BUDOPAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000116543
Numer REGON: 004503583
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-05
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2021-07-07
Sygnatura akt[RDF/312095/21/307]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-06-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 004503583 NIP 75600049422007-07-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOPAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-06-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OPOLU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 3822002-06-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat KRAPKOWICKI gmina KRAPKOWICE miejscowość KRAPKOWICE2002-06-05 do dziś
2. Adresulica OPOLSKA nr domu 103 A kod pocztowy 47-300 poczta KRAPKOWICE kraj POLSKA 2002-06-05 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO.@BUDOPAP.PL2021-02-18 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BUDOPAP.PL2021-02-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.04.1989 R. PBN W STRZELCACH OPOLSKICH, REP. A NR 1899/89. 01.02.2002 R. NOTARIUSZ IRENA BARTOSIEWICZ, KN W KRAPKOWICACH, REP. A 453/2002 -DODANO PAR. 14 UST. 2; ZMIENIONO PAR. 3, 4, 8, 10, 11, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33; USUNIĘTO PAR. 1, 7, 9, 16, 31.2002-06-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-06-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-06-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMROSEK2012-04-10 do dziś
2. ImionaKORNELIA MARIA2012-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 62.500,00 ZŁ2012-04-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego250000,00 ZŁ2007-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-06-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI RODZĄCYCH ZOBOWIĄZANIA DLA SPÓŁKI O WARTOŚCI POWYŻEJ 200.000, -ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA MOŻE SKŁADAĆ SAMODZIELNIE JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENT.2002-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻOK2002-06-05 do dziś
2. ImionaHENRYK2002-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-06-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-06-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-06-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻOK2002-06-05 do dziś
2. ImionaANTONI WIT2002-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-06-05 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-06-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMROSEK2012-02-14 do dziś
2. ImionaKORNELIA MARIA2012-02-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-02-14 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2012-02-14 do dziś
21. NazwiskoŻOK2012-02-14 do dziś
2. ImionaDARIUSZ KRZYSZTOF2012-02-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-02-14 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2012-02-14 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-08-25 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-08-25 do dziś
343 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2010-08-25 do dziś
443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-08-25 do dziś
543 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2010-08-25 do dziś
643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-08-25 do dziś
723 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ2010-08-25 do dziś
877 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2010-08-25 do dziś
941 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-08-25 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 24.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-07-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 16.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-26 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 15.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-08-09 do dziś
4data złożenia 04.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-10 do dziś
5data złożenia 02.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-11 do dziś
6data złożenia 19.06.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-06-26 do dziś
7data złożenia 07.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-23 do dziś
8data złożenia 25.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-01 do dziś
9data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-02 do dziś
10data złożenia 30.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-08-21 do dziś
11data złożenia 21.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-10 do dziś
12data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
13data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
14data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
15data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
16data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
17data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
18data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
19data złożenia 07.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-10 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-11 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-06-26 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-23 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-01 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-02 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-08-21 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-07-10 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-11 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-06-26 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-23 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-01 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-02 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-08-21 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów