„A.S. TRADING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-10-19 godz. 18:19:46
Numer KRS: 0000119256
Numer REGON: 015195302
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-20
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2013-09-12
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/22219/13/298]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-06-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015195302 NIP 53421997632008-01-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A.S. TRADING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-06-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina WOŁOMIN miejscowość WOŁOMIN2010-09-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WOŁOMIN ulica 1-GO MAJA nr domu 34 nr lokalu 10 kod pocztowy 05-200 poczta WOŁOMIN kraj POLSKA 2010-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.06.2002 R., NOTARIUSZ PIOTR KUCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GRODZISKU MAZOWIECKIM ULICA BARTNIAKA 12A REPERTORIUM A NR 4158/022002-06-20 do dziś
209.07.2002 R. KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ IWONA UMECKA REPERTORIUM A NR 1232/2002 -ZMIANA PAR. 8, PAR. 10, PAR. 18, PAR. 23, PAR. 27, SKREŚLENIE PAR. 12 UMOWY SPÓŁKI.2002-07-31 do dziś
323.01.2003 R. KANCELARIA NOTARIALNA WALDEMARA GŁADKOWSKIEGO W WARSZAWIE, AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 221/2003 ZMIANA PAR. 8, PAR. 10 UMOWY SPÓŁKI I TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2003-03-11 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.08.2005 R., REP. A NR 7179/05, NOTARIUSZ PIOTR KUCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA BEATA KUCZYŃSKA, PIOTR KUCZYŃSKI S.C W GRODZISKU MAZOWIECKIM, UL. BARTNIAKA 12A -ZMIANA PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI2005-09-06 do dziś
519.12.2006 R., REPERTORIUM A NR 12797/06 NOTARIUSZ PIOTR KUCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GRODZISKU MAZOWIECKIM ZMIENIONO: PARAGRAF 3.2006-12-28 do dziś
605.04.2007 R. REP. A NR 3266/2007, MICHAŁ WALKOWSKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE 00-819 UL. ZŁOTA NR 73 -ZMIENIONE NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY UMOWY SPÓŁKI: PAR. 6, PAR. 7, PAR. 15, PAR. 16, PAR. 17, PAR. 18, PAR. 19, PAR. 20, PAR. 21, PAR. 22, PAR. 23, PRA.24, PAR. 25; USUNIĘTE -SKREŚLONE NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY UMOWY SPÓŁKI: PAR. 26, PAR. 27; ZMIANA NUMERACJI: PAR. 28 I PAR. 29 OTRZYMUJĄ NR 26 I 27.2007-10-03 do dziś
709.01.2008 R. REP. A NR 217/2008, NOTARIUSZ PIOTR KUCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GRODZISKU MAZOWIECKIM UL. BARTNIAKA 12A -ZMIENIONO PAR: 3, 15, 16, 18; USUNIĘTO PAR: 22, 23, 24.2008-01-24 do dziś
815 MARCA 2010 ROKU REP.A 3732/2010 KANCELARIA NOTARIALNA JANUSZ RUDNICKI -WARSZAWA UL. MARSZAŁKOWSKA 55/73 M.33 -ZMIANA PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI.2010-09-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-06-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-06-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2010-09-03 do dziś
2. ImionaARTUR2010-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1415000,00 PLN2003-03-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11315000,00 PLN2003-03-11 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-06-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2007-10-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSZCZEPKOWSKI2007-10-03 do dziś
2. ImionaANDRZEJ WIESŁAW2007-10-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-10-03 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMODZIELNA2007-10-03 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 30 Z PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2002-06-20 do dziś
236 14 A PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2002-06-20 do dziś
336 14 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE WYKAŃCZANIA MEBLI2002-06-20 do dziś
451 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2002-06-20 do dziś
551 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2002-06-20 do dziś
652 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-06-20 do dziś
752 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-06-20 do dziś
852 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2002-06-20 do dziś
960 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2002-06-20 do dziś
1020 51 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA2002-06-20 do dziś
1160 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2002-06-20 do dziś
1263 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2002-06-20 do dziś
1363 21 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2002-06-20 do dziś
1474 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2002-06-20 do dziś
1574 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-06-20 do dziś
1620 52 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I Z MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2002-06-20 do dziś
1725 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA2002-06-20 do dziś
1825 24 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2002-06-20 do dziś
1928 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2002-06-20 do dziś
2036 11 Z PRODUKCJA KRZESEŁ I MEBLI DO SIEDZENIA2002-06-20 do dziś
2136 12 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH POZOSTAŁA2002-06-20 do dziś
2236 13 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2002-06-20 do dziś
2371 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2007-10-03 do dziś
2471 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2007-10-03 do dziś
2593 05 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-10-03 do dziś
2651 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2007-10-03 do dziś
2751 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2007-10-03 do dziś
2851 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2007-10-03 do dziś
2951 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2007-10-03 do dziś
3052 63 A SPRZEDAŻ DETALICZNA BEZPOŚREDNIA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2007-10-03 do dziś
3152 63 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-10-03 do dziś
3260 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2007-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 23.07.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 08.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument 23.07.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 R. data złożenia 06.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 R.2004-05-12 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 R. data złożenia 31.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 R.2005-04-22 do dziś
4data złożenia 26.06.2006 okres 01.01.2005 DO 31.12.20052006-08-08 do dziś
5data złożenia 21.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-10-03 do dziś
6data złożenia 23.09.2008 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072008-10-22 do dziś
7data złożenia 19.06.2009 okres OD 01-01-2008 DO 31-12-20082009-08-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 DO 31.12.20052006-08-08 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-10-03 do dziś
3OD 01.01.2007 DO 31.12.20072008-10-22 do dziś
4OD 01-01-2008 DO 31-12-20082009-08-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 23.07.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-13 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 R.2004-05-12 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 R.2005-04-22 do dziś
401.01.2005 DO 31.12.20052006-08-08 do dziś
501.01.2006 -31.12.20062007-10-03 do dziś
6OD 01.01.2007 DO 31.12.20072008-10-22 do dziś
7OD 01-01-2008 DO 31-12-20082009-08-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów