DODATEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000119865
Numer REGON: 093082149
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-24
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2021-03-26
Sygnatura akt[RDF/282572/21/886]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-06-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDODATEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-06-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2002-06-24 do dziś
2. Adresulica DOLINA nr domu 57 kod pocztowy 85-212 poczta BYDGOSZCZ 2003-11-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115 STYCZNIA 2002 R. NOTARIUSZ LESZEK TUREK KANCELARIA NOTARIALNA W ŻNINIE REPERTORIUM A NR 245/20022002-06-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-06-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-06-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-06-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-06-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-06-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKSIĘSKI2002-06-24 do dziś
2. ImionaDOMINIK JAN2002-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-06-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-06-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-06-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZMIEL2002-06-24 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR MACIEJ2002-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-06-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2002-06-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy121 23 Z PRODUKCJA PAPIEROWYCH ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2002-06-24 do dziś
222 23 Z INTROLIGATORSTWO2002-06-24 do dziś
322 24 Z SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH2002-06-24 do dziś
422 25 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA, TO JEST WYTWARZANIE INNYCH PRODUKTÓW, REPRODUKCJI: FOLII DO RZUTNIKÓW, SZKICÓW, PLANÓW, MAKIET, PRZYGOTOWANIE DANYCH CYFROWYCH NP. POPRAWIANIE, PRZYGOTOWANIE, SELEKCJA, POWIĄZANIE DANYCH CYFROWYCH PRZECHOWYWANYCH NA NOŚNIKACH ELEKTRYCZNEGO PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ INNE CZYNNOŚCI GRAFICZNE2002-06-24 do dziś
522 31 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2002-06-24 do dziś
622 32 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ VIDEO2002-06-24 do dziś
722 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2002-06-24 do dziś
836 50 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2002-06-24 do dziś
921 25 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW Z PAPIERU I TEKTURY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, TO JEST PRODUKCJA ETYKIET2002-06-24 do dziś
1022 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2002-06-24 do dziś
1122 12 Z WYDAWANIE GAZET2002-06-24 do dziś
1222 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH2002-06-24 do dziś
1322 14 Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2002-06-24 do dziś
1422 15 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, TO JEST WYDAWANIE FOTOGRAFII, RYCIN, KART POCZTOWYCH, KALENDARZY, FORMULARZY, PLAKATÓW, REPRODUKCJI DZIEŁ SZTUKI, INNYCH ARTYKUŁÓW DRUKOWANYCH TAKICH JAK: KARTY POCZTOWE REPRODUKOWANE W SPOSÓB MECHANICZNY LUB FOTOMECHANICZNY2002-06-24 do dziś
1522 21 Z DRUKOWANIE GAZET2002-06-24 do dziś
1622 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, TO JEST DRUKOWANIE PRZY UŻYCIU MASZYN DRUKARSKICH, OFFSETOWYCH, FOTOGRAWIUROWYCH, FLEKSOGRAFICZNYCH, KSEROKOPIAREK, DRUKAREK KOMPUTEROWYCH, WYTŁACZAREK, FOTOKOPIAREK I TERMOKOPIAREK: CZASOPISM, INNYCH PERIODYKÓW, KSIĄŻEK, BROSZUR, NUT, MANUSKRYPTÓW, MAP, ATLASÓW, PLAKATÓW, KATALOGÓW REKLAMOWYCH, PROSPEKTÓW, INNYCH OGŁOSZEŃ, DOKUMENTÓW, REJESTRÓW, ALBUMÓW, KALENDARZY, NOTATNIKÓW, PAMIĘTNIKÓW, FORMULARZY I INNYCH PODOBNYCH ARTYKUŁÓW DRUKOWANYCH2002-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 16.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.20032004-05-12 do dziś
2data złożenia 04.09.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-19 do dziś
3data złożenia 04.04.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-04-20 do dziś
4data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-28 do dziś
5data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-24 do dziś
6data złożenia 01.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-09 do dziś
7data złożenia 01.04.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-04-08 do dziś
8data złożenia 30.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-07 do dziś
9data złożenia 15.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-18 do dziś
10data złożenia 15.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-29 do dziś
11data złożenia 01.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
12data złożenia 31.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-08 do dziś
13data złożenia 10.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
14data złożenia 14.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-22 do dziś
15data złożenia 29.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-29 do dziś
16data złożenia 31.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
17data złożenia 26.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 -31.12.20062007-04-20 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-07-28 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-07-24 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-06-09 do dziś
501.01.2010-31.12.20102011-04-08 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-05-07 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-04-18 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 01.01.20132014-04-29 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-08 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-22 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-29 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 -31.12.20062007-04-20 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112013-04-18 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-04-18 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 01.01.20132014-04-29 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-08 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-22 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-29 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów