BUS-KONSORCJUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000119610
Numer REGON: 150886160
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-10
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-01-29
Sygnatura akt[CZ.XVII NS-REJ.KRS/7750/20/811]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-09-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUS-KONSORCJUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-09-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 13892002-09-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BĘDZIŃSKI gmina SIEWIERZ miejscowość SIEWIERZ2004-06-18 do dziś
2. Adresulica RYNEK nr domu 14 kod pocztowy 42-470 poczta SIEWIERZ 2004-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.07.1993 R. REP. A NR 2550/93 ORAZ 31.07.1993 R. REP. A NR 2758/93 NOT. B.GRZEBIELUCH ZAWIERCIE, 03.01.2002 R. REP. A NR 21/2002 NOT. K. MAZOŃ SIEWIERZ ZMIANA PAR. 5, PAR. 3 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI2002-09-10 do dziś
2AKT SPORZĄDZONO 18.02.2004 R. REP. A NUMER 984/2004, KANCELARIA NOTARIALNA W OLEŚNICY UL. MCKIEWICZA 5, NOTARIUSZ AGNIESZKA ŁOBODA, DODANO DO PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI PUNKT 9 I 10, ZMIENIONO PAR. 3.1 NA PAR. 3.2, ZMIENIONO PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI.2004-06-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-09-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-09-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĘBALA2002-09-10 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2002-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2014-03-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-03-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego25000,00 PLN2004-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-09-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ W STOSUNKU DO WŁADZ I OSÓB TRZECICH. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT.2002-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĘBALA2002-09-10 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2002-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-09-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-09-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĘBALA2002-09-10 do dziś
2. ImionaDANUTA2002-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-10 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-09-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy196 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2002 ROK data złożenia 05.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2002 ROK2003-07-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ROK 2003 data złożenia 01.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20032004-07-06 do dziś
3okres za jaki złożono dokument ZA 2004 R. data złożenia 22.06.20052005-06-28 do dziś
4data złożenia 06.08.2009 okres 20052009-08-21 do dziś
5data złożenia 06.08.2009 okres 20062009-08-21 do dziś
6data złożenia 31.10.2013 okres 20072013-12-17 do dziś
7data złożenia 31.10.2013 okres 20082013-12-17 do dziś
8data złożenia 31.10.2013 okres 20092013-12-17 do dziś
9data złożenia 31.10.2013 okres 20102013-12-17 do dziś
10data złożenia 31.10.2013 okres 20112013-12-17 do dziś
11data złożenia 31.10.2013 okres 20122013-12-17 do dziś
12data złożenia 14.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-28 do dziś
13data złożenia 18.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-30 do dziś
14data złożenia 30.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-13 do dziś
15data złożenia 28.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-11 do dziś
16data złożenia 05.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-05 do dziś
17data złożenia 05.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-05 do dziś
18data złożenia 03.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2004 R.2005-06-28 do dziś
220052009-08-21 do dziś
320062009-08-21 do dziś
420072013-12-17 do dziś
520082013-12-17 do dziś
620092013-12-17 do dziś
720102013-12-17 do dziś
820112013-12-17 do dziś
920122013-12-17 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-28 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-30 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-13 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2002 ROK2003-07-16 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2004 R.2005-06-28 do dziś
320052009-08-21 do dziś
420062009-08-21 do dziś
520072013-12-17 do dziś
620082013-12-17 do dziś
720092013-12-17 do dziś
820102013-12-17 do dziś
920112013-12-17 do dziś
1020122013-12-17 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-28 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-30 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-13 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów