SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA „ZŁOTOPOLSKA”

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000117482
Numer REGON: 001103334
Numer NIP: 5250012283
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-11
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2024-03-26
Sygnatura akt[RDF/588184/24/95]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-06-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP0011033342002-06-11 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO -WŁASNOŚCIOWA „ZŁOTOPOLSKA”2002-06-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 17852002-06-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-TARGÓWEK miejscowość WARSZAWA2002-06-11 do dziś
2. Adresulica ZŁOTOPOLSKA nr domu 1 kod pocztowy 03-567 poczta WARSZAWA 2002-06-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu110.07.1984 R.2002-06-11 do dziś
226.06.2002 R.- UCHWALONO TEKST STATUTU W NOWYM BRZMIENIU, ODMOWA ZAREJESTROWANIA §40 STATUTU2002-12-12 do dziś
3DNIA 22.04.2004 R. TEKST STATUTU W NOWYM BRZMIENIU ODMOWA ZAREJESTROWANIA §35 UST. 1 ORAZ §41 OD SŁÓW „... Z TYM, ŻE” DO SŁÓW „... ZŁOŻONEJ RĘKOJMI.”2004-07-02 do dziś
427.06.2006 R. PARAGRAFY ZMIENIONE: § 2, § 8, § 11, § 12, § 15, § 18, § 20, § 21, § 23, § 24, § 27, § 29, § 30, § 39, § 42, § 59, § 60, § 75, § 76, § 77, § 85, § 90, § 93, § 95, § 98 PARAGRAFY DODANE: § 21 A, § 24 A, § 24 B, § 24 C, § 24 D, § 24 E, § 24 F, § 24 G, § 58 A, § 60 A, § 61 A, § 61 B, § 61 C, § P3 A, § 93 B, § 93 C, § 97 A2006-09-15 do dziś
5DNIA 29.03.2008 R. I 24.11.2007 R. §§ ZMIENIONE: 2, 4, 8, 11, 12, 17, 18, 23-25, 31-36, 39, 40, 42, 43, 47, 50, 52, 59, 61, 62, 64-108. §§ DODANE: 26-30, 60 I 63. §§ USUNIĘTE: 24B, 24C, 24F, 24G, 25, 27, 28, 30-32, 34, 35 I DZIAŁ VA.2008-05-14 do dziś
6DNIA 12.06.2010 R. UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU: PARAGRAFY ZMIENIONE: § 7; § 12 UST. 1 PKT 8; § 12 UST. 3, § 14 UST. 1; § 16; § 22; § 65, § 75 UST. 4; § 94 UST. 1; § 104 UST. 4; § 108 UST. 2. PARAGRAFY DODANE: § 9 UST. 7; § 12; § 23 UST. 1 PKT 4; § 94 UST. 4.2010-08-19 do dziś
707.06.2013R., DODANO: §77 UST. 3 DOTYCHCZASOWY § 77 UST. 3 OTRZYMAŁ NR 4 POZOSTAŁE USTĘPY KOLEJNE NUMERY W § 23 UST. 1 SKREŚLONO PKT 4. ZMIANA: § 108 UST. 2.2013-11-08 do dziś
818.05.2018 R. - ZMIENIONO: § 8 UST. 1, § 8 UST. 2, § 8 UST. 4, § 9 UST. 1, § 16, § 17 UST. 1, § 25 UST. 1, § 25 UST. 5, § 25 UST. 7, § 25 UST. 9, § 26 UST. 1 I 2, § 27, § 28 UST. 205, § 33 UST. 5, § 47, § 50, § 51, § 106, § 108 UST. 2, USUNIĘTO: § 9 UST. 5, § 12 UST. 1, 2 I 3, § 12A, § 13, § 18, § 19, § 20, § 21, § 21A, § 25 UST. 8, § 25 UST. 10, § 28 UST. 1, § 37 UST. 2, § 92 UST. 2 PKT 12, W § 28 DODANO UST. 6.2018-06-25 do dziś
914 CZERWCA 2019 R. ZMIANA: § 91 UST.1, § 108 UST.22019-09-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-06-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-06-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2002-06-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCIEŚLAK2019-09-13 do dziś
2. ImionaADAM2019-09-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-09-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-13 do dziś
24. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2002-06-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-06-11 do dziś
35. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-06-11 do dziś
41. NazwiskoLERKA2002-06-11 do dziś
2. ImionaJAN PIOTR2002-06-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-06-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-06-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-06-11 do dziś
54. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-06-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-06-11 do dziś
61. NazwiskoCHOJNACKI2004-07-02 do dziś
2. ImionaMAREK2004-07-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-07-02 do dziś
71. NazwiskoJAROCKA CIURZAK2004-07-02 do dziś
2. ImionaKATARZYNA KAMILLA2004-07-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-07-02 do dziś
81. NazwiskoUCHAL2010-08-19 do dziś
2. ImionaIWONA MAŁGORZATA2010-08-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-08-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-08-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-08-19 do dziś
91. NazwiskoWIETESKA2004-09-28 do dziś
2. ImionaANDRZEJ TADEUSZ2004-09-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-09-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-07-28 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-09-28 do dziś
101. NazwiskoPRZYBOROWSKA PRZYSTAŚ2005-07-28 do dziś
2. ImionaALICJA MARIA2005-07-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-07-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-07-28 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-07-28 do dziś
115. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-07-28 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-07-28 do dziś
121. NazwiskoJAROCKA CIURZAK2009-08-07 do dziś
2. ImionaKATARZYNA KAMILLA2009-08-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-08-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-08-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-08-07 do dziś
134. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-06-11 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-06-11 do dziś
STANISŁAWSKA2006-09-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZERSZEŃ2022-10-21 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2022-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOBIASZ2004-07-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWICIJOWSKA2022-10-21 do dziś
2. ImionaEWA LEOKADIA2022-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-21 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIMAS2019-09-13 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ BOGDAN2019-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-13 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZĘŚCIK2022-10-21 do dziś
2. ImionaJOLANTA ELŻBIETA2022-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-21 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTAŃSKA2022-10-21 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA ELŻBIETA2022-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-21 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 12 Z 1) BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH WŁASNOŚCIOWYCH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE DO MIEJSC POSTOJOWYCH W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH, 2) BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH, 3) BUDOWANIE LUB NABYWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW, 4) BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU.2016-11-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 11 Z -NABYWANIE TERENÓW NA WŁASNOŚĆ, W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE LUB DZIERŻAWĘ, -PROWADZENIE ZAKŁADÓW WYKONASTWA WŁASNEGO I ZAKŁADÓW USŁUGOWYCH2016-11-25 do dziś
270 12 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE DOMÓW MIESZKALNYCH, URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I GOSPODARCZYCH, LOKALI UŻYTKOWYCH ORAZ OBIEKTÓW REKREACYJNYCH2016-11-25 do dziś
370 32 PROWADZENIE GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM WŁASNYM2016-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 22.11.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-12-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 01.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-09-30 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia 21.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 1.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-07-28 do dziś
4data złożenia 29.08.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-09-15 do dziś
5data złożenia 03.09.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-28 do dziś
6data złożenia 04.08.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-08 do dziś
7data złożenia 30.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-15 do dziś
8data złożenia 07.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-19 do dziś
9data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-06 do dziś
10data złożenia 20.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-05 do dziś
11data złożenia 27.08.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-11-08 do dziś
12data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
13data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
14data złożenia 27.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-25 do dziś
15data złożenia 02.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
16data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
17data złożenia 29.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
18data złożenia 05.01.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-01-05 do dziś
19data złożenia 22.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
20data złożenia 13.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
21data złożenia 26.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-07-28 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-09-15 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-09-28 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-09-08 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-09-15 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-08-19 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-07-06 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-05 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-11-08 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-25 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-09-22 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-22 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-07-28 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-09-15 do dziś
320062007-09-28 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-09-08 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-09-15 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-08-19 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-07-06 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-05 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-11-08 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-25 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-09-22 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-22 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów