FIRMA HANDLOWA „RAJMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000119795
Numer REGON: 276297718
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-25
Ostatni wpis Nr wpisu64Data dokonania wpisu2014-09-08
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/28756/14/313]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-06-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP2762977182002-06-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „RAJMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2002-06-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZO-REJESTROWY nr w rejestrze 161802002-06-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. JAWORZNO gmina M. JAWORZNO miejscowość JAWORZNO2002-06-25 do dziś
2. Adresulica POŻAROWA nr domu 1 kod pocztowy 43-602 poczta JAWORZNO kraj POLSKA 2002-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 8 GRUDNIA 1998 R., NOTARIUSZ JACEK WOJDYŁO, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH UL. KOPERNIKA 26, REP. A NR 24982/1998; AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.01.2002 R. REP. A NR 326/2002, NOTARIUSZ IZABELLA POTEJKO, KANCELARIA NOTARIALNA W LIBIĄŻU2002-06-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-06-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-06-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego9614300,00 PLN2002-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport19612300,00 PLN2002-06-25 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2002-06-25 do dziś
251 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2002-06-25 do dziś
352 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-06-25 do dziś
452 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2002-06-25 do dziś
552 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-06-25 do dziś
652 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2002-06-25 do dziś
752 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-06-25 do dziś
852 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2002-06-25 do dziś
960 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2002-06-25 do dziś
1060 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2002-06-25 do dziś
1163 12 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2002-06-25 do dziś
1245 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2002-06-25 do dziś
1370 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-06-25 do dziś
1471 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2002-06-25 do dziś
1551 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2002-06-25 do dziś
1651 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2002-06-25 do dziś
1751 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2002-06-25 do dziś
1851 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-06-25 do dziś
1951 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2002-06-25 do dziś
2051 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2002-06-25 do dziś
2151 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2002-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 30.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-18 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 23.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-20 do dziś
3data złożenia 13.09.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-02 do dziś
4data złożenia 05.02.2008 okres 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2008-02-19 do dziś
5data złożenia 05.02.2008 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2008-02-19 do dziś
6data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-01 do dziś
7data złożenia 29.06.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-13 do dziś
8data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-02 do dziś
201.01.2002 R. -31.12.2002 R.2008-02-19 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2008-02-19 do dziś
401.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-01 do dziś
501.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-13 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-18 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-02 do dziś
301.01.2002 R. -31.12.2002 R.2008-02-19 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2008-02-19 do dziś
501.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-01 do dziś
601.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-13 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Informacje o likwidacji
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW NR 1/2002 Z DNIA 23-01-2002 R. AKT NOTARIALNY Z DNIA 23 STYCZNIA 2002 R. REP. A NR 326/2002 KANCELARIA NOTARIALNA -NOTARIUSZ IZABELA POTEJKO LIBIĄŻ UL. PADEREWSKIEGO 4/42002-06-25 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO2014-09-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoRAJSKI2005-01-03 do dziś
2. ImionaMARIUSZ MIECZYSŁAW2005-01-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
1
1. Określenie okolicznościROZWIĄZANIE2002-06-25 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW NR 1/2002 Z DNIA 23-01-2002 R. AKT NOTARIALNY Z DNIA 23 STYCZNIA 2002 R. REP. A NR 326/2002 KANCELARIA NOTARIALNA -NOTARIUSZ IZABELA POTEJKO LIBIĄŻ UL. PADEREWSKIEGO 4/42002-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów