„ASTRAZENECA PHARMA POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-18 godz. 13:41:33
Numer KRS: 0000117902
Numer REGON: 015198460
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-13
Ostatni wpis Nr wpisu52Data dokonania wpisu2020-12-14
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/60454/20/657]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-06-13 do dziś
2. Numer REGON\NIP0151984602002-07-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTRAZENECA PHARMA POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-06-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-12-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. POSTĘPU nr domu 14 kod pocztowy 02-676 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-12-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 7 MAJA 2002 ROKU -REP. A 2492/2002, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM MARIĄ BOŁDOK W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, PRZY ULICY WILCZEJ NR 28 LOKAL NR 1-AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI.2002-06-13 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 16 LIPCA 2002 R., REP. A NR 4191/2002, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM AGNIESZKĄ MROCZKOWSKĄ-GOŁOWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. WILCZEJ 28 LOK. 1 W WARSZAWIE ZMIENIONO PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2002-07-23 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 5 LISTOPADA 2003 ROKU -REPERTORIUM A NR 6928/2003, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM WIKTOREM BOŁDOKIEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY ULICY WILCZEJ 28 LOKAL 1 W WARSZAWIE. ZMIENIONO PAR. 8 ORAZ USTĘP 1 W PAR. 11 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2003-11-25 do dziś
422.04.2009 R, REP. A NR 1449/2009, NOTARIUSZ AGNIESZKA KACPRZYCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI2009-05-21 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU, REP. A NR 770/2012, NOTARIUSZ MARZENA RADLIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. GRÓJECKA 53/57 LOK. 4, ZM. § 28 UMOWY SPÓŁKI2012-11-19 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 13 LISTOPADA 2013 ROKU, REP. A NR 16875/2013, NOTARIUSZ JANUSZ RUDNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL.MARSZAŁKOWSKA NUMER 55/73 LOKAL 33, ZMIENIONO § 162013-12-18 do dziś
730.06.2014 R., REP. A NR 7675/2014, NOTARIUSZ MAREK WATRAKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO § 17 DODANO NOWE PARAGRAFY - 22-25 ZMIENIONO NUMERACJĘ DOTYCHCZASOWYCH PARAGRAFÓW OD 22 DO 33 NA 26 DO 372014-07-11 do dziś
807.10.2015 R., REP. A NR 31473/2015, NOTARIUSZ KRZYSZTOF NURKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2015-12-08 do dziś
906.05.2016 R., REP. A NR 6909/2016, NOTARIUSZ KRZYSZTOF NURKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 6, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2016-05-23 do dziś
1020 GRUDNIA 2017 R., REP. A NR 16154/2017, NOTARIUSZ GRZEGORZ ROGALA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 19, § 20, § 24, § 26 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO; DODANO: § 17A, § 17B, § 20A, § 20B, § 20C, § 26A, § 26B AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO; UCHYLONO: § 21, § 22, § 23 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2018-01-30 do dziś
1124.09.2019 R. - GRZEGORZ ROGALA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 19761/2019 - ZMIENIONO § 11.1, § 17 A, § 26, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2019-10-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-06-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-06-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego2000000,00 PLN2003-11-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-06-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-10-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRASINAR2020-09-15 do dziś
2. ImionaGABRIEL RADU2020-09-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-09-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTKIEWICZ2019-05-23 do dziś
2. ImionaEDYTA2019-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-05-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPSZCZÓŁKOWSKA2018-01-30 do dziś
2. ImionaALINA MAŁGORZATA2018-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-01-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-30 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGARLICKI2003-07-08 do dziś
2. ImionaJERZY KRZYSZTOF2003-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-08 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-07-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-08 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWRYSZEWSKA2002-06-13 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2002-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-06-13 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-06-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2002-07-23 do dziś
269 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2009-05-21 do dziś
370 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2009-05-21 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-05-21 do dziś
582 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2009-05-21 do dziś
682 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-05-21 do dziś
772 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2015-12-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy172 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2015-12-08 do dziś
272 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2015-12-08 do dziś
373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 13 CZERWCA 2002 R. DO 31 GRUDNIA 2002 R. data złożenia 27.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument OD 13 CZERWCA 2002 R. DO 31 GRUDNIA 2002 R.2003-07-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R. data złożenia 02.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-07-21 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 30.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-09 do dziś
4data złożenia 22.06.2006 okres OD 1 STYCZNIA 2005 R. DO 31 GRUDNIA 2005 R.2006-06-30 do dziś
5data złożenia 24.09.2007 okres OD 1 STYCZNIA 2006 R. DO 31 GRUDNIA 2006 R.2007-10-15 do dziś
6data złożenia 23.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-30 do dziś
7data złożenia 19.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-26 do dziś
8data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-29 do dziś
9data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-27 do dziś
10data złożenia 27.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-10 do dziś
11data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-09 do dziś
12data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
13data złożenia 14.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-08 do dziś
14data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
15data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
16data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
17data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
18data złożenia 27.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-27 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 1 STYCZNIA 2005 R. DO 31 GRUDNIA 2005 R.2006-06-30 do dziś
2OD 1 STYCZNIA 2006 R. DO 31 GRUDNIA 2006 R.2007-10-15 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-30 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-26 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-29 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-27 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-10 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 1 STYCZNIA 2005 R. DO 31 GRUDNIA 2005 R.2006-06-30 do dziś
2OD 1 STYCZNIA 2006 R. DO 31 GRUDNIA 2006 R.2007-10-15 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-30 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-26 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-29 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-27 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-10 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-07-21 do dziś
2OD 1 STYCZNIA 2005 R. DO 31 GRUDNIA 2005 R.2006-06-30 do dziś
3OD 1 STYCZNIA 2006 R. DO 31 GRUDNIA 2006 R.2007-10-15 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-06-30 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-06-26 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-07-29 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-07-27 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-10 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-07-09 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-08 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów