„BOSKY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000118921
Numer REGON: 290540349
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-19
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2021-09-29
Sygnatura akt[RDF/337030/21/68]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-06-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP2905403492002-06-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOSKY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-06-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KIELCACH WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze 21082002-06-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat M. KIELCE gmina M. KIELCE miejscowość KIELCE2002-06-19 do dziś
2. Adresmiejscowość KIELCE ulica KSIĘDZA PIOTRA ŚCIEGIENNEGO nr domu 262 Y kod pocztowy 25-116 poczta KIELCE kraj POLSKA 2011-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.10.1994 ROK, REP. A 4602/94 NOTARIUSZ ANNA BŁESZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. HIPOTECZNA 4/3; 24.01.2002 ROK, REP. A 265/2002 NOTARIUSZ JANUSZ W. PUTOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. PIOTRKOWSKA NR 29 -ZMIANY: PAR. 2, PAR. 4, PAR. 6, PAR. 7, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 12, PAR. 13, PAR. 16, PAR. 17, PAR. 19, PAR. 20, PAR. 23, PAR. 24, PAR. 25 UST. 1; DODANY PAR. 15A;2002-06-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-06-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-06-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-06-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-06-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ ICH PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: 1. W RAZIE USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -SAMODZIELNIE DZIAŁAJĄCY PREZES ZARZĄDU, 2. W RAZIE USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO I PROKURENTA SAMODZIELNIE DZIAŁAJĄCY PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT, 3. W RAZIE USTANOWIENIA ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO SAMODZIELNIE DZIAŁAJĄCY PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU, 4. W RAZIE USTANOWIENIA ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO I PROKURENTA ŁĄCZNIE DZIAŁAJĄCY DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU WESPÓŁ Z PROKURENTEM, 5. W RAZIE USTANOWIENIA ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO ORAZ W RAZIE USTANOWIENIA ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO I PROKURENTA -ŁĄCZNIE DZIAŁAJĄCY DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO ŁĄCZNIE DZIAŁAJĄCY CZŁONEK ZARZĄDU WESPÓŁ Z PROKURENTEM.2002-06-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOSKI2002-06-19 do dziś
2. ImionaMARCIN ADAM2002-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-06-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2002-06-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 41 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI2002-06-19 do dziś
221 12 Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY2002-06-19 do dziś
321 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY2002-06-19 do dziś
421 23 Z PRODUKCJA PAPIEROWYCH ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2002-06-19 do dziś
521 25 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW Z PAPIERU I TEKTURY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-06-19 do dziś
624 70 Z PRODUKCJA WŁÓKIEN CHEMICZNYCH2002-06-19 do dziś
725 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH2002-06-19 do dziś
825 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2002-06-19 do dziś
925 24 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2002-06-19 do dziś
1026 82 Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁYCH Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-06-19 do dziś
1128 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH2002-06-19 do dziś
1201 41 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2002-06-19 do dziś
1329 11 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY ORAZ KONSERWACJI SILNIKÓW I TURBIN, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH2002-06-19 do dziś
1429 23 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH, Z WYJĄTKIEM URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH2002-06-19 do dziś
1529 24 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-06-19 do dziś
1629 32 A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2002-06-19 do dziś
1729 32 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN ROLNICZYCH I LEŚNYCH2002-06-19 do dziś
1829 40 A PRODUKCJA OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2002-06-19 do dziś
1929 40 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH2002-06-19 do dziś
2051 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW2002-06-19 do dziś
2151 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2002-06-19 do dziś
2251 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-06-19 do dziś
2315 13 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYTWARZANIEM WYROBÓW MIĘSNYCH2002-06-19 do dziś
2451 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-06-19 do dziś
2551 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2002-06-19 do dziś
2651 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2002-06-19 do dziś
2751 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2002-06-19 do dziś
2851 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2002-06-19 do dziś
2951 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2002-06-19 do dziś
3051 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO2002-06-19 do dziś
3151 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH, ŁĄCZNIE ZE SPRZEDAŻĄ CIĄGNIKÓW2002-06-19 do dziś
3251 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2002-06-19 do dziś
3351 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2002-06-19 do dziś
3415 33 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZETWÓRSTWEM I KONSERWOWANIEM WARZYW I OWOCÓW2002-06-19 do dziś
3552 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW2002-06-19 do dziś
3652 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2002-06-19 do dziś
3763 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2002-06-19 do dziś
3863 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2002-06-19 do dziś
3963 40 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2002-06-19 do dziś
4071 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2002-06-19 do dziś
4171 31 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2002-06-19 do dziś
4271 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2002-06-19 do dziś
4374 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2002-06-19 do dziś
4474 40 Z REKLAMA2002-06-19 do dziś
4517 15 Z PRODUKCJA PRZĘDZY Z JEDWABIU ORAZ Z WŁÓKIEN CHEMICZNYCH2002-06-19 do dziś
4674 82 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2002-06-19 do dziś
4774 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2002-06-19 do dziś
4874 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-06-19 do dziś
4917 52 A PRODUKCJA WYROBÓW POWROŹNICZYCH I SIECIOWYCH, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2002-06-19 do dziś
5017 52 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE NAPRAWY SIECI I WYROBÓW POWROŹNICZYCH2002-06-19 do dziś
5117 54 Z PRODUKCJA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-06-19 do dziś
5221 11 Z PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ2002-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2002 R. DO DNIA 31.12.2002 R. data złożenia 20.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2002 R. DO DNIA 31.12.2002 R.2003-09-18 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 30.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-15 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.204 ROKU -DO DNIA 31.12.2004 ROKU data złożenia 29.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.204 ROKU DO DNIA 31.12.2004 ROKU2005-08-31 do dziś
4data złożenia 19.09.2006 okres OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.2006-10-02 do dziś
5data złożenia 14.06.2007 okres OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2007-06-29 do dziś
6data złożenia 23.05.2008 okres OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-08-26 do dziś
7data złożenia 06.07.2009 okres OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-10-30 do dziś
8data złożenia 30.06.2010 okres OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-07-28 do dziś
9data złożenia 13.07.2011 okres OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-08-25 do dziś
10data złożenia 16.07.2012 okres OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-10-19 do dziś
11data złożenia 25.06.2013 okres OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-07-15 do dziś
12data złożenia 29.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-15 do dziś
13data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-23 do dziś
14data złożenia 10.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
15data złożenia 30.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-16 do dziś
16data złożenia 22.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
17data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
18data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
19data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-15 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-23 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-16 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.2006-10-02 do dziś
2OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2007-06-29 do dziś
3OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-08-26 do dziś
4OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-10-30 do dziś
5OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-07-28 do dziś
6OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-08-25 do dziś
7OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-10-19 do dziś
8OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-07-15 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-16 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD DNIA 01.01.2002 R. DO DNIA 31.12.2002 R.2003-09-18 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie OD DNIA 01.01.204 ROKU DO DNIA 31.12.2004 ROKU2005-08-31 do dziś
3OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.2006-10-02 do dziś
4OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2007-06-29 do dziś
5OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-08-26 do dziś
6OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-10-30 do dziś
7OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-07-28 do dziś
8OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-08-25 do dziś
9OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-10-19 do dziś
10OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-07-15 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-15 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-23 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów