„CUCOO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000117686
Numer REGON: 276972143
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-12
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2018-03-14
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/37723/17/92]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-07-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP2769721432002-07-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„CUCOO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-07-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 183002002-07-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2002-07-12 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica —- nr domu —- nr lokalu —- kod pocztowy —- poczta —- kraj POLSKA 2014-10-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH DNIA 04.10.2000 R. REP. A NR 112/2000, PRZED ASESOREM NOTARIALNYM A.ROBAKIEM ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA A.SŁUPIŃSKIEJ-MITAS, 20.09.2001 R. NOTARIUSZ JACEK WOJDYŁO, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REP. A NR 8720/2001 ZMIANY PARAGRAFÓW: PAR. 3, PAR. 4 UST. 3, PAR. 10 UST. 2, SKREŚLONO PAR. 10 UST. 3 DODANO W PAR. 9 UST. 4 03.06.2002 R. NOTARIUSZ JACEK WOJDYŁO, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REP. A NR 5116/2002, ZMIENIONO PAR. 3, PAR. 4 UMOWY SPÓŁKI2002-07-12 do dziś
217.10.2005 R., REPERTORIUM A NR 4222/05, NOTARIUSZ BOGNA DEMBOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, AL. BELINY PRAŻMOWSKIEGO 15A -ZMIANA PAR. 4 I PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI.2005-12-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-07-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-07-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAK2005-10-19 do dziś
2. ImionaZYGMUNT PIOTR2005-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-10-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 520 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 260 000,00 ZŁ2005-12-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-10-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAK2005-10-19 do dziś
2. ImionaMARIA HALIA2005-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-10-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 520 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 260 000,00 ZŁ2005-12-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-10-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1070000,00 PLN2005-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport160000,00 PLN2002-07-12 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2002-07-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT2002-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoZAWADKA2002-09-24 do dziś
2. ImionaJACEK ANDRZEJ2002-09-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-09-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2002-09-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2002-07-12 do dziś
230 01 Z PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH2002-07-12 do dziś
330 02 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI2002-07-12 do dziś
464 20 A TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA2002-07-12 do dziś
564 20 B TELEFONIA RUCHOMA2002-07-12 do dziś
664 20 C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA2002-07-12 do dziś
764 20 D RADIOKOMUNIKACJA2002-07-12 do dziś
864 20 E RADIODYFUZJA2002-07-12 do dziś
964 20 F TELEWIZJA KABLOWA2002-07-12 do dziś
1064 20 G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE2002-07-12 do dziś
1132 10 Z PRODUKCJA LAMP ELEKTRONOWYCH I INNYCH ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2002-07-12 do dziś
1272 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2002-07-12 do dziś
1332 20 A PRODUKCJA URZĄDZEŃ NADAWCZYCH TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH ORAZ APARATÓW DLA TELEFONII I TELEGRAFII PRZEWODOWEJ, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2002-07-12 do dziś
1432 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI NADAJNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH2002-07-12 do dziś
1532 30 A PRODUKCJA ODBIORNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH, URZĄDZEŃ DO REJESTRACJI I ODTWARZANIA DŹWIĘKU I OBRAZU, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2002-07-12 do dziś
1645 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH -PRZESYŁOWYCH2002-07-12 do dziś
1745 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH -LOKALNYCH2002-07-12 do dziś
1845 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2002-07-12 do dziś
1945 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2002-07-12 do dziś
2073 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH2002-07-12 do dziś
2173 10 H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2002-07-12 do dziś
2274 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2002-07-12 do dziś
2372 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2002-07-12 do dziś
2474 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2002-07-12 do dziś
2574 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-07-12 do dziś
2674 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2002-07-12 do dziś
2774 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2002-07-12 do dziś
2874 40 Z REKLAMA2002-07-12 do dziś
2974 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2002-07-12 do dziś
3074 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-07-12 do dziś
3180 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-07-12 do dziś
3292 11 Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2002-07-12 do dziś
3392 12 Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2002-07-12 do dziś
3472 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2002-07-12 do dziś
3592 13 Z PROJEKCJA FILMÓW2002-07-12 do dziś
3692 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA2002-07-12 do dziś
3792 40 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2002-07-12 do dziś
3822 14 Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2002-07-12 do dziś
3922 31 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2002-07-12 do dziś
4022 32 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO2002-07-12 do dziś
4122 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2002-07-12 do dziś
4240 10 A WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2002-07-12 do dziś
4340 10 B PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2002-07-12 do dziś
4440 10 C DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2002-07-12 do dziś
4572 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH2002-07-12 do dziś
4651 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2002-07-12 do dziś
4751 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU2002-07-12 do dziś
4851 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2002-07-12 do dziś
4951 5 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU2002-07-12 do dziś
5051 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2002-07-12 do dziś
5151 7 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2002-07-12 do dziś
5252 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2002-07-12 do dziś
5352 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2002-07-12 do dziś
5452 3 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2002-07-12 do dziś
5552 4 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2002-07-12 do dziś
5672 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2002-07-12 do dziś
5752 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH2002-07-12 do dziś
5852 6 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2002-07-12 do dziś
5952 7 NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2002-07-12 do dziś
6055 1 HOTELE2002-07-12 do dziś
6155 2 POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2002-07-12 do dziś
6255 30 A RESTAURACJE2002-07-12 do dziś
6355 30 B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2002-07-12 do dziś
6455 40 Z BARY2002-07-12 do dziś
6555 5 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING2002-07-12 do dziś
6665 21 Z LEASING FINANSOWY2002-07-12 do dziś
6771 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2002-07-12 do dziś
6865 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-07-12 do dziś
6967 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-07-12 do dziś
7063 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2002-07-12 do dziś
7171 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2002-07-12 do dziś
7271 40 Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2002-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 23.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-12-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów