„LA FARFALLA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-11 godz. 00:56:21
Numer KRS: 0000118973
Numer REGON: 870502222
Numer NIP: 8790174559
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-24
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2023-06-16
Sygnatura akt[RDF/499940/23/156]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-06-24 do dziś
2. Numer REGON\NIP8705022222002-06-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„LA FARFALLA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-06-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W TORUNIU nr w rejestrze 9772002-06-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. TORUŃ gmina M. TORUŃ miejscowość TORUŃ2002-06-24 do dziś
2. Adresulica SZCZYTNA nr domu 2/4 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2002-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.02.1991 R. NOTARIUSZ IWONA LIBERADZKA, PBN WE WŁOCŁAWKU ODDZIAŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM REP. A NR 714/1991 03.04.2002 R. NOTARIUSZ TERESA KOLASIŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, ZM. PAR. 1, 5, 7, 10, 22-25 I SKREŚLENIE PAR. 26 UMOWY SPÓŁKI2002-06-24 do dziś
222.04.2005 R.-NOTARIUSZ KRZYSZTOF KAZIMIERZ KACZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL. BATOREGO 5, 87-100 TORUŃ, REPERTORIUM A NR 873/2005-ZMIANA §102005-05-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-06-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:NIE2002-06-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„1 A 1 CENTRUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON8703177372007-12-07 do dziś
4. Numer KRS0000117179 2007-12-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego300000,00 ZŁ2008-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport179447, 91 PLN2002-06-24 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-06-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2002-06-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIEMANN2002-06-24 do dziś
2. ImionaBOŻENA2002-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-06-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2002-06-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoBALESTRI2013-08-26 do dziś
2. ImionaMARIO2013-08-26 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-08-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 30 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2002-06-24 do dziś
255 1 HOTELE2002-06-24 do dziś
370 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-06-24 do dziś
470 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 data złożenia 23.04.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001-31.12.20012002-06-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 23.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-06-05 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 12.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-06-04 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 26.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-05-23 do dziś
5data złożenia 07.07.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-18 do dziś
6data złożenia 19.06.2007 okres 2006 ROK2007-06-25 do dziś
7data złożenia 01.08.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-08-21 do dziś
8data złożenia 16.07.2009 okres ZA 2008 ROK2009-07-27 do dziś
9data złożenia 07.07.2010 okres 2009 R.2010-07-21 do dziś
10data złożenia 10.06.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-06-16 do dziś
11data złożenia 18.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-25 do dziś
12data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-26 do dziś
13data złożenia 23.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
14data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
15data złożenia 27.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
16data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
17data złożenia 15.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
18data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
19data złożenia 09.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
20data złożenia 14.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
21data złożenia 29.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-29 do dziś
22data złożenia 16.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-18 do dziś
22006 ROK2007-06-25 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-08-21 do dziś
4ZA 2008 ROK2009-07-27 do dziś
52009 R.2010-07-21 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-06-16 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-25 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-08-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-29 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-06-05 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-06-04 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-05-23 do dziś
401.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-18 do dziś
52006 ROK2007-06-25 do dziś
601.01.2007-31.12.20072008-08-21 do dziś
7ZA 2008 ROK2009-07-27 do dziś
82009 R.2010-07-21 do dziś
901.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-06-16 do dziś
1001.01.2011 -31.12.20112012-06-25 do dziś
1101.01.2012-31.12.20122013-08-26 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów