SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GRYF”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000119107
Numer REGON: 000493008
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-19
Ostatni wpis Nr wpisu56Data dokonania wpisu2022-09-02
Sygnatura akt[RDF/417698/22/632]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-06-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000493008 NIP 61600040332007-07-20 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GRYF”2002-06-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W JELENIEJ GÓRZE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze ARS 1182002-06-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LWÓWECKI gmina GRYFÓW ŚLĄSKI miejscowość GRYFÓW ŚLĄSKI2002-06-19 do dziś
2. Adresulica KOLEJOWA nr domu 64 kod pocztowy 59-620 poczta GRYFÓW ŚLĄSKI 2002-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu124.06.1995 R.2002-06-19 do dziś
226.09.2003 R. -UCHWALONO NOWY STATUT2003-10-31 do dziś
329.06.2004 R., DODANO §§ 9 A, 21 A, 39 A, 39 B, 70 A, 115 A STATUTU ZMIENIONO §§ 24, 40 UST. 1, 114 UST. 4, 115 UST. 1 STATUTU SKREŚLONO § 114 UST. 5 STATUTU2004-08-03 do dziś
422.06.2005 R. -DODANO § 67 A STATUTU, ZMIENIONO § 30 UST. 2 I § 46 STATUTU2005-08-30 do dziś
526.11.2007 R. ZMIANA STATUTU -UCHWALONO NOWE BRZMIENIE CAŁEJ TREŚCI STATUTU2008-01-10 do dziś
626.10.2009 R. ZMIANA: § 10 PKT 9, § 15 UST. 1 PKT 18 PPKT 4, UST. 2 PPKT „A”, § 16 PKT 8, PKT 17, § 17, § 20, § 21, § 21 PKT 1, § 59 PKT 1 LIT „I”, § 65 PKT 1 PPKT 5, PPKT 8, § 71, § 74, § 76 PKT 2, § 83 PKT 1, 2, 4, § 85, § 91, § 111 PKT 4, PKT 7, § 134 PKT 1, PKT 2, DODANO: § 134 [1], § 134 [2], § 134 [3], § 135 PKT 2, § 137 PKT 2, § 176 PKT 1, PKT 2, § 183 UST. 1, UST. 3, § 189 PKT 1 STATUTU.2010-04-19 do dziś
728.06.2016R. ZMIANA STATUTU: §34 UST.1, §59 UST.1, §63 UST.12017-02-09 do dziś
827.06.2017 R., ZMIANA STATUTU, ZMIENIONO § 56 UST. 3, § 66 UST. 1.2017-09-01 do dziś
926.06.2018 R. - UCHWALONO NOWY STATUT2018-07-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-06-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-06-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2002-06-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKRUKOWSKA2022-03-23 do dziś
2. ImionaMARTA2022-03-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2022-03-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-23 do dziś
21. NazwiskoCIERNIAK2016-01-26 do dziś
2. ImionaROBERT STANISŁAW2016-01-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-01-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-01-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-01-26 do dziś
31. NazwiskoKUŹNIAR2005-10-28 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW JAN2005-10-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-10-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-05-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-10-28 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-10-28 do dziś
41. NazwiskoKUDŁA2005-06-22 do dziś
2. ImionaJAN2005-06-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-06-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2006-02-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-06-22 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-06-22 do dziś
51. NazwiskoLINKOWSKI2003-03-13 do dziś
2. ImionaLUBOMIR LUDWIK2003-01-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-01-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2003-01-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-20 do dziś
61. NazwiskoPISKOZUB2002-06-19 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA MARIA2002-06-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-06-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-06-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-06-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLADO2020-10-26 do dziś
2. ImionaIWONA BEATA2020-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTASZKIEWICZ2020-10-26 do dziś
2. ImionaEWA ELŻBIETA2020-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTOWICZ2020-10-26 do dziś
2. ImionaMARIOLA ALINA2020-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-26 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaOWSIK2020-10-26 do dziś
2. ImionaJERZY2020-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-26 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaWANICZEK2020-10-26 do dziś
2. ImionaHELENA2020-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-26 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaCICHOŃ2020-10-26 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2020-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-26 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUŁKOWSKA2020-10-26 do dziś
2. ImionaEWA2020-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-06-19 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-03-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-03-13 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-03-13 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 15.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-07-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 DO 31.12.2004 data złożenia 09.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-09-01 do dziś
3data złożenia 27.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-11 do dziś
4data złożenia 05.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-20 do dziś
5data złożenia 18.07.2008 okres 2007 R.2008-08-22 do dziś
6data złożenia 14.07.2009 okres 2008 R.2009-07-28 do dziś
7data złożenia 14.07.2010 okres 2009 R.2010-07-30 do dziś
8data złożenia 25.07.2011 okres 20102011-07-29 do dziś
9data złożenia 04.07.2012 okres 2011 R.2012-07-12 do dziś
10data złożenia 02.07.2013 okres 2012 R.2013-07-18 do dziś
11data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
12data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
13data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
14data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
15data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
16data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
17data złożenia 22.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
18data złożenia 02.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
19data złożenia 02.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-02 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-11 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-20 do dziś
32007 R.2008-08-22 do dziś
42008 R.2009-07-28 do dziś
52009 R.2010-07-30 do dziś
620102011-07-29 do dziś
72011 R.2012-07-12 do dziś
82012 R.2013-07-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2004-07-23 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-09-01 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-11 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-20 do dziś
52007 R.2008-08-22 do dziś
62008 R.2009-07-28 do dziś
72009 R.2010-07-30 do dziś
820102011-07-29 do dziś
92011 R.2012-07-12 do dziś
102012 R.2013-07-18 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-02 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu lub podziale spółdzielni
1
1. Określenie okolicznościPODZIAŁ2007-05-09 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia spółdzielniUCHWAŁA NR 10/2006 NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GRYF” W GRYFOWIE ŚLĄSKIM Z DNIA 20.12.2006 R. O PODZIALE SPÓŁDZIELNI POPRZEZ WYDZIELENIE TERENÓW, ZASOBÓW I UTWORZENIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZDRÓJ” W ŚWIERADOWIE ZDROJU; UCHWAŁA NR 9/2006 NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GRYF” W GRYFOWIE ŚLĄSKIM Z DNIA 20.12.2006 R. PODZIALE SPÓŁDZIELNI POPRZEZ WYDZIELENIE TERENÓW, ZASOBÓW I UTWORZENIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NA SKARPIE” W GRYFOWIE ŚLĄSKIM.2007-05-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Podrubryka 1
Dane podmiotów, których majątek jest przejmowany w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
2
1. Określenie okolicznościPODZIAŁ2007-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Podrubryka 1
Dane podmiotów, których majątek jest przejmowany w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
3
1. Określenie okolicznościPODZIAŁ2010-04-19 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia spółdzielniUCHWAŁA NR 4/2009 Z DNIA 26.10.2009 R. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA O UTWORZENIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „W DOLINIE” W GRYFOWIE ŚLĄSKIM W DRODZE WYDZIELENIA ZE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GRYF” W GRYFOWIE ŚLĄSKIM.2010-04-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Podrubryka 1
Dane podmiotów, których majątek jest przejmowany w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów