FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA „DOMENA” PODLIŃSKI-BROKOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000116175
Numer REGON: 870328280
Numer NIP: 8761009510
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-03
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-06-27
Sygnatura akt[RDF/507646/23/316]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-06-03 do dziś
2. Numer REGON\NIP8703282802006-05-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA „DOMENA” PODLIŃSKI-BROKOWSKI SPÓŁKA JAWNA2002-06-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. GRUDZIĄDZ gmina M. GRUDZIĄDZ miejscowość GRUDZIĄDZ2002-06-03 do dziś
2. Adresulica PIŁSUDSKIEGO nr domu 129 kod pocztowy 86-300 poczta GRUDZIĄDZ kraj POLSKA 2002-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA „DOMENA” PODLIŃSKI-BROKOWSKI SPÓŁKA JAWNA FILIA ELBLĄG2002-06-03 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat M. ELBLĄG gmina M. ELBLĄG miejscowość ELBLĄG2002-06-03 do dziś
3. Adresulica WARMIŃSKA nr domu 36 kod pocztowy 82-300 poczta ELBLĄG 2002-06-03 do dziś
21. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA „DOMENA” PODLIŃSKI-BROKOWSKI SPÓŁKA JAWNA FILIA GRUDZIĄDZ2002-06-03 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. GRUDZIĄDZ gmina M. GRUDZIĄDZ miejscowość GRUDZIĄDZ2002-06-03 do dziś
3. Adresulica CHOPINA nr domu 31 kod pocztowy 86-300 poczta GRUDZIĄDZ 2002-06-03 do dziś
31. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA „DOMENA” PODLIŃSKI-BROKOWSKI SPÓŁKA JAWNA FILIA GRUDZIĄDZ II2006-05-02 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. GRUDZIĄDZ gmina M. GRUDZIĄDZ miejscowość GRUDZIĄDZ2006-05-02 do dziś
3. Adresmiejscowość GRUDZIĄDZ ulica WYBICKIEGO nr domu 46 kod pocztowy 86-300 poczta GRUDZIĄDZ kraj POLSKA 2006-05-02 do dziś
41. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA „DOMENA” PODLIŃSKI-BROKOWSKI SPÓŁKA JAWNA FILIA GRUDZIĄDZ III2008-03-07 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. GRUDZIĄDZ gmina M. GRUDZIĄDZ miejscowość GRUDZIĄDZ2008-03-07 do dziś
3. Adresmiejscowość GRUDZIĄDZ ulica SAMBORA nr domu 28 kod pocztowy 86-300 poczta GRUDZIĄDZ kraj POLSKA 2008-03-07 do dziś
51. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA „DOMENA” PODLIŃSKI-BROKOWSKI SPÓŁKA JAWNA FILIA GRUDZIĄDZ V2011-06-21 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. GRUDZIĄDZ gmina M. GRUDZIĄDZ miejscowość GRUDZIĄDZ2011-06-21 do dziś
3. Adresmiejscowość GRUDZIĄDZ ulica PADEREWSKIEGO nr domu 54 kod pocztowy 86-300 poczta GRUDZIĄDZ kraj POLSKA 2011-06-21 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki113 GRUDNIA 2001 R.2002-06-03 do dziś
231.03.2006 R. ZMIENIONO §§: 1, 3, 6, 7, 10 UMOWY SPÓŁKI.2006-05-02 do dziś
331.01.2008 R. ZMIENIONO §§ 3 I 6 UMOWY SPÓŁKI2008-03-07 do dziś
430.04.2011 R.; ZMIENIONO § 3.2011-06-21 do dziś
527.11.2017, ZMIANA: §3 I §6.2018-02-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-06-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODLIŃSKI2002-06-03 do dziś
2. ImionaADAM2002-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-06-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-06-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-06-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-06-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-06-03 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-06-03 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBROKOWSKI2002-06-03 do dziś
2. ImionaJAN2002-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-06-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-06-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-06-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-06-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-06-03 do dziś
4
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-06-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-06-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE2002-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODLIŃSKI2002-06-03 do dziś
2. ImionaADAM2002-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-06-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBROKOWSKI2002-06-03 do dziś
2. ImionaJAN2002-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2008-03-07 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2008-03-07 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-03-07 do dziś
447 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2018-02-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2018-02-02 do dziś
277 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-02-02 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.04.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-02 do dziś
2data złożenia 07.05.2009 okres 20082009-05-12 do dziś
3data złożenia 20.05.2010 okres ZA 2009 ROK2010-05-27 do dziś
4data złożenia 26.05.2011 okres ZA 2010 ROK2011-06-21 do dziś
5data złożenia 30.04.2012 okres 20112012-05-07 do dziś
6data złożenia 26.04.2013 okres ZA 2012 ROK2013-05-17 do dziś
7data złożenia 24.01.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-24 do dziś
8data złożenia 21.01.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-02-10 do dziś
9data złożenia 24.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-03 do dziś
10data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
11data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
12data złożenia 25.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-25 do dziś
13data złożenia 26.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
14data złożenia 09.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
15data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
16data złożenia 27.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-02 do dziś
220082009-05-12 do dziś
3ZA 2009 ROK2010-05-27 do dziś
4ZA 2010 ROK2011-06-21 do dziś
520112012-05-07 do dziś
6ZA 2012 ROK2013-05-17 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-24 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-02-10 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-03 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
1101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-11 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-25 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów