„INSURANCE SERVICE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000118495
Numer REGON: 271045165
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-17
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2022-09-19
Sygnatura akt[RDF/422273/22/774]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-06-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP2710451652002-06-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INSURANCE SERVICE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-06-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ nr w rejestrze 36782002-06-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-04-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA KRAKOWSKA nr domu 2 kod pocztowy 02-284 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-04-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.04.1990 R PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W KATOWICACH, REP. A nr1268/90 18.03.2002 R, NOTARIUSZ IRENA CEDRO, KANCELARIA NOTARIALNA W KĘTACH, RYNEK nr 3, REP. A nr 921/2001 R ZMIENIA SIĘ PAR. 1, PAR. 2, PAR. 3, PAR. 5 PKT 3-6, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 12, PAR. 13, PAR. 14, PAR. 15, PAR. 16, PAR. 17, PAR. 18, PAR. 19, PAR. 20, PAR. 21, PAR. 22, PAR. 23, PAR. 24, PAR. 252002-06-17 do dziś
221.06.2002 R. -NOTARIUSZ STANISŁAW WIKTOR, PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KĘTACH, RYNEK 14, REP. A NR 4079/2002 ZMIENIA SIĘ : PAR. 5 UST. 1, PAR. 6 PAR. 8 UST. 1, PAR. 15, PAR. 19 UST. 5 DODAJE SIĘ : PAR. 3 UST. 8, PAR. 16 UST. 1 LIT.T SKREŚLA SIĘ : PAR. 18 UST. 1 LIT.D. A LIT. OD E DO 9 OTRZYMUJĄ OZNACZENIA OD D DO F2002-08-07 do dziś
3AKT NOT. Z DNIA 18.09.2003 R., NOT. STANISŁAW WIKTOR, K.N. W KĘTACH, REP. A NR 5670/2003, ZMIANA: §6, §12, §13.2, §15 SKREŚLA SIĘ W §16.1 PUNKTY M), N), O), Q) ; SKREŚLA SIĘ §17 I §18, ZAŚ KOLEJNE § OTRZYMUJĄ OZNACZENIE OD §17 DO §23, W §3 DODAJE SIĘ PUNKTY 9, 10 I 11. ZMIANA DOTYCHCZASOWEGO §21 (PO ZMIANIE OZNACZENIA JAKO 19) PO ZMIANACH PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2003-10-27 do dziś
417.09.2008 R ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W PAR. 3 I PAR. 11 PKT 3; AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA JANIKA Z KAN. NOT. W BIELSKU-BIAŁEJ, REP. A NR 11422/2008 03.11.2008 R -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W PAR. 3, AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA JANIKA Z KAN. NOT. W BIELSKU-BIAŁEJ, REP A NR 13385/20082008-11-19 do dziś
501.02.2017 R., REPERTORIUM A NR 341/2017, NOTARIUSZ RAFAŁ BRANDT, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. MOKOTOWSKA 46A/27, ZMIANA § 5 UST. 4 I § 17 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2017-02-22 do dziś
616.03.2017 R., NOTARIUSZ RAFAŁ WANDOR, KANCELARIA NOTARIALNA W RASZYNIE, REP. A NR 3120/2017, ZMIANA: § 2 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2017-04-11 do dziś
731.01.2017 R., REP. A NR 1138/2017, NOTARIUSZ MAREK WATRAKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ZMIANA § 5 ORAZ § 6; - DODANIE UST. 6 W § 142017-05-13 do dziś
814.08.2018 R. REP. A NR 12077/2018, NOTARIUSZ W RASZYNIE RAFAŁ WANDOR UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY I PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI2018-08-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-06-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-06-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„UNILINK” SPÓŁKA AKCYJNA2017-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0152847732017-02-22 do dziś
4. Numer KRS0000341057 2017-02-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały102 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.000,00 ZŁ2017-02-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-02-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego51000,00 ZŁ2006-08-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-06-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI LUB DWÓCH PROKURENTÓW. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2003-10-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAGÓROWSKI2020-09-25 do dziś
2. ImionaMACIEJ STANISŁAW2020-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-09-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁOWSKI2019-11-12 do dziś
2. ImionaPIOTR MACIEJ2019-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK2019-11-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUSINOWSKI2017-02-22 do dziś
2. ImionaIGOR DOMINIK2017-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-02-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-22 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRIEDEL2017-02-22 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2017-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-02-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-22 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLUSARCZYK2002-06-17 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2002-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-06-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-02-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-11-19 do dziś
266 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2008-11-19 do dziś
366 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2008-11-19 do dziś
463 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2008-11-19 do dziś
563 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-11-19 do dziś
696 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-11-19 do dziś
770 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2008-11-19 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-11-19 do dziś
973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2008-11-19 do dziś
1066 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2017-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 10.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-18 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R DO 31.12.2003 R data złożenia 09.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R DO 31.12.2003 R2004-07-16 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-07-19 do dziś
4data złożenia 06.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.2005 R.2006-08-04 do dziś
5data złożenia 15.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-06-26 do dziś
6data złożenia 17.06.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-01 do dziś
7data złożenia 20.05.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-29 do dziś
8data złożenia 07.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.2009 R.2010-05-19 do dziś
9data złożenia 10.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.2010 R.2011-05-20 do dziś
10data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-18 do dziś
11data złożenia 24.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-07-10 do dziś
12data złożenia 07.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-26 do dziś
13data złożenia 12.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-01 do dziś
14data złożenia 31.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-15 do dziś
15data złożenia 26.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-27 do dziś
16data złożenia 20.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
17data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
18data złożenia 08.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-08 do dziś
19data złożenia 28.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-28 do dziś
20data złożenia 19.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.2005 R.2006-08-04 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-06-26 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-01 do dziś
401.01.2009 -31.12.2009 R.2010-05-19 do dziś
501.01.2010 -31.12.2010 R.2011-05-20 do dziś
601.01.2011-31.12.20112012-07-18 do dziś
701.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-07-10 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-26 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-01 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-15 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-27 do dziś
1201.01.2008-31.12.20082013-03-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-28 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-18 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R DO 31.12.2003 R2004-07-16 do dziś
301.01.2005 -31.12.2005 R.2006-08-04 do dziś
401.01.2006-31.12.20062007-06-26 do dziś
501.01.2007-31.12.20072008-07-01 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-29 do dziś
701.01.2009 -31.12.2009 R.2010-05-19 do dziś
801.01.2010 -31.12.2010 R.2011-05-20 do dziś
901.01.2011-31.12.20112012-07-18 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-07-10 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-26 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-01 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-15 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-28 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów