DOGMAT INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000117186
Numer REGON: 639794229
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-08
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2020-09-25
Sygnatura akt[RDF/243599/20/460]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-06-08 do dziś
2. Numer REGON\NIP6397942292002-06-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOGMAT INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY -REJESTROWY nr w rejestrze 139952002-06-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina SWARZĘDZ miejscowość GRUSZCZYN2018-10-19 do dziś
2. Adresmiejscowość GRUSZCZYN ulica UL. WIEŻOWA nr domu 54 kod pocztowy 62-006 poczta GRUSZCZYN kraj POLSKA 2018-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.06.2002 R., REP. A NR 8656/2002, NOTARIUSZ WOJCIECH CENDROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. MŁYŃSKA 13/8 ZMIENIONO PARAGRAF 2 UMOWY SPÓŁKI2002-08-30 do dziś
210.07.2000 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JACKA KACZOROWSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU, REP. A NR 10280/2000.2002-12-12 do dziś
305.12.2002, REP. A NR 17350/2002, NOTARIUSZ WOJCIECH CENDROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH CENDROWSKI, JACEK KACZOROWSKI SPÓŁKA CYWILNA POZNAŃ, UL. MŁYŃSKA 13/8, ZMIENIONO PAR. 4 UMOWY SPÓŁKI NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 2 NZW Z DNIA 05.12.2002 R.2002-12-23 do dziś
419.09.2003 R., REP. A NR 14461/2003, NOTARIUSZ WOJCIECH CENDROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU UL. MŁYŃSKA 13/8, ZMIANA PARAGRAFÓW UMOWY SPÓŁKI: PAR. 1, PAR. 2, PAR. 4, PAR. 5, PAR. 6, PAR. 7, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 12, PAR. 13, PAR. 14, PAR. 15, PAR. 16, PAR. 17, PAR. 18, PAR. 19, PAR. 20.2003-11-05 do dziś
503.08.2004 R., REP. A NR 13861/2004, WOJCIECH CENDROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH CENDROWSKI, JACEK KACZOROWSKI S.C., POZNAŃ UL. MŁYŃSKA NR 13/8, ZMIENIONO: § 1 UST. 3, § 14 UST. 3.2004-09-02 do dziś
604.11.2005 R., NOTARIUSZ WOJCIECH CENDROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. MŁYŃSKA 13/8, REP. A NR 20851/2005, ZMIENIONO: § 1 UST. 3, § 11 UST. 1, § 14 UST. 3, § 16, § 17, SKREŚLONO: § 11 UST. 4, UST. 5 OTRZYMUJE NR 4.2005-11-28 do dziś
7AKT NOTARIALNY Z 16 LUTEGO 2007 R., NR REP. A 3471/2007, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH CENDROWSKI, JACEK KACZOROWSKI S.C., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA CENDROWSKIEGO, ZMIANA PAR. 1 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI.2007-08-22 do dziś
8AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.09.2007 R., NR REP. A 23768/2007 KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH CENDROWSKI JACEK KACZOROWSKI S.C SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA CENDROWSKIEGO: -ZMIANA § 1 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI -ZMIANA § 1 PKT 2 UMOWY SPÓŁKI ZMIANA § 4 UMOWY SPÓŁKI2007-11-15 do dziś
9AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.07.2016 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JACKA KACZOROWSKIEGO, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU ZMIENIONO §2 UMOWY SPÓŁKI PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2017-01-12 do dziś
10AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.04.2018, REP.A NR 4041/2018 NOTARIUSZ JACEK KACZOROWSKI KANCELARIA NOTARIALNA UL. MŁYŃSKA 2/4 W POZNANIU. UCHWAŁĄ NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ZMIENIONO § 1 UST. 3 UMOWY ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2018-10-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-06-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-06-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLEISZAR2003-11-05 do dziś
2. ImionaTYMOTEUSZ JAN2003-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-11-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 102.000,00 ZŁOTYCH2006-06-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-06-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEKUŁA FLEISZAR2006-06-24 do dziś
2. ImionaEDYTA DOROTA2006-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-06-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 198.000,00 ZŁ2009-08-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-06-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego300000,00 PLN2002-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-09-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2011-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLEISZAR2011-09-07 do dziś
2. ImionaTYMOTEUSZ2011-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-09-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-09-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFORYSIAK2002-08-30 do dziś
2. ImionaARTUR2002-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-08-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2017-01-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2017-01-12 do dziś
264 91 Z LEASING FINANSOWY2017-01-12 do dziś
364 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2017-01-12 do dziś
466 11 Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI2017-01-12 do dziś
566 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-01-12 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-01-12 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-01-12 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-01-12 do dziś
968 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2017-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01-01-2001 DO 31-12-2001 data złożenia 06.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01-01-2001 DO 31-12-2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01-01-2001 DO 31-12-20012002-12-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 DO 31.12.2002 data złożenia 30.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 DO 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 DO 31.12.20022003-10-14 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 12.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-02 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 22.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-06 do dziś
5data złożenia 02.10.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-10-13 do dziś
6data złożenia 17.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-22 do dziś
7data złożenia 24.09.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-10-16 do dziś
8data złożenia 15.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-03 do dziś
9data złożenia 12.08.2015 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-10-15 do dziś
10data złożenia 12.08.2015 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-10-15 do dziś
11data złożenia 12.08.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-10-15 do dziś
12data złożenia 12.08.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-10-15 do dziś
13data złożenia 12.08.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-10-15 do dziś
14data złożenia 12.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
15data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-12 do dziś
16data złożenia 25.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
17data złożenia 14.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-14 do dziś
18data złożenia 04.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
19data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-10-13 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-22 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-10-16 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-03 do dziś
5OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-10-15 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-10-15 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-10-15 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-10-15 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-10-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-12 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-14 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-02 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-06 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-10-13 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-22 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-10-16 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-03 do dziś
7OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-10-15 do dziś
8OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-10-15 do dziś
9OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-10-15 do dziś
10OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-10-15 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-10-15 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji05.06.2009 UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z DNIA 5 CZERWCA 2009 ROKU AKT NOTARIALNY REP. A NR 11981/2009, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM WOJCIECHEM CENDROWSKIM W PROWADZONEJ PRZEZ NIEGO KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU2009-08-03 do dziś
2. Informacja o zakończeniu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DOGMAT INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.04.2011 R., REP. A NR 7042/2011, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH CENDROWSKI, JACEK KACZOROWSKI SPÓŁKA CYWILNA, ASESOR NOTARIALNY AGNIESZKA SROCZYŃSKA UPOWAŻNIONY ZASTĘPCA NOTARIUSZA JACKA KACZOROWSKIEGO2011-09-07 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówREPREZENTACJA SAMODZIELNA PRZEZ LIKWIDATORA2009-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności05.06.2009 UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z DNIA 5 CZERWCA 2009 ROKU AKT NOTARIALNY REP. A NR 11981/2009, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM WOJCIECHEM CENDROWSKIM W PROWADZONEJ PRZEZ NIEGO KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU2009-08-03 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2009-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów