„BOZZETTO POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-04 godz. 15:33:53
Numer KRS: 0000118860
Numer REGON: 276791944
Numer NIP: 6482346271
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-27
Ostatni wpis Nr wpisu48Data dokonania wpisu2022-05-20
Sygnatura akt[RDF/382207/22/472]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-06-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP2767919442002-06-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOZZETTO POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-06-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 174862002-06-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. ZABRZE gmina M. ZABRZE miejscowość ZABRZE2002-06-27 do dziś
2. Adresulica PAWLICZKA nr domu 1 kod pocztowy 41-800 poczta ZABRZE kraj POLSKA 2002-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki15.08.1999 R. NOTARIUSZ ANDRZEJ LETKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU, REP. A NR 11015/99; 21.12.1999 R. -NOTARIUSZ GRAŻYNA WRÓBEL, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. GRAŻYNA WRÓBEL, ANDRZEJ LETKIEWICZ W ZABRZU, REP. A NR 17885/99, ZMIENIONO PAR. 3 I PAR. 14 28.11.2001 R. -NOTARIUSZ JUSTYNA DREWKO, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. JOANNA WARZECHA, JUSTYNA DREWKO W ZABRZU, REP. A NR 11195/2001, ZMIENIONO PAR. 2; 4; 7; 8; 9; 12.2002-06-27 do dziś
210.06.2009 R., NOTARIUSZ IWONA SAMORZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REP. A NR 5292/2009 ZMIENIONO: W PAR. 10 PO PKT 4 DODANO PKT 52009-09-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-06-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-06-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOZZETTO GMBH2010-02-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 550.000,00 ZŁ2010-02-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-02-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego5500000,00 PLN2002-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11197076, 39 PLN2002-06-27 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-06-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCURRERI2017-02-14 do dziś
2. ImionaROBERTO2017-02-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-02-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHWEDERSKI2004-04-23 do dziś
2. ImionaHANS PETER2004-04-23 do dziś
HANS-PETER2004-06-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-04-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-04-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIERADZKA2002-12-30 do dziś
2. ImionaANNA JADWIGA2002-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-30 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-12-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-30 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGALESSI2002-06-27 do dziś
2. ImionaFABIO2002-06-27 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-06-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH2016-01-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy120 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH2016-01-18 do dziś
220 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-01-18 do dziś
346 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2016-01-18 do dziś
446 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2016-01-18 do dziś
546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2016-01-18 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 01.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-04-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R. data złożenia 29.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-04-23 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 25.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2004 -31.12.20042005-04-21 do dziś
4data złożenia 10.05.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-05-22 do dziś
5data złożenia 02.03.2007 okres 1.01.2006 -31.12.20062007-03-21 do dziś
6data złożenia 29.02.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-03-20 do dziś
7data złożenia 27.02.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-15 do dziś
8data złożenia 31.03.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-04-23 do dziś
9data złożenia 03.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-03-28 do dziś
10data złożenia 29.02.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-03-16 do dziś
11data złożenia 22.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-25 do dziś
12data złożenia 27.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-26 do dziś
13data złożenia 17.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-27 do dziś
14data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
15data złożenia 08.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-20 do dziś
16data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
17data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
18data złożenia 06.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
19data złożenia 30.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-30 do dziś
20data złożenia 20.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-20 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2008 -31.12.20082009-04-15 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-04-23 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-04-25 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-27 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-20 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-30 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-05-22 do dziś
21.01.2006 -31.12.20062007-03-21 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-03-20 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-15 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-04-23 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-03-28 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-03-16 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-27 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-30 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-04-23 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-05-22 do dziś
31.01.2006 -31.12.20062007-03-21 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-03-20 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-04-15 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-04-23 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-03-28 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-03-16 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-04-25 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-26 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-27 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-20 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-30 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów