SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KOMENDY STRAŻY POŻARNEJ

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000116950
Numer REGON: 000974133
Numer NIP: 8790177204
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-19
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2022-07-15
Sygnatura akt[RDF/407320/22/881]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-06-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000974133 NIP 87901772042008-01-25 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KOMENDY STRAŻY POŻARNEJ2002-06-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W TORUNIU VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze ARS 3442002-06-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. TORUŃ gmina M. TORUŃ miejscowość TORUŃ2002-06-19 do dziś
2. Adresulica SZOSA CHEŁMIŃSKA nr domu 56 nr lokalu 4 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ 2004-11-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu120.06.2001 R.2002-06-19 do dziś
225.06.2003 R. ZMIENIONO TREŚĆ §3 UST. 2, §4 UST. 3, §7, §8, §16 UST. 1, §23, §27, §29, §31 UST. 2, §37 UST. 1, §38 UST. 3, §39, §40 UST. 1, §42 UST. 2, §46, §47 UST. 3, §54 UST. 2, §55, §56-77, §118 STATUTU; DODANO § 8 (1), §38 (1), §77 (1) I SKREŚLONO §41, §52, §53, §78-87 STATUTU2003-09-03 do dziś
326 MAJA 2004 R. ZMIENIONO PAR. 8 UST. 8, PAR. 61 UST. 1, PAR. 67 UST. 1, PAR. 69 UST. 4, PAR. 14 UST. 1, 2, 3, 4, 5; PAR. 20 UST. 1, 2, 3; PAR. 51 UST. 1, 2; PAR. 88A; PAR. 89 UST. 1, 2, 4; PAR. 91; PAR. 92 UST. 1, 2, 3, 4, 5; PAR. 93 UST. 1, 2, 3; PAR. 94 UST. 1, 2, PAR. 95 UST. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; PAR. 96; PAR. 97 UST. 1, PAR. 99 UST. 1, 3; PAR. 100 UST. 1 PKT 7 I 10 ORAZ UST. 2; PAR. 103 PKT 4, PAR. 107 UST. 4; PAR. 116 UST. 4, PAR. 118 UST. 2, PAR. 119 UST. 3 STATUTU.2004-11-09 do dziś
407.06.2006 R. ZMIANA: § 3 UST. 3, 6, 7; § 4 UST. 3, 5, 6, 7; § 6; § 7 UST. 1, 3, 5, 8, 9; § 8 UST. 1, 1.1, 2.1, 9, 11; § 8.1 UST. 3, 7; § 11 UST. 1; § 12; § 13 UST. 4; § 14; § 16 UST. 1; § 20A; § 34 UST. 1; § 35 UST. 1, 3; § 37 UST. 3; § 38 UST. 2, 3, 4, 5, 6, 7; § 39 UST. 1, 4; § 40 UST. 3; § 52; § 55; § 62 UST. 2; § 63 UST. 1, 3, 5; § 64 UST. 3; § 67 UST. 2; § 69 UST. 2, 4; § 71; § 72; § 73 UST. 1, 2, 3; § 74 UST. 1, 2, 3; § 75; § 76 UST. 3; § 77 UST. 1, 2, 3; § 77.1; § 89 UST. 5; § 90 UST. 3; § 91 PKT3; § 93 UST. 2A; § 95 UST. 8-14; § 99 UST. 2; § 107 UST. 1A; § 108; § 110 UST. 5, 6; § 114 UST. 1A, 4, 5; § 115; § 116 UST. 4; § 117; § 118 UST. 1, 2A: § 119 UST. 4-6.2006-07-25 do dziś
528.11.2007 R. ZMIENIONO: PAR. 6 UST. 2, 4; PAR. 7 UST. 2, 4, 6, 7, 8; PAR. 8 UST. 5, 8; PAR. 8.1 UST. 4, 6; PAR. 11 UST. 2, PKT 5; PAR. 14 UST. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; PAR. 16 UST. 1; PAR. 20 UST. 1, 2, 3; PAR. 29 UST. 2, PKT 2; PAR. 33 UST. 1; PAR. 36 UST. 1, 2, 5; PAR. 37; PAR. 38 UST. 1, 3; PAR. 39; PAR. 42 UST. 2, PKT 2; PAR. 51 UST 1, 2; PAR. 54 UST. 1; PAR. 56; PAR. 57; PAR. 58; PAR. 69; PAR. 70 UST. 2, 3; PAR. 74 UST. 2, A DOTYCHCZASOWY UST. 2 OTRZYMAŁ OZNACZENIE UST. 3 PAR. 77 ZE ZN. 1 UST. 1, 2; PAR. 88; PAR. 89; PAR. 90; PAR. 91; PAR. 92; PAR. 93; PAR. 94; PAR. 95; PAR. 96; PAR. 97; PAR. 98; PAR. 99; PAR. 100 UST. 1, 2; PAR. 103 PKT 4; PAR. 107 UST. 4; PAR. 108; PAR. 113; PAR. 114 UST. 1A, 3, 4, 5; PAR. 116; PAR. 118 UST. 2; PAR. 119 UST. 3, 5; W ROZDZ.XII ZM. NAZWĘ PODROZDZ. A; DODANO: PAR. 2 UST. 4; PAR. 4 UST. 8; PAR. 7 UST. 1 PKT 9, 10, 11, 12; PAR. 8 ZE ZN. 2; PAR. 9 PKT 5; PAR. 11 UST. 2 PKT 6, 7, 8; PAR. 12 UST. 2 PKT 8; PAR. 16 UST. 5, 6; PAR. 30 UST. 4; PAR. 33 UST. 3, 4, 5; PAR. 36 UST. 6, 7; PAR. 43 UST. 3; PAR. 91 PKT 13, 14, 15; PAR. 99 ZE ZN. 1; PAR. 102 UST. 3, 4, 5; USUNIĘTO: PAR. 3 UST. 2 PKT 2; PAR. 8 UST. 9, 10; PAR. 8 ZE ZN. 1 UST. 5; PAR. 29 UST. 2 PKT 3; PAR. 31; PAR. 32; PAR. 38 ZE ZN. 1; PAR. 49; PAR. 59; PAR. 60; PAR. 61 UST. 5; PAR. 62; PAR. 64; PAR. 65; PAR. 66; PAR. 74 UST. 1 PKT 2, 3; PAR. 107 UST. 1A; SKREŚLONO PODROZDZ. E-PAR. 109-112.2008-01-25 do dziś
609.06.2010 R.; ZMIENIONO § 99 UST. 2 STATUTU2010-07-16 do dziś
710.06.2015 R.; ZMIANA §4 UST.1,§46 UST.3,§51 UST.1,§57; DODANO §93 UST.1A2015-11-26 do dziś
807.06.2017 R.; ZMIENIONO § 8 UST. 7 ORAZ § 74 UST. 2.2017-07-06 do dziś
913.06.2018R.; ZMIENIONO:§3 UST.1,UST.2 PKT 3,§4,§5,§6 UST.2 PKT 7 I 9,§7 UST.4 PKT 1, UST.10, §8 UST.1,1.1,2.1,8 I 11, §8 ZE ZN.1 UST.3 PKT 2,UST.7,§8 ZE ZN.2,§9 PKT 1 I 5,§10 UST.1 I 3, §15 UST.1, §23 UST.1,2 I 4, §25 UST.1,§27 UST.1, §29, §30, §33, §34, §35, §36 UST.2,3,4,5 I 6, §39 UST.2, §40, §42, §43, §44, §45 UST.1 I 2, §46, §47, §48 UST.1,2,3,4 I 5, §50, §51 UST.2, §52 UST.1, §54, §55 UST.1, §57, §63 UST.5, §69 UST.3, §73, §74, §77 UST.2,3 I 4, §89 UST.2, §91 PKT4, §95 UST.1,8 I 12, §99 ZE ZN.1 UST.2 PKT2, §102 UST.2,4 I 5, §103 PKT1 I 5, §107 UST.1, §114 UST.1 PKT1 I 4, UST.1A, UST.5, §116 UST.4, §118 UST.1, §119 UST.2, §120. DODANO:§7 UST.1 PKT13,UST.6A,§7 ZE ZN.1,§7 ZE ZN.2, §7 ZE ZN.3, §9 PKT6, §10 ZE ZN.1,§15 UST.4, §21 UST.4 I 5, §33 ZE ZN.1, §36 UST.2A I 2B, §36 ZE ZN.1, §51 ZE ZN.1, §52 UST.3-11, §77 ZE ZN.2, §77 ZE ZN.3, §89 UST.2A-2J, §91 PKT 16, §95 UST.6A, §103 PKT 7,8,9 I 10, §114 UST.1B, §116 UST.5 I 6, §118 UST.5. USUNIĘTO: §7 UST.1 PKT 1 I 6,UST.9, §9 PKT2 I 3, §10 UST.4, §11, §12, §13, §14, §16, §36 UST.1 I 7, §37, §38 UST.3, §55 UST.2 I 3, §61 UST.2, §69 UST.4, §100 UST.1 PKT8. ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2018-07-27 do dziś
1016.09.2020 R.-DODANIE W §99 USTĘPÓW OD 6 DO 12; DODANIE §10 Z INDEKSEM 1; DODANIE W §114 PUNKTU 5; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU2020-10-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-06-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-06-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2002-06-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSTAFIEJ2019-08-23 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ JAN2019-08-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-08-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2019-08-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-23 do dziś
21. NazwiskoPŁAWIŃSKI2004-11-09 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR JANUSZ2004-11-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-11-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI2004-11-09 do dziś
34. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI2002-06-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-06-19 do dziś
41. NazwiskoRUDZIŃSKI2002-06-19 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2002-06-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-06-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI2002-06-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-06-19 do dziś
51. NazwiskoTELIŻYN2002-06-19 do dziś
2. ImionaHALINA MARIA2002-06-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-06-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI2002-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-06-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZWED2020-10-20 do dziś
2. ImionaWIESŁAW KAZIMIERZ2020-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYRCZAK2020-10-20 do dziś
2. ImionaJÓZEF RYSZARD2020-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALUSZYŃSKI2017-07-06 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2017-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-06 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2020-10-20 do dziś
2. ImionaANDRZEJ LESZEK2020-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-20 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASTRZEMBSKI2020-10-20 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ JANUSZ2020-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-06-19 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-11-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-11-26 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-11-26 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-11-26 do dziś
481 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2015-11-26 do dziś
593 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2015-11-26 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 R.-31.12.2000 R. data złożenia 31.03.2001 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2000 R.-31.12.2000 R.2002-06-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 20.06.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 20.06.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 20.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2005-06-30 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 03.11.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-11-24 do dziś
4data złożenia 30.06.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-25 do dziś
5data złożenia 14.06.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-06 do dziś
6data złożenia 29.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-08 do dziś
7data złożenia 26.10.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-11-05 do dziś
8data złożenia 28.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-16 do dziś
9data złożenia 22.09.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-10-05 do dziś
10data złożenia 03.08.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-31 do dziś
11data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012R-31.12.2012R2013-07-09 do dziś
12data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
13data złożenia 27.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
14data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
15data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
16data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
17data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
18data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
19data złożenia 15.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-15 do dziś
20data złożenia 12.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 R.-31.12.2000 R.2002-06-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2005-06-30 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.2005-06-30 do dziś
401.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-25 do dziś
501.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-06 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-08 do dziś
701.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-11-05 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-16 do dziś
901.01.2010-31.12.20102011-10-05 do dziś
1001.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-31 do dziś
1101.01.2012R-31.12.2012R2013-07-09 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-15 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 17.06.2000 R.-20.06.20012002-06-19 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 20.06.2001 R. -24.05.2002 R.2005-06-30 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 25.05.2002 R. -31.12.2002 R.2005-06-30 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.2005-06-30 do dziś
5okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-11-24 do dziś
601.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-25 do dziś
701.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-06 do dziś
801.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-08 do dziś
901.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-11-05 do dziś
1001.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-16 do dziś
1101.01.2010-31.12.20102011-10-05 do dziś
1201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-31 do dziś
1301.01.2012R-31.12.2012R2013-07-09 do dziś
14OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
15OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
16OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
17OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-15 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów