SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA „PŁONIA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000116566
Numer REGON: 000990327
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-26
Ostatni wpis Nr wpisu44Data dokonania wpisu2022-03-29
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/543/22/0]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-06-26 do dziś
2. Numer REGON\NIP0009903272002-06-26 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO -WŁASNOŚCIOWA „PŁONIA”2002-06-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY nr w rejestrze 20442002-06-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2002-06-26 do dziś
2. Adresulica ZOOLOGICZNA nr domu 23 kod pocztowy 70-791 poczta SZCZECIN 2002-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu125.06.1982 R. UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 21.05.2002 R. ZMIANA STATUTU OD PAR. 1 DO PAR. 117, USUNIĘTO PAR. 118 -PAR. 1202002-06-26 do dziś
227 MAJA 2003 R., ZMIANA § § 1 DO 117, DODANIE § § OD 118 DO 1672003-07-16 do dziś
320 LISTOPADA 2007 R. -ZMIANY STATUTU ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 1, TEKST JEDNOLITY2008-01-07 do dziś
426 KWIETNIA 2016 R. - UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU2017-04-05 do dziś
505 CZERWCA 2018 R. - ZMIENIONO: §1, §2, §4 UST. 2 PKT 1, §5 UST. 2 PKT 1 ORAZ §§ OD 6 DO 121, USUNIĘTO §§ OD 122 DO 169, ODMÓWIONO REJESTRACJI §1 UST. 3,2018-10-25 do dziś
614_09_2021 ZMIENIONO PAR. 52 UST. 12022-03-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-06-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-06-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2002-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoLAMPARSKA2015-04-20 do dziś
2. ImionaEWA2015-04-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-04-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄU2015-08-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-04-20 do dziś
21. NazwiskoPENDER2013-04-29 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2013-04-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-04-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2013-04-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-04-29 do dziś
31. NazwiskoPACUŁA2005-02-10 do dziś
2. ImionaBEATA2005-02-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-02-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA SPÓŁDZIELNI2005-02-10 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-02-10 do dziś
41. NazwiskoKACZMAREK2002-06-26 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2002-06-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-06-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2002-06-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLSKI2021-12-31 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2021-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAWARSKI2021-12-31 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2021-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALIK2018-10-25 do dziś
2. ImionaMONIKA2018-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-25 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZAŁKOWSKA2018-10-25 do dziś
2. ImionaIRENA2018-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-25 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYŻAŃSKI2018-10-25 do dziś
2. ImionaMARIUSZ TADEUSZ2018-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-25 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-04-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-04-05 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-04-05 do dziś
381 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2017-04-05 do dziś
481 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW2017-04-05 do dziś
582 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2017-04-05 do dziś
690 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2017-04-05 do dziś
793 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2017-04-05 do dziś
841 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 03.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW Z 21.05.2002 SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO -WŁASNO2002-06-26 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 17.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW Z DNIA 27 MAJA 2003 R.2003-07-16 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 31.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-17 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 15.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-21 do dziś
5data złożenia 04.05.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-16 do dziś
6data złożenia 26.04.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-05-14 do dziś
7data złożenia 08.05.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-05-21 do dziś
8data złożenia 07.05.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-05-19 do dziś
9data złożenia 29.04.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-06-10 do dziś
10data złożenia 20.04.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-04-26 do dziś
11data złożenia 26.04.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-05-21 do dziś
12data złożenia 29.04.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-05-28 do dziś
13data złożenia 10.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-28 do dziś
14data złożenia 27.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
15data złożenia 29.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-05 do dziś
16data złożenia 27.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
17data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
18data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
19data złożenia 29.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-29 do dziś
20data złożenia 15.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
21data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-16 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-05-14 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-05-21 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-05-19 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-06-10 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-04-26 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-05-21 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-05-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-29 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-06-26 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-16 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-17 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-05-19 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-06-10 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-04-26 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-05-21 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-05-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-29 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów