SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W SYCOWIE

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000116479
Numer REGON: 000493072
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-08
Ostatni wpis Nr wpisu55Data dokonania wpisu2022-11-29
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/16074/22/292]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-06-08 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004930722002-06-08 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W SYCOWIE2002-06-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY WYDZIAŁ V GOSPODARCZY W KALISZU nr w rejestrze 7782002-06-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat OLEŚNICKI gmina SYCÓW miejscowość SYCÓW2002-06-08 do dziś
2. Adresulica MICKIEWICZA nr domu 21 kod pocztowy 56-500 poczta SYCÓW 2002-06-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu127 CZERWCA 2003 PRZYJĘCIE NOWEGO STATUTU SPÓŁDZIELNI ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 2/03 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ W SYCOWIE2003-08-06 do dziś
227.06.2006 R. ZATWIERDZONO STATUT.2006-08-25 do dziś
331..03.2008 R. -PRZYJĘCIE NOWEGO STATUTU SPÓŁDZIELNI2008-04-08 do dziś
401.06.2012 R. - PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI STATUTU SPÓŁDZIELNI2012-12-14 do dziś
530.05.2018R. UCHWALONO NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI.2018-08-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-06-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-06-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ DZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZADU Z PEŁNOMOCNIKIEM2002-06-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoFINDLIK2018-01-17 do dziś
2. ImionaJANUSZ WACŁAW2018-01-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-01-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-01-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-17 do dziś
21. NazwiskoKULAWIECKI2017-09-07 do dziś
2. ImionaARTUR2017-09-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-09-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-09-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-09-07 do dziś
31. NazwiskoKULIŃSKA2010-09-16 do dziś
2. ImionaMARIA MAŁGORZATA2010-09-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-09-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-09-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-09-16 do dziś
46. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-11-29 do dziś
51. NazwiskoZUTEREK2002-06-08 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW MARIAN2002-06-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-06-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-06-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-06-08 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-06-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROMNY2022-11-29 do dziś
2. ImionaJÓZEF JAN2022-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIC NOWAK2022-11-29 do dziś
2. ImionaBARBARA JOLANTA2022-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMONIUSZKO2019-08-01 do dziś
2. ImionaBOLESŁAW2019-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-01 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLNY2019-08-01 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2019-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-01 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMCZAK2019-08-01 do dziś
2. ImionaEMILIA2019-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-01 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaDURZYŃSKA2019-08-01 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2019-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-01 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2019-08-01 do dziś
2. ImionaJOANNA AGATA2019-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-01 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-09-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-09-26 do dziś
268 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-09-26 do dziś
368 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2016-09-26 do dziś
441 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 08.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 07.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-08-11 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 13.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-18 do dziś
4data złożenia 27.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-08-25 do dziś
5data złożenia 06.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-06-25 do dziś
6data złożenia 06.06.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-06-23 do dziś
7data złożenia 06.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-22 do dziś
8data złożenia 11.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-16 do dziś
9data złożenia 09.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-18 do dziś
10data złożenia 12.06.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-11 do dziś
11data złożenia 22.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-10 do dziś
12data złożenia 27.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-10 do dziś
13data złożenia 03.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
14data złożenia 08.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
15data złożenia 09.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
16data złożenia 07.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
17data złożenia 03.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
18data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
19data złożenia 08.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
20data złożenia 01.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-08-25 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-06-25 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-06-23 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-22 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-16 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-18 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-11 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-11 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.2004-08-11 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-18 do dziś
401.01.2005-31.12.20052006-08-25 do dziś
501.01.2006-31.12.20062007-06-25 do dziś
601.01.2007-31.12.20072008-06-23 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082009-07-22 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-16 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-18 do dziś
1001.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-11 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-10 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-10 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-27 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-04 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów