„GSN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000120055
Numer REGON: 150255413
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-27
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2022-05-24
Sygnatura akt[CZ.XVII NS-REJ.KRS/8627/21/628]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-06-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP1502554132002-06-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GSN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2019-03-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 19682002-06-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. CZĘSTOCHOWA gmina M. CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2002-06-27 do dziś
2. Adresulica DĄBROWSKIEGO nr domu 7 kod pocztowy 42-200 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2002-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.12.1996 R. KANCELARIA NOTARIALNA MARIA WINIARSKA, CZĘSTOCHOWA, UL. RACŁAWICKA 2, REP. A 6942/96 -PAR. 5, 6, 9, 10, 11, 16 -17 STYCZNIA 2002 R. REP. A NR 495/2002 -PAR. 5, 6-29 MAJA 2002 R. REP. A NR 3678/2002 NOT. MARIA WINIARSKA Z KN W CZĘSTOCHOWIE2002-06-27 do dziś
21.06.2004 R. REP. A NR 5005/2004 KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ MARIA WINIARSKA W CZĘSTOCHOWIE UL. RACŁAWICKA 2 ZMIENIONO PAR. 9 UMOWY SPÓŁKI2004-09-20 do dziś
330.06.2005 R., REP. A NR 4682/2005, NOTARIUSZ MARIA WINIARSKA KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE UL. RACŁAWICKA 2, ZMIENIONO PAR. 11 UMOWY SPÓŁKI.2005-10-24 do dziś
414.12.2009 R., REP. A NR 10309/2009, NOTARIUSZ MARIA WINIARSKA KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE UL. RACŁAWICKA 4 -ZMIANA: PAR. 5, PAR. 92010-01-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-06-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-06-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego11436750,00 PLN2005-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-01-26 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-01-26 do dziś
346 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2010-01-26 do dziś
447 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-01-26 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-01-26 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-01-26 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-01-26 do dziś
874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-01-26 do dziś
981 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2010-01-26 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. 31.12.2003 R. data złożenia 16.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. 31.12.2003 R.2004-07-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-10-24 do dziś
3data złożenia 13.09.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-10-30 do dziś
4data złożenia 13.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-31 do dziś
5data złożenia 15.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-04 do dziś
6data złożenia 17.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-02 do dziś
7data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-16 do dziś
8data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-23 do dziś
9data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-24 do dziś
10data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-30 do dziś
11data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
12data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
13data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
14data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
15data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
16data złożenia 12.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 05.09.20182019-12-12 do dziś
17data złożenia 12.12.2019 okres OD 06.09.2018 DO 31.12.20182019-12-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-10-30 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-31 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-04 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-02 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-16 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-23 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-24 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 05.09.20182019-12-21 do dziś
15OD 06.09.2018 DO 31.12.20182019-12-21 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 05.09.20182019-12-21 do dziś
17OD 06.09.2018 DO 31.12.20182019-12-21 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 05.09.20182019-12-21 do dziś
19OD 06.09.2018 DO 31.12.20182019-12-21 do dziś
20OD 01.01.2018 DO 05.09.20182019-12-21 do dziś
21OD 06.09.2018 DO 31.12.20182019-12-21 do dziś
22OD 01.01.2018 DO 05.09.20182019-12-21 do dziś
23OD 06.09.2018 DO 31.12.20182019-12-21 do dziś
24OD 01.01.2018 DO 05.09.20182019-12-21 do dziś
25OD 06.09.2018 DO 31.12.20182019-12-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. 31.12.2003 R.2004-07-05 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-10-30 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-31 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-09-04 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-02 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-09-16 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-09-23 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-24 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-07-30 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji06.09.2018 R. UCHWAŁA NR 1/09/2018 0 ROZWIĄZANIU SPÓŁKI, NOTARIUSZ KATARZYNA IRLA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. ŚLUSARSKA 8/8, REP. A NR 313/2018, 06.09.20182019-03-08 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA SĄ UPOWAŻNIENI: KAŻDY LIKWIDATOR SAMODZIELNIE (ART.280 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH)2019-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoFARACE2019-03-08 do dziś
2. ImionaLUCA CLAUDIO ROBERTO2019-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności06.09.2018 R. UCHWAŁA NR 1/09/2018 0 ROZWIĄZANIU SPÓŁKI, NOTARIUSZ KATARZYNA IRLA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. ŚLUSARSKA 8/8, REP. A NR 313/2018, 06.09.2018 POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W CZĘSTOCHOWIE Z DNIA 24.05.2022R., SYGN. AKT CZ.XVII NS-REJ. 8627/21/628 W PRZEDMIOCIE ROZWIĄZANIA PODMIOTU WPISANEGO DO REJESTRU BEZ PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO NA PODSTAWIE ART. 25D UST. 1 USTAWY Z DNIA 20 SIERPNIA 1997 R. O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM, 24.05.20222022-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów