TAMICO INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000117176
Numer REGON: 639698550
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-11
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2023-12-01
Sygnatura akt[RDF/572762/23/369]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-06-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 639698550 NIP 78116579732008-08-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAMICO INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-09-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 133312002-06-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-08-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. JOSEPHA CONRADA nr domu 30 kod pocztowy 01-922 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.10.1999 R., NOTARIUSZ MACIEJ CELICHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 6551/992002-06-11 do dziś
211.03.2002 R., REP. A NR 1314/2002, ASESOR NOTARIALNY WOJCIECH KWARCIŃSKI -ZASTĘPCA NOTARIUSZA ZOFII BYSTRZYCKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO PAR. 6, PAR. 7, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 12, PAR. 13, PAR. 14, PAR. 15, PAR. 16, PAR. 17, PAR. 18 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI. 21.03.2002 R., REP. A NR 1547/2002, NOTARIUSZ ZOFIA BYSTRZYCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO PAR. 3, W PAR. 11 DODANO PKT 6.2002-06-14 do dziś
303.06.2005 R., REP. A NR 2612/2005, NOTARIUSZ DR WOJCIECH KWARCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA ZOFIA BYSTRZYCKA NOTARIUSZ, WOJCIECH KWARCIŃSKI NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 2/6, ZMIENIONO § 2, § 3 I § 7 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2005-09-28 do dziś
405.04.2006 R. REP. A NR 1683/2006, NOTARIUSZ DR WOJCIECH KWARCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. MICKIEWICZA 18/3, ZMIENIONO PAR. 6 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2006-08-08 do dziś
501.07.2016 R., NOTARIUSZ WOJCIECH KWARCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 4206/2016, ZMIENIONO § 3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2016-08-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-06-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-06-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJABŁOŃSKA DANIELEWICZ2012-10-23 do dziś
2. ImionaIZABELA LIDIA2012-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 148.500,00 ZŁ.2021-10-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-10-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 ZŁ2007-04-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-06-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2002-06-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDANIELEWICZ2007-04-03 do dziś
2. ImionaTOMASZ STANISŁAW2007-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-04-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoJABŁOŃSKA DANIELEWICZ2007-04-03 do dziś
2. ImionaIZABELA LIDIA2007-04-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-04-03 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2007-04-03 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 39 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2016-08-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2016-08-30 do dziś
211 PRODUKCJA NAPOJÓW2016-08-30 do dziś
346 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI2016-08-30 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI2016-08-30 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-08-30 do dziś
652 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2016-08-30 do dziś
768 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2016-08-30 do dziś
877 3 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2016-08-30 do dziś
970 22 Z DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA, Z WYJĄTKIEM DORADZTWA PRAWNEGO2016-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 26.08.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 26.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-09-28 do dziś
2data złożenia 22.06.2006 okres 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2006-08-08 do dziś
3data złożenia 22.06.2006 okres 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2006-08-08 do dziś
4data złożenia 27.04.2010 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-05-04 do dziś
5data złożenia 06.03.2007 okres 01.01.2005 -31.12.2005 R.2007-04-03 do dziś
6data złożenia 06.08.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-20 do dziś
7data złożenia 16.10.2012 okres 01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2012-10-23 do dziś
8data złożenia 16.10.2012 okres 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2012-10-23 do dziś
9data złożenia 16.10.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-23 do dziś
10data złożenia 29.08.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-22 do dziś
11data złożenia 29.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-22 do dziś
12data złożenia 10.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
13data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
14data złożenia 21.12.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-21 do dziś
15data złożenia 21.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-21 do dziś
16data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
17data złożenia 19.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-19 do dziś
18data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
19data złożenia 29.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-29 do dziś
20data złożenia 01.12.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-12-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2002 R. -31.12.2002 R.2006-08-08 do dziś
201.01.2001 R. -31.12.2001 R.2006-08-08 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-05-04 do dziś
401.01.2005 -31.12.2005 R.2007-04-03 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-20 do dziś
601.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2012-10-23 do dziś
701.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2012-10-23 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-23 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-22 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-22 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-29 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-12-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2002 R. -31.12.2002 R.2006-08-08 do dziś
201.01.2001 R. -31.12.2001 R.2006-08-08 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-05-04 do dziś
401.01.2005 -31.12.2005 R.2007-04-03 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-20 do dziś
601.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2012-10-23 do dziś
701.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2012-10-23 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-23 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-22 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-22 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-29 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-12-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów