„ARTBUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000119929
Numer REGON: 008107246
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-25
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2017-08-22
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/45123/17/351]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-06-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 008107246 NIP 52702024662007-09-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTBUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2011-09-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 184262002-06-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-BEMOWO miejscowość WARSZAWA2002-06-25 do dziś
2. Adresulica WROCŁAWSKA nr domu 17 nr lokalu 23 kod pocztowy 01-493 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2002-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.03.1989 R. PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE WARSZAWA REP. A IV 5702/89 14.11.2001 R. WARSZAWA KANCELARIA NOTARIALNA PRZED NOTARIUSZEM WŁADYSŁAWĄ FILOCHOWSKĄ ZMIANA §6, 7, 8, 8, 9, 11 ORAZ USTALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI REP. A 4557/20012002-06-25 do dziś
2ZMIANA § § 1, 6, 7, 9, 10; TEKST JEDNOLITY Z DN. 26.03.2007 -NOTARIUSZ WŁADYSŁAWA FILOCHOWSKA, KN W WARSZAWIE, NR REP. A 1267/2007;2007-05-30 do dziś
3REP. A NR 5265/2009; 29.12.2009 R., NOTARIUSZ WŁADYSŁAWA FILOCHOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA WRZOCHOLSKA ZARĘBA WŁADYSŁAWA FILOCHOWSKA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, UL. PAŃSKA 73, 00-834 WARSZAWA, ZMIANA § 6, § 9 PKT 2.2010-03-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-06-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-06-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-05-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ2010-03-17 do dziś
220 30 Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH2010-03-17 do dziś
323 6 PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, CEMENTU I GIPSU2010-03-17 do dziś
431 PRODUKCJA MEBLI2010-03-17 do dziś
541 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-03-17 do dziś
643 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-03-17 do dziś
743 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-03-17 do dziś
843 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-03-17 do dziś
943 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2010-03-17 do dziś
1046 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2010-03-17 do dziś
1146 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2010-03-17 do dziś
1246 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2010-03-17 do dziś
1346 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-03-17 do dziś
1447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-03-17 do dziś
1571 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-03-17 do dziś
1673 1 REKLAMA2010-03-17 do dziś
1774 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2010-03-17 do dziś
1881 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2010-03-17 do dziś
1981 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2010-03-17 do dziś
2082 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-03-17 do dziś
2196 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2010-03-17 do dziś
2296 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 R. data złożenia 29.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 R.2003-09-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 data złożenia 02.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20032004-07-12 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 data złożenia 07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20042005-07-20 do dziś
4data złożenia 04.07.2006 okres 20052006-07-17 do dziś
5data złożenia 16.07.2007 okres 20062007-09-04 do dziś
6data złożenia 10.06.2008 okres 20072008-06-13 do dziś
7data złożenia 19.06.2009 okres 20082009-06-25 do dziś
8data złożenia 29.06.2010 okres 20092010-07-05 do dziś
9data złożenia 13.04.2011 okres 20102011-04-21 do dziś
10data złożenia 13.07.2012 okres 20112012-08-03 do dziś
11data złożenia 05.07.2013 okres 20122013-07-22 do dziś
12data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
13data złożenia 12.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
14data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
15data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120052006-07-17 do dziś
220062007-09-04 do dziś
320072008-06-13 do dziś
420082009-06-25 do dziś
520092010-07-05 do dziś
620102011-04-21 do dziś
720112012-08-03 do dziś
820122013-07-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 R.2003-09-04 do dziś
220052006-07-17 do dziś
320062007-09-04 do dziś
420072008-06-13 do dziś
520082009-06-25 do dziś
620092010-07-05 do dziś
720102011-04-21 do dziś
820112012-08-03 do dziś
920122013-07-22 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji30.03.2011 AKT NOTARIALNY: KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA WRZOCHALSKA-ZARĘBA WŁADYSŁAWA FILOCHOWSKA NOTARIUSZE -SPÓŁKA CYWILNA UL. PAŃSKA 73,00-834 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 1766/2011 Z DNIA 30.03.2011 R.2011-09-16 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO2011-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoSZYMANIAK KOBYLAŃSKA2011-09-16 do dziś
2. ImionaEWA BARBARA2011-09-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności30.03.2011 AKT NOTARIALNY: KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA WRZOCHALSKA-ZARĘBA WŁADYSŁAWA FILOCHOWSKA NOTARIUSZE -SPÓŁKA CYWILNA UL. PAŃSKA 73,00-834 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 1766/2011 Z DNIA 30.03.2011 R.2011-09-16 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2011-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów