SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KAROLINA”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000116963
Numer REGON: 270536458
Numer NIP: 6460327131
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-24
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2021-06-21
Sygnatura akt[RDF/300653/21/608]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-07-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 270536458 NIP 64603271312007-05-18 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KAROLINA”2002-07-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 12672002-07-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. TYCHY gmina M. TYCHY miejscowość TYCHY2002-07-24 do dziś
2. Adresulica KONECZNEGO nr domu 28 kod pocztowy 43-100 poczta TYCHY 2002-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu122.05.1991 R.DODANO: PAR. 9 UST. 4, PAR. 14 UST. 3 PKT 4, 5, UST. 6, PAR. 24 UST. 24, PAR. 25 UST. 6, PAR. 30 UST. 6, PAR. 34 UST. 2; SKREŚLONO: PAR. 32 UST. 1 PKT 5, PAR. 33 UST. 2; ZMIENIONO: PAR. 3 UST. 1-6, PAR. 4 UST. 1-5, PAR. 5 UST. 3-5, PAR. 6, AR.7, PAR. 8 UST. 4, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 12, PAR. 14 UST. 4, PAR. 15, PAR. 16 UST. 8, PAR. 20 UST. 9, PAR. 22 UST. 1, PAR. 24 UST. 10, 11, 15, 20, 23, PAR. 25 UST. 1-2, PAR. 32 UST. 1 PKT 6-9, PAR. 33 UST. 1, PAR. 34 UST. 1, PAR. 35-812002-07-24 do dziś
212.06.2003 R. ZMIENIONO: W CZĘŚCI A: TYTUŁ DZIAŁU II, PAR. 3 UST. 1, 3, 4, W DZIALE III TYTUŁ ROZDZIAŁU 1, PAR. 4 UST. 4 I 5, PAR. 5 UST. 1 I 2, PAR. 6 UST. 9, PAR. 7 UST. 10 I 16, PAR. 11 UST. 2, PAR. 14 UST. 3, PAR. 19 UST. 3, PAR. 25 UST. 1, PAR. 28 UST. 1 I 2, PAR. 35; TYTUŁ CZĘŚCI B ORAZ W TEJ CZĘŚCI: TYTUŁ DZIAŁU I, PAR. 36, TYTUŁ ROZDZIAŁU 1, PAR. 37, PAR. 38, PAR. 39, PAR. 40, PAR. 41, PAR. 42, TYTUŁ ROZDZIAŁU 2, PAR. 43, PAR. 44, PAR. 45, PAR. 46, PAR. 47, PAR. 48, PAR. 49, PAR. 50, PAR. 51, PAR. 52, TYTUŁ ROZDZIAŁU 3, PAR. 53, PAR. 54, PAR. 55, TYTUŁ ROZDZIAŁU 4, PAR. 56, PAR. 57, PAR. 58, PAR. 59, PAR. 60, PAR. 61, PAR. 62, TYTUŁ DZIAŁU II, PAR. 63, PAR. 64, TYTUŁ DZIAŁU III, PAR. 65, PAR. 66, PAR. 67, PAR. 68, PAR. 69, PAR. 70, PAR. 71 UST. 1 I 2, PAR. 72, TYTUŁ ROZDZIAŁU 1, PAR. 73, PAR. 74, TYTUŁ ROZDZIAŁU 2, PAR. 75, PAR. 76, PAR. 77, PAR. 78, PAR. 79, TYTUŁ ROZDZIAŁU 3, PAR. 80, PAR. 81, TYTUŁ DZIAŁU IV, V, VI, VII, VIII, IX, X.DODANO: PAR. 2 UST. 2, PAR. 3 UST. 7, 8, 9, PAR. 5 UST. 6, PAR. 6 UST. 14, 15, 16, PAR. 7 UST. 17, 18, 19, PAR. 15 UST. 2, PAR. 24 UST. 3. LIT.A), PAR. 32 UST. 2 I 3, PAR. 33 UST. 2, PAR. 34 UST. 3, PAR. 35 UST. 3, PAR. 82, PAR. 83, PAR. 84, PAR. 85, PAR. 86, PAR. 87, PAR. 88, PAR. 89, PAR. 90, PAR. 91, DODANO: PAR. 92, PAR. 93, PAR. 94, PAR. 95, PAR. 96, PAR. 97, PAR. 98, PAR. 99, PAR. 100, W DZIALE VIII ROZDZIAŁ 1: PAR. 101, PAR. 102, ROZDZIAŁ 2. PAR. 103, PAR. 104, PAR. 105, PAR. 106 ROZDZIAŁ 3. PAR. 107, PAR. 108 ROZDZIAŁ 4. PAR. 109, PAR. 110, PAR. 111 ROZDZIAŁ V. PAR. 112, PAR. 113, PAR. 114, PAR. 115 DZIAŁ X PAR. 116, PAR. 117 USUNIĘTO DZIAŁ XI I XII ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY STATUTU2003-11-20 do dziś
308.06.2006 R.. DZIAŁ III ROZDZIAŁ 1. PAR. 5 ZMIENIONO UST. 6, DODANO UST. 7, PAR. 6 ZMIENIONO UST. 6-16 DODANO UST. 17-23, PAR. 10 ZMIENIONO UST. 1, 2 PKT 1, 2, 3, 4, PAR. 12 ZMIENIONO UST. 1, 2 PKT 1, 2, 3 PKT 1, 2, DODANO UST. 5, 6, 7. ROZDZIAŁ 2 PAR. 14 ZM.UST. 1 I 2 UST. 3 PKT 1, 5, DZIAŁ IV ROZDZIAŁ 1. PAR. 16 DODANO UST. 9-14, PAR. 17 ZMIENIONO UST. 3, 5, ROZDZIAŁ 3. PAR. 25 ZM.UST. 2, DZIAŁ V PAR. 30 ZM. UST. 1 I 2, DODANO PAR. 30A UST. 1, 2. CZĘŚĆ B ROZDZIAŁ 1. ZMIENIONO PAR. 39, PAR. 40, ROZDZIAŁ 2. PAR. 44 ZMIENIONO UST. 4, SKREŚLONO PAR. 46, ZMIENIONO PAR. 48, DZIAŁ III PAR. 72 DODANO UST. 2, ROZDZIAŁ 1. PAR. 73 ZMIENIONO UST. 1 PKT 1-4, PAR. 74 ZMIENIONO UST. 1, 2 I 3, ROZDZIAŁ 2. PAR. 75 ZMIENIONO UST. 1 PKT 4, DZIAŁ VII PAR. 98 DODANO UST. 3A2006-07-07 do dziś
425.05.2007 R. ZMIENIONO PAR. 25 UST. 1 WYKREŚLONO PAR. 25 UST. 62007-08-13 do dziś
5UCHWAŁĄ NR 2 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW Z 29.11.2007 R. DOKONANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W STATUCIE: -ZMIENIONO PARAGRAFY: 2 UST. 2, 3 UST. 5 I 9, 4 UST. 4 PKT 4, 7, UST. 5 PKT 1, 6 UST. 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 20, 21, 7 UST. 3, 4, 7, 10 UST. 2 PKT 3, 12 UST. 2, 3, 4 PKT 1, 5-7, 14 UST. 1, 15 UST. 1, DZIAŁ IV -TYTUŁ ROZDZIAŁU 1, 16, 17 UST. 1 -5 I 7, 18 ZD. PIERWSZE, UST. 13, 15, 16, PAR. 19, 20 UST. 1-6 I 9-14, 21 UST. 1-2, 22-24 UST. 7, 11 I 18, 30 UST. 2, 32 UST. 3, 33 UST. 1, 34 UST. 2, 35 UST. 1, 38, 41 UST. 1-3, 43, 48, 57, 60, 62, 64 UST. 4, 65, 70, „ROZDZIAŁ 2” DZIAŁU III, 75 UST. 1 PKT 1-3, 77-79, ROZDZIAŁ 3 DZIAŁU III, 80-82 UST. 1, 84 UST. 1, 2 I 4, 95, 97 UST. 1, 98 UST. 3, 100 UST. 3, 102 UST. 2, 103, 104 UST. 1 I 2, 105, 107 UST. 1 I 2, 108 UST. 1 I 2, 109 UST. 2 PKT 2, 113 PKT 2, 117 UST. 2, -WYKREŚLONO PARAGRAFY: 3 UST. 3 PKT 2, 6 UST. 22, 7 UST. 8 I 17, 15 UST. 1 PKT 4, 24 UST. 12, 23, ROZDZIAŁ 4 DZIAŁU IV (27-29), 36 UST. 2, 43 UST. 1-6, 44 UST. 4, 46, 53, 65 PKT 1 I 2, 66, 69 UST. 2, 72 UST. 2, DZIAŁ III ROZDZIAŁ 1 (73-74), 75 UST. 1 PKT 4 I UST. 2-3, 76, 98 UST. 3A, 110, -DODANO PARAGRAFY: 8 UST. 1 PKT 5, 20 UST 15, 25 UST. 6, 33 UST. 3-5, 34 UST. 1 I 2, 39 UST. 1-3, 41 UST. 3, 42 UST. 1-3, -ZMIENIONO NUMERACJĘ PARAGRAFÓW: 3 UST. 3 PKT 3-10, 6 UST. 23, 7 UST. 6-16 I 18-19, 22-24 (W TYM UST. 13-17, 19-22 I 24), 25, 26, 30, 30A, 31-34 (W TYM UST. 1-3), 35, 36 (W TYM UST. 3 I 4), 37-39, 41 UST. 3, 42-44 (W TYM UST. 5), 45, 54-72, 75, 77-102 (W TYM UST. 3A I 4), 103-109, 111-117.2008-02-18 do dziś
625 I 26.06.2009 R., DZIAŁ IV ROZDZIAŁ 1 WYKREŚLONO W PAR. 18 UST. 16 DZIAŁ IV ROZDZIAŁ 2 W PAR. 20 ZMIENIONO TREŚĆ UST. 2 W PAR. 21 DODANO UST. 3, 3A, 3B I 4 W PAR. 22 ZMIENIONO TREŚĆ UST. 4 DZIAŁ VI W PAR. 32 ZMIENIONO UST. 12009-08-03 do dziś
719 I 20.05.2010 R. -CZĘŚĆ A DZIAŁ IV ROZDZIAŁ 2 W § 22 UST. 4 NADANO NOWE BRZMIENIE, W § 22 UST. 14 NADANO NOWE BRZMIENIE, W § 22 UST. 15 NADANO NOWE BRZMIENIE, W § 23 UST. 1 NADANO NOWE BRZMIENIE; CZĘŚĆ B DZIAŁ III W § 68 NADANO NOWE BRZMIENIE CZĘŚĆ B DZIAŁ VII W § 93 UST. 2 NADANO NOWE BRZMIENIE, W § 93 DODANO UST. 2A.2010-06-16 do dziś
811 I 12.05.2011 R.DOKONANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W STATUCIE: CZĘŚĆ A DZIAŁ III ROZDZIAŁ 1 § 5 UST. 6 ZMIENIONO TREŚĆ, CZĘŚĆ A DZIAŁ III ROZDZIAŁ 2 § 14 UST. 3 PKT 5 ZMIENIONO TREŚĆ, CZĘŚĆ A DZIAŁ IV ROZDZIAŁ 2 § 22 UST. 4 I UST. 5 ZMIENIONO TREŚĆ, UST. 6 USUNIĘTO, UST. 7 NADANO NR 6, UST. 8 ZMIENIONO TREŚĆ I NADANO NR 7, UST. 9 USUNIĘTO, UST. 10 NADANO NR 8, UST. 11 NADANO NR 9, UST. 12 NADANO NR 10, UST. 13 NADANO NR 11, UST. 14 NADANO NR 12, UST. 15 NADANO NR 13, CZĘŚĆ B DZIAŁ V § 83 UST. 1 ZMIENIONO TREŚĆ.2011-07-21 do dziś
927 I 28.05.2015 R. - ZMIENIONO: CZĘŚĆ A DZIAŁ IV ROZDZIAŁ 2 PARAGRAF 21 UST.3 LITERA A I LITERA B2015-06-16 do dziś
1009 I 10.05.2018R., DOKONANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W STATUCIE: CZĘŚĆ A DZIAŁ II § 2 UST.2 -ZMIENIONO TREŚĆ CZĘŚĆ A DZIAŁ II § 3 UST. 2- ZMIENIONO TREŚĆ CZĘŚĆ A DZIAŁ III ROZDZIAŁ 1 § 4 I § 5- ZMIENIONO TREŚĆ CZĘŚĆ A DZIAŁ III ROZDZIAŁ 1 § 6 UST. 8 - ZMIENIONO TREŚĆ CZĘŚĆ A DZIAŁ III ROZDZIAŁ 1 § 7 UST. 2 I 14 - SKREŚLONY CZĘŚĆ A DZIAŁ III ROZDZIAŁ 1 § 8, § 9, § 10 - ZMIENIONO TREŚĆ CZĘŚĆ A DZIAŁ III ROZDZIAŁ 1 § 11, § 12- SKREŚLONO CZĘŚĆ A DZIAŁ III ROZDZIAŁ 2 § 14 - ZMIENIONO TREŚĆ CZĘŚĆ A DZIAŁ IV ROZDZIAŁ 1 § 16 UST. 6 I 10 - ZMIENIONO TREŚĆ CZĘŚĆ A DZIAŁ IV ROZDZIAŁ 1 § 17 UST. 1 - ZMIENIONO TREŚĆ CZĘŚĆ A DZIAŁ IV ROZDZIAŁ 1 § 17 UST. 6 - SKREŚLONO CZĘŚĆ A DZIAŁ IV ROZDZIAŁ 1 § 20 UST. 3 - DOPISAĆ PKT 4 CZĘŚĆ A DZIAŁ IV ROZDZIAŁ 2 § 25 UST. 17 - SKREŚLONO CZĘŚĆ A DZIAŁ VI § 31 UST. 1 - ZMIENIONO TREŚĆ CZĘŚĆ A DZIAŁ VI § 32 UST. 5 - ZMIENIONO TREŚĆ CZĘŚĆ B DZIAŁ I ROZDZIAŁ 1 § 36 UST. 1 I 5 - ZMIENIONO TREŚĆ CZĘŚĆ B DZIAŁ I ROZDZIAŁ 1 § 38, § 39, § 40, § 41, § 42 - ZMIENIONO TREŚĆ CZĘŚĆ B DZIAŁ I ROZDZIAŁ 2 § 44 - ZMIENIONO TREŚĆ CZĘŚĆ B DZIAŁ I ROZDZIAŁ 4 § 55 - ZMIENIONO TREŚĆ CZĘŚĆ B DZIAŁ I ROZDZIAŁ 4 § 57 UST. 1 - ZMIENIONO TREŚĆ CZĘŚĆ B DZIAŁ I ROZDZIAŁ 4 § 58, § 59 - ZMIENIONO TREŚĆ CZĘŚĆ B DZIAŁ III § 66 - ZMIENIONO TREŚĆ CZĘŚĆ B DZIAŁ IV § 79 - ZMIENIONO TREŚĆ CZĘŚĆ B DZIAŁ IV § 80 - SKREŚLONO CZĘŚĆ B DZIAŁ VIII ROZDZIAŁ 1 § 97 UST. 1 - ZMIENIONO TREŚĆ2018-05-29 do dziś
1126 I 27.08.2020R. DOKONANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W STATUCIE SPÓŁDZIELNI: ZMIENIONO: CZĘŚĆ A DZIAŁ IV ROZDZIAŁ 1 § 20 UST.1 I 3 PKT 4, ZMIENIONO: CZĘŚĆ A DZIAŁ IV ROZDZIAŁ 2 § 21 UST.1.2020-11-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-07-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-07-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2002-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoLABRYGA2010-04-30 do dziś
2. ImionaJANUSZ2010-04-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-04-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA DS.TECHNICZNYCH2010-04-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-04-30 do dziś
21. NazwiskoOTRĘBSKI2007-05-18 do dziś
2. ImionaJERZY2007-05-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-05-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU -GŁÓWNY KSIĘGOWY2007-05-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-05-18 do dziś
31. NazwiskoCZACZKOWSKA2006-08-30 do dziś
2. ImionaHENRYKA2006-08-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-08-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-05-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARWOWSKA2018-05-29 do dziś
2. ImionaJANINA2018-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAWALANIEC2018-05-29 do dziś
2. ImionaURZULA2018-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRECKI2015-06-16 do dziś
2. ImionaMARIAN2015-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-16 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEDŹWIEDŹ2018-05-29 do dziś
2. ImionaCZESŁAW2018-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-29 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOGA2018-05-29 do dziś
2. ImionaTERESA2018-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-29 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaAPOSTEL2018-05-29 do dziś
2. ImionaJOLANTA2018-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-29 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALNICKI2017-09-07 do dziś
2. ImionaSTEFAN2017-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-07 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICUŁA2015-06-16 do dziś
2. ImionaRENATA2015-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-16 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁAWIŃSKI2015-06-16 do dziś
2. ImionaLECH2015-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-16 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPAŃCZYK2015-06-16 do dziś
2. ImionaHENRYK2015-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-16 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaOPATOWIECKA2015-06-16 do dziś
2. ImionaLEOKADIA2015-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-07-24 do dziś
270 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-07-24 do dziś
370 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-07-24 do dziś
470 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-07-24 do dziś
570 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2002-07-24 do dziś
692 31 F DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY2002-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia 06.11.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-12-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1.01.2003-31.12.2003 data złożenia 06.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2003-31.12.20032004-09-21 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 11.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-29 do dziś
4data złożenia 21.06.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-07 do dziś
5data złożenia 05.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-05 do dziś
6data złożenia 11.07.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-30 do dziś
7data złożenia 07.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-08-03 do dziś
8data złożenia 27.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-16 do dziś
9data złożenia 23.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-21 do dziś
10data złożenia 04.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-12 do dziś
11data złożenia 31.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-06 do dziś
12data złożenia 30.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-07 do dziś
13data złożenia 03.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
14data złożenia 24.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
15data złożenia 17.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-26 do dziś
16data złożenia 17.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-17 do dziś
17data złożenia 20.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
18data złożenia 01.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-01 do dziś
19data złożenia 21.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2009 -31.12.20092010-06-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-07 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-05 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-30 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-03 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-07-21 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-06-12 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-06-06 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-07 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-26 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-17 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-12-08 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-29 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-06-16 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-07-21 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-06-12 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-06-06 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-07 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-26 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-17 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów