AON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-17 godz. 12:47:07
Numer KRS: 0000120065
Numer REGON: 012658919
Numer NIP: 5261839365
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-26
Ostatni wpis Nr wpisu66Data dokonania wpisu2022-01-24
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/70300/21/357]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-06-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 012658919 NIP 52618393652007-03-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-07-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 507172002-06-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA2002-06-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica AL. JEROZOLIMSKIE nr domu 96 kod pocztowy 00-807 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-03-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.06.1997 R. -AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -NOTARIUSZ JADWIGA ZACHARZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 2206/97; 20.05.2002 R. -ZMIANY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI: PAR. 2, PAR. 7, W PAR. 16 DODAJE SIĘ UST. 4 ORAZ TEKST JEDNOLITY, NOTARIUSZ ELŻBIETA BAREJ-MAGIERA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 2513/2002.2002-06-26 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 6 SIERPNIA 2004 R. SPORZĄDZONY PRZEZ GRZEGORZA KUZARA NOTARIUSZ W WARSZAWIE Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY SKWERZE KARD. S. WYSZYŃSKIEGO 5 LOK. 22 W WARSZAWIE, REP. A NR 1110/2004. ZMIANA §7, §3 USTĘP 2, §11 USTĘP 1.PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2004-09-03 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.11.2005 R., REP. A 10439/2005, SPORZĄDZONY PRZEZ MARKA WATRAKIEWICZA, NOTARIUSZA W WARSZAWIE Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. LINDLEYA 14A LOK. 7 W WARSZAWIE, ZMIANA § 12 UST. 2, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO.2005-12-08 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 GRUDNIA 2005 R. REP. A NR 11409/2005 SPORZĄDZONY PRZEZ MARKA WATRAKIEWICZA, NOTARIUSZA W WARSZAWIE PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. LINDLEYA 14A LOK.7 ZMIANA PAR. 2, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO.2005-12-28 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 18 SIERPNIA 2006 R. SPORZĄDZONY PRZEZ MARKA WATRAKIEWICZA, NOTARIUSZ W WARSZAWIE Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. LINDLEYA 14A LOK 7, REP. A NR 9078/2006. ZMIANA § 7, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO.2006-09-05 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 MARCA 2009 R., REPERTORIUM A NR 3482/2009, SPORZĄDZONY PRZEZ MARKA WATRAKIEWICZA, NOTARIUSZA W WARSZAWIE Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. BOYA-ŻELEŃSKIEGO 6 LOK.26 ZMIENIONO: § 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2009-04-23 do dziś
715.10.2010, REP. A NR 13317/2010, ASESOR NOTARIALNY ARTUR LEONARSKI, ZASTĘPCA MARKA WATRAKIEWICZA NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. BOYA-ŻELEŃSKIEGO 6 LOK.26 ZMIENIONO § 3 PUNKT 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2010-10-26 do dziś
813.06.2011 R., REP. A NR 8395/2011, NOTARIUSZ MAREK WATRAKIEWICZ, UL. BOYA-ŻELEŃSKIEGO 6 LOK.26, WARSZAWA ZMIENIONO § 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2011-06-21 do dziś
927.04.2018R., REP. A NR 6731/2018, NOTARIUSZ MAREK HRYMAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 1, § 6 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2018-07-11 do dziś
1014.09.2021, REP.A NR 4554/2021, KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENA KUCZYNSKA JUSTYNA WITKOWSKA S.C., ZMIENIONY §11 UST.2, DODANY §11 UST.3, USUNIETY §16 UST.1 PKT 82022-01-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-06-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-06-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAON CONSULTING, INC2017-02-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały7991 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.977.500,00 ZŁ2017-02-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego19977500,00 ZŁ2007-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport13312500,00 PLN2003-08-25 do dziś
2800000,00 PLN2004-10-19 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-06-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2005-12-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASTUŁA2018-07-11 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2018-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-07-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-07-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLYONS2018-07-11 do dziś
2. ImionaJOHN WILLIAM2018-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-07-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-07-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEDNARCZUK2002-06-26 do dziś
2. ImionaPIOTR MACIEJ2002-06-26 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-06-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-06-26 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAPIŃSKI2002-06-26 do dziś
2. ImionaBOGDAN ZENON2002-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-06-26 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-06-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-06-26 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYAN2002-06-26 do dziś
2. ImionaJOHN MICHAEL2002-06-26 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-06-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2009-04-23 do dziś
264 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2009-04-23 do dziś
378 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2009-04-23 do dziś
478 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2009-04-23 do dziś
573 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-04-23 do dziś
669 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2009-04-23 do dziś
782 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2009-04-23 do dziś
862 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2009-04-23 do dziś
966 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2009-04-23 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1 PAŹDZIERNIKA 2000 R. -30 WRZEŚNIA 2001 R. data złożenia 28.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 1 PAŹDZIERNIKA 2000 R. -30 WRZEŚNIA 2001 R.2002-08-14 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.10.2001 -30.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.10.2001 -30.09.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.10.2001 -30.09.20022003-04-11 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 1.10.2002 R. -30.09.2003 R. data złożenia 09.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 1.10.2002 R. -30.09.2003 R.2004-05-10 do dziś
4data złożenia 30.03.2006 okres 1.10.2003 R. -30.09.2004 R.2006-04-10 do dziś
5data złożenia 30.03.2006 okres 01.10.2004 R. -30.09.2005 R.2006-04-10 do dziś
6data złożenia 03.04.2007 okres 01.10.2005 -30.09.20062007-04-17 do dziś
7data złożenia 04.04.2008 okres 01.10.2006 -30.09.20072008-04-09 do dziś
8data złożenia 02.03.2009 okres 01.10.2007 R. -30.09.2008 R.2009-03-16 do dziś
9data złożenia 15.03.2010 okres 01.10.2008 -30.09.20092010-03-19 do dziś
10data złożenia 06.04.2011 okres 01.10.2009-30.09.20102011-04-14 do dziś
11data złożenia 06.07.2012 okres 01.10.2010 - 31.12.20112012-08-07 do dziś
12data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-11 do dziś
13data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
14data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
15data złożenia 09.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-26 do dziś
16data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
17data złożenia 13.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
18data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
19data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
20data złożenia 25.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.10.2007 R. -30.09.2008 R.2009-03-16 do dziś
201.10.2008 -30.09.20092010-03-19 do dziś
301.10.2009-30.09.20102011-04-14 do dziś
401.10.2010 - 31.12.20112012-08-07 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-09-11 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-26 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11.10.2003 R. -30.09.2004 R.2006-04-10 do dziś
201.10.2004 R. -30.09.2005 R.2006-04-10 do dziś
301.10.2005 -30.09.20062007-04-17 do dziś
401.10.2006 -30.09.20072008-04-09 do dziś
501.10.2007 R. -30.09.2008 R.2009-03-16 do dziś
601.10.2008 -30.09.20092010-03-19 do dziś
701.10.2009-30.09.20102011-04-14 do dziś
801.10.2010 - 31.12.20112012-08-07 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-09-11 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-26 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 1 PAŹDZIERNIKA 2000 R. -30 WRZEŚNIA 2001 R.2002-08-14 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 1.10.2002 R. -30.09.2003 R.2004-05-10 do dziś
31.10.2003 R. -30.09.2004 R.2006-04-10 do dziś
401.10.2004 R. -30.09.2005 R.2006-04-10 do dziś
501.10.2005 -30.09.20062007-04-17 do dziś
601.10.2006 -30.09.20072008-04-09 do dziś
701.10.2007 R. -30.09.2008 R.2009-03-16 do dziś
801.10.2008 -30.09.20092010-03-19 do dziś
901.10.2009-30.09.20102011-04-14 do dziś
1001.10.2010 - 31.12.20112012-08-07 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-09-11 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-26 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów