYJNYCH2002-06-26 do dziś
1274 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2002-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów