W.T.C. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-01-19 godz. 13:19:54
Numer KRS: 0000117773
Numer REGON: 473051241
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-13
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2015-12-10
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/22325/15/122]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-06-13 do dziś
2. Numer REGON\NIP4730512412003-09-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaW.T.C. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2015-12-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. PRZEMYŚL gmina M. PRZEMYŚL miejscowość PRZEMYŚL2006-02-17 do dziś
2. Adresmiejscowość PRZEMYŚL kod pocztowy - poczta - kraj POLSKA 2013-08-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z 19.12.2001 R., REPERTORIUM A NR 7480/2001, NOTARIUSZ WIESŁAWA RYDZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI2002-06-13 do dziś
217.10.2003 R. REP. A NR 10558/2003, NOTARIUSZ BOŻENA ROMAŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM, ZMIENIONO §3 UMOWY.2004-02-05 do dziś
317.10.2005 R. REP. A 4120/2005 NOTARIUSZ LILIANNA ROMAN W KANCELARII W KROŚNIE, ZMIANA PAR. 2, 3, 5, 9 UMOWY SPÓŁKI2006-02-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-06-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-06-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATECKI2007-11-23 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW ANTONI2007-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 UDZIAŁY PO 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000 ZŁ2007-11-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-11-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-06-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2015-12-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 3 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2015-12-10 do dziś
246 4 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2015-12-10 do dziś
346 7 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2015-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 -31.12.2002 R.data złożenia 02.07.2004 1. okres za jaki złożono dokument 1.01.2003 -31.12.2003 R.data złożenia 02.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 -31.12.2002 R.2004-09-07 do dziś
2data złożenia 21.11.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-11-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2003 -31.12.2003 R.2004-09-07 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-11-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2002 -31.12.2002 R.2004-09-07 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2003 -31.12.2003R.2004-09-07 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-11-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji03.02.2015R. - WOJCIECH PUSZ NOTARIUSZ W PRZEMYŚLU KANCELARIA NOTARIALNA W PRZEMYŚLU, REP. A NR 298/20152015-12-10 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST LIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO2015-12-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoGIORGETTI2015-12-10 do dziś
2. ImionaFABIO2015-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności03.02.2015R. - WOJCIECH PUSZ NOTARIUSZ W PRZEMYŚLU KANCELARIA NOTARIALNA W PRZEMYŚLU, REP. A NR 298/20152015-12-10 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2015-12-10 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów