„ARTBAU AUTOMATIC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000119047
Numer REGON: 010639987
Numer NIP: 1180057478
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-27
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/354476/21/4]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-06-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP0106399872002-06-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTBAU AUTOMATIC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-06-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY nr w rejestrze 399102002-06-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA2002-06-27 do dziś
2. Adresulica SADY ŻOLIBORSKIE nr domu 13 A kod pocztowy 01-772 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2002-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 28 LUTEGO 1994 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ TERESA JENECZKO W WARSZAWIE, REP. A NR 823/94; AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 22 LUTEGO 2002 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ DARIUSZ JABŁOŃSKI W WARSZAWIE, ZMIANA PAR. 7, 8, 9, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26 UMOWY SPÓŁKI -ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY;2002-06-27 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 02-04-2009 R., REPERTORIUM A NR 1431/2009, NOTARIUSZ DARIUSZ JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA JABŁOŃSKA, DARIUSZ JABŁOŃSKI SPÓŁKA CYWILNA, 00-061 WARSZAWA, UL. MARSZAŁKOWSKA 140 LOK.100; W UMOWIE SPÓŁKI WPROWADZONO ZMIANY W PARAGRAFACH: 7.1, 15.1, 18, 19.1, 20.1, 20.2.2009-05-26 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 20 CZERWCA 2012 R., REP. A NR 1118/2012 SPORZĄDZONY PRZEZ SABINA KORONA-RUDZKA, ASESOR NOTARIALNY, KANCELARIA NOTARIALNA LUIZA KWAŚNICKA NOTARIUSZ, 00-643 WARSZAWA, UL. NOWOWIEJSKA 5 LOK.13 ZMIANA § 12, § 13, § 14 I § 162012-09-14 do dziś
421.09.2016R., REP. A NR 8997/2016, JAROSŁAW KASPEREK NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA JAROSŁAW KASPEREK, 01-503 WARSZAWA, AL. WOJSKA POLSKIEGO 41 LOK.6, ZMIANA § 16.3;2016-11-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-06-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-06-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORSKI2014-04-25 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2014-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały108 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 54.000,00 ZŁ2018-06-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-04-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOŁDAK2014-04-25 do dziś
2. ImionaDOROTA ANNA2014-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały108 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 54.000,00 ZŁ2018-06-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-04-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 PLN2002-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-06-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU: - DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI DO KWOTY 50.000 ZŁ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; - DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 50.000 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2016-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORSKI2012-09-14 do dziś
2. ImionaPAWEŁ PIOTR2012-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-09-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOŁDAK2012-09-14 do dziś
2. ImionaDOROTA ANNA2012-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-02-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-09-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaARMATYS2002-06-27 do dziś
2. ImionaPIOTR RYSZARD2002-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-06-27 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-06-27 do dziś
44. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-06-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2018-01-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2018-01-10 do dziś
233 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2018-01-10 do dziś
333 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2018-01-10 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2018-01-10 do dziś
547 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-01-10 do dziś
643 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2018-01-10 do dziś
743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2018-01-10 do dziś
825 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2018-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.-31.12.2001 R. data złożenia 20.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.-31.12.2001 R.2002-10-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 25.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-10-01 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 29.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-02 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 31.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-13 do dziś
5data złożenia 27.06.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-06-30 do dziś
6data złożenia 20.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-26 do dziś
7data złożenia 24.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-02 do dziś
8data złożenia 23.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-01 do dziś
9data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-07 do dziś
10data złożenia 08.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-13 do dziś
11data złożenia 20.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-29 do dziś
12data złożenia 15.04.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-04-24 do dziś
13data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
14data złożenia 24.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
15data złożenia 13.01.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-06 do dziś
16data złożenia 05.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-10 do dziś
17data złożenia 23.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-23 do dziś
18data złożenia 25.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-25 do dziś
19data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
20data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-06-30 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-26 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-02 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-01 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-07 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-13 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-29 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-04-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-10 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-23 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R.-31.12.2001 R.2002-10-29 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-06-30 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-26 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-07-02 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-07-01 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-07-07 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-06-13 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-06-29 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-04-24 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-06 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-10 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-23 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-25 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów