„AQUABELLIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000116527
Numer REGON: 570040073
Numer NIP: 7660006544
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-05
Ostatni wpis Nr wpisu57Data dokonania wpisu2024-03-26
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/4179/24/255]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-06-05 do dziś
2. Numer REGON\NIP5700400732002-06-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„AQUABELLIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-06-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W PILE nr w rejestrze 6572002-06-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OBORNICKI gmina ROGOŹNO miejscowość ROGOŹNO2002-06-05 do dziś
2. Adresulica LIPOWA nr domu 55 kod pocztowy 64-610 poczta ROGOŹNO kraj POLSKA 2002-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.12.1991 R., PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W CHODZIEŻY ODDZIAŁ W WĄGROWCU UL. KOŚCIUSZKI 18 (REP. A 5014/91). 30.04.2002 R. NOTARIUSZ KATARZYNA SOKOŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WĄGROWCU UL. KOŚCIUSZKI 18B (REP. A NUMER 2824/2002). ZMIANY: § 2, § 7, § 8 PKT 1, § 9 PKT 1, W § 10 DODAJE SIĘ PKT 4, ZMIANA: § 11, § 13, § 15 PKT 4 ZOSTAJE OZNACZONY JAKO PKT 5, A ZMIENIA SIĘ PKT 4, W § 15 SKREŚLA SIĘ PKT 5 I DODAJE SIĘ PKT 6, ZMIANA: § 17 -TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2002-06-05 do dziś
227.06.2006 R. NOTARIUSZ KATARZYNA SOKOŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WĄGROWCU, REP. A NR 3459/2006. ZMIENIONO § 7, § 8, § 9, § 10, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2006-08-23 do dziś
301.03.2019R., REP. A NR 516/2019, NOTARIUSZ MAŁGORZATA TACZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ROGOŹNIE - ZMIENIONO: §8 UST. 1 I §8 UST. 5, - DODANO W §11 UST. 3.2019-04-11 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.12.2019R., REP. A NR 2264/2019, NOTARIUSZ DANIEL DRĄŻKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ROGOŹNIE - ZMIENIONO: §8 UST. 1 ORAZ UST. 5 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2020-02-20 do dziś
503.06.2020R., REP. A NR 920/2020, NOTARIUSZ DANIEL DRĄŻKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ROGOŹNIE - DODANO: W §7 PKT II UST. 28 I UST. 29 - ZNMIENIONO: §8 UST. 1 ORAZ UST. 52020-07-20 do dziś
624.07.2020R., REP. A NR 1633/2020, NOTARIUSZ MAŁGORZATA TACZKOWSKA-CHROBAK UPOWAŻNIONY ZASTĘPCA NOTARIUSZA DANIELA DRĄŻKIEWICZA, KANCELARIA NOTARIALNA W ROGOŹNIE - ZMIENIONO: §8 UST. 1 I UST. 5 UMOWY SPÓŁKI2020-08-26 do dziś
710.02.2021R., REP. A NR 372/2021, NOTARIUSZ DANIEL DRĄŻKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ROGOŹNIE - ZMIENIONO §8 UST. 1 I UST. 5 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2021-03-01 do dziś
831.05.2023R., REP.A NR 1705/2023 KANCELARIA NOTARIALNA DANIEL DRĄŻKIEWICZ - ZMIENIA SIĘ TREŚĆ AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI W TEN SPOSÓB §8 UST.1 I UST.5 ORAZ §9 UST.1. OTRZYMUJĄ NOWE BRZMIENIE.2023-06-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-06-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-06-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego25015000,00 ZŁ2024-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport13813595, 66 PLN2002-06-05 do dziś
24909500,00 ZŁ2019-04-11 do dziś
313360500,00 ZŁ2020-02-20 do dziś
4974000,00 ZŁ2020-07-20 do dziś
5218500,00 ZŁ2020-08-26 do dziś
6484500,00 ZŁ2021-03-01 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-06-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE ZARZĄD JENDOOSOBOWO2002-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOSZCZYŃSKI2016-10-10 do dziś
2. ImionaWITOLD KRZYSZTOF2016-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-10-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2006-08-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPORZUCEK2024-03-26 do dziś
2. ImionaMAGDALENA BEATA2019-02-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-02-14 do dziś
21. NazwiskoDWORZAŃSKI2015-12-07 do dziś
2. ImionaJAKUB JAROSŁAW2015-12-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-12-07 do dziś
31. NazwiskoLIS2015-10-02 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ ZDZISŁAW2015-10-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-10-02 do dziś
41. NazwiskoPŁOSZCZYCA2015-10-02 do dziś
2. ImionaPIOTR SEWERYN2015-10-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-10-02 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoSKOMURSKI2020-05-19 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2020-05-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-05-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-05-19 do dziś
21. NazwiskoRYBA2022-04-11 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA SYLWIA2022-04-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-04-11 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2022-04-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy137 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2015-10-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy136 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2015-10-02 do dziś
242 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2015-10-02 do dziś
343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2015-10-02 do dziś
447 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2015-10-02 do dziś
542 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-10-02 do dziś
638 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2015-10-02 do dziś
738 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2015-10-02 do dziś
835 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-07-20 do dziś
935 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2020-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 13.05.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-06-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 30.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-08-08 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 20.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-06-09 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 07.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-09 do dziś
5data złożenia 19.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-23 do dziś
6data złożenia 03.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-17 do dziś
7data złożenia 24.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-26 do dziś
8data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-26 do dziś
9data złożenia 04.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-18 do dziś
10data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-08 do dziś
11data złożenia 16.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-22 do dziś
12data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-03 do dziś
13data złożenia 23.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
14data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
15data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
16data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
17data złożenia 04.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
18data złożenia 27.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-27 do dziś
19data złożenia 16.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
20data złożenia 23.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
21data złożenia 10.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-10 do dziś
22data złożenia 04.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-04 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-22 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-27 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-09 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-23 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-17 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-26 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-26 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-05-18 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-08 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-22 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-03 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-27 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-10 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-09 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-23 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-17 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-26 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-26 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-05-18 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-08 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-22 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-03 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-27 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-10 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów