SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MIKRON” W LUBLINIE

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000116942
Numer REGON: 430336201
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-13
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2022-10-02
Sygnatura akt[RDF/433566/22/327]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-06-13 do dziś
2. Numer REGON\NIP4303362012002-06-13 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MIKRON” W LUBLINIE2002-06-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W LUBLINIE XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 11082002-06-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2002-06-13 do dziś
2. Adresulica SZCZERBOWSKIEGO nr domu 13 kod pocztowy 20-012 poczta LUBLIN 2002-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT SPÓŁDZIELNI UCHWALONY PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 1995 ROKU. ZMIANY STATUTU UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 13 GRUDNIA 2001 ROKU -ZMIANA PAR. 4, 7, 9, 17, 21, 25 ZE ZNACZKIEM 1, 27, 28, 32, 42 ZE ZNACZKIEM 1-7, 49, 53; UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 15 KWIETNIA 2002 ROKU ZMIANA PAR. 4, 42 ZE ZNACZKIEM 2.2002-06-13 do dziś
2DNIA 21.11.2007 R. UCHWAŁĄ NR 1/2007 UCHWALONO ZMIANY DO STATUTU SPÓŁDZIELNI W FORMIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU.2007-12-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-06-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-06-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2002-06-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoFIJAŁKOWSKA2012-06-06 do dziś
2. ImionaEWA DOMINIKA2012-06-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-06-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2012-06-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-06-06 do dziś
21. NazwiskoDUDKIEWICZ2010-12-16 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2010-12-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-12-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2012-06-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-06-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMYSZALA2017-07-19 do dziś
2. ImionaELŻBIETA URSZULA2017-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKASIEWICZ2010-12-16 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA2010-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2010-12-16 do dziś
2. ImionaBOGDAN2010-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-16 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A BUDOWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH, BUDOWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, BUDOWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW;2002-06-13 do dziś
270 20 Z BUDOWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2002-06-13 do dziś
370 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI2002-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.05.2006 okres 2005 ROK2006-05-26 do dziś
2data złożenia 16.10.2008 okres 2007 ROK2008-10-20 do dziś
3data złożenia 24.04.2009 okres 2008 ROK2009-05-21 do dziś
4data złożenia 28.06.2010 okres 2009 ROK2010-07-20 do dziś
5data złożenia 22.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-06 do dziś
6data złożenia 14.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-18 do dziś
7data złożenia 16.05.2013 okres 2012.01.01.-2012.12.31.2013-05-22 do dziś
8data złożenia 13.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-15 do dziś
9data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
10data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
11data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
12data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
13data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
14data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
15data złożenia 11.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
16data złożenia 02.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-05-26 do dziś
22007 ROK2008-10-20 do dziś
32008 ROK2009-05-21 do dziś
42009 ROK2010-07-20 do dziś
501.01.2010-31.12.20102011-07-06 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-18 do dziś
72012.01.01.-2012.12.31.2013-05-22 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-15 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 ROK2006-05-26 do dziś
22007 ROK2008-10-20 do dziś
32008 ROK2009-05-21 do dziś
42009 ROK2010-07-20 do dziś
501.01.2010-31.12.20102011-07-06 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-18 do dziś
72012.01.01.-2012.12.31.2013-05-22 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-15 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-02 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów