„ENDRESS + HAUSER POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000118795
Numer REGON: 011213925
Numer NIP: 5211021786
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-24
Ostatni wpis Nr wpisu43Data dokonania wpisu2022-06-03
Sygnatura akt[RDF/385724/22/87]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-06-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 011213925 NIP 52110217862007-08-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ENDRESS + HAUSER POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-06-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 450422002-06-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2002-06-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica WOŁOWSKA nr domu 11 kod pocztowy 51-116 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2010-03-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.09.1995 R., REP. A NR 5545/95, W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE NOTARIUSZ ROBERT DOR 04.03.2002 R. KN URSZULA GNIEWEK W WARSZAWIE REP. A NR 738/02 ZMIANA PARAGRAFÓW: 3, 7, 8, 10, 18, 24, 31, 322002-06-24 do dziś
217.08.2016 R, NOTARIUSZ MAŁGORZATA LENART, KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA LENART, ILONA ROCZNIAK SPÓŁKA CYWILNA, SKWIERZYŃSKA 21/16, WROCŁAW, REP A NR 7207/2016, UCHYLENIE: § 1 - § 23 UMOWY SPÓŁKI UCHWALENIE: § 1 - § 23 NOWEJ UMOWY SPÓŁKI2016-09-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-06-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-06-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaENDRESS + HAUSER MANAGEMENT AG2020-07-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego260000,00 PLN2002-06-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-06-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-06-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIECZKA2020-01-17 do dziś
2. ImionaMACIEJ2020-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-01-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-01-17 do dziś
24. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-06-24 do dziś
34. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2016-09-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH2016-09-02 do dziś
226 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH2016-09-02 do dziś
333 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2016-09-02 do dziś
433 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2016-09-02 do dziś
533 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2016-09-02 do dziś
642 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-09-02 do dziś
771 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2016-09-02 do dziś
871 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2016-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 R. data złożenia 12.05.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 R.2003-05-26 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R. data złożenia 07.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-07-15 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 13.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-19 do dziś
4data złożenia 08.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-06-20 do dziś
5data złożenia 12.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-29 do dziś
6data złożenia 02.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2008-06-19 do dziś
7data złożenia 26.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-28 do dziś
8data złożenia 13.07.2010 okres 2009 ROK2010-08-18 do dziś
9data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 R. 31.12.2010 R.2011-08-22 do dziś
10data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-02 do dziś
11data złożenia 11.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-20 do dziś
12data złożenia 06.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
13data złożenia 10.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
14data złożenia 12.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
15data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
16data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
17data złożenia 07.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-07 do dziś
18data złożenia 01.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-01 do dziś
19data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
20data złożenia 03.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-03 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-06-20 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-29 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2008-06-19 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-28 do dziś
52009 ROK2010-08-18 do dziś
601.01.2010 R. 31.12.2010 R.2011-08-22 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-02 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-20 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-07 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-01 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 R.2003-05-26 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-07-15 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-19 do dziś
401.01.2005 -31.12.20052006-06-20 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-29 do dziś
601.01.2007 -31.12.2007 R.2008-06-19 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-28 do dziś
82009 ROK2010-08-18 do dziś
901.01.2010 R. 31.12.2010 R.2011-08-22 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-02 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-20 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-07 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-01 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.2002 R.2003-05-26 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-07-15 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.2005-07-19 do dziś
401.01.2005 -31.12.20052006-06-20 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-29 do dziś
601.01.2007 -31.12.2007 R.2008-06-19 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-28 do dziś
82009 ROK2010-08-18 do dziś
901.01.2010 R. 31.12.2010 R.2011-08-22 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-02 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-20 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-07 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-01 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów