„ASTA” BRAMY PRZEMYSŁOWE I SYSTEMY PRZEŁADUNKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000116017
Numer REGON: 151610069
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-03
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/265881/20/559]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-06-03 do dziś
2. Numer REGON\NIP1516100692002-06-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTA” BRAMY PRZEMYSŁOWE I SYSTEMY PRZEŁADUNKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-06-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE nr w rejestrze 26112002-06-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. SŁUPSK gmina M. SŁUPSK miejscowość SŁUPSK2003-05-26 do dziś
2. Adresmiejscowość SŁUPSK ulica ZIELONA nr domu 1 kod pocztowy 76-200 poczta SŁUPSK kraj POLSKA 2007-09-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11) 9.11.2000 R. NOTARIUSZ MARIA BIAŁAS, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE UL. KILIŃSKIEGO 40, REPERTORIUM A NR 6744/2000, 2) 5.10.2001 R. NOTARIUSZ ANDRZEJ LETKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU UL. WOLNOŚCI 311, (ZMIAN PAR. 2 I PAR. 7)2002-06-03 do dziś
217.04.2003 R. REP. A NR 2798/2003 NOTARIUSZ KRYSTYNA JASTRZĄB, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE UL. KILIŃSKIEGO 6 (ZMIANA PAR. 3)2003-05-26 do dziś
320.01.2004 R., NOTARIUSZ KRYSTYNA JASTRZĄB PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. KILIŃSKIEGO 6, REP. A 405/2004, ZMIANY DOTYCZĄ PAR. 7 I PAR. 8;2004-06-02 do dziś
4AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 18 MAJA 2007 R., REPERTORIUM „A” NR 4285/2007, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA BERNADETĘ POŁEĆ, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUPSKU UL. PIEKIEŁKO 12, ZMIENIONO: PAR. 3, PAR. 8, PAR. 9 I PAR. 10 UMOWY SPÓŁKI.2007-09-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-06-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-06-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIROCHA2004-11-22 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2004-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-11-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.500,00 ZŁ2007-09-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-11-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-06-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODSPIYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2002-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEIBELIS2014-12-12 do dziś
2. ImionaWIOLETTA DANUTA2014-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-12-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2011-08-29 do dziś
233 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2011-08-29 do dziś
343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2011-08-29 do dziś
443 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2011-08-29 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-08-29 do dziś
647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2011-08-29 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-08-29 do dziś
843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 11.03.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-09-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-05-26 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R. data złożenia 28.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-05-24 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R. data złożenia 30.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-06-14 do dziś
5data złożenia 30.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-14 do dziś
6data złożenia 13.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-14 do dziś
7data złożenia 22.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-15 do dziś
8data złożenia 09.07.2009 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082009-08-13 do dziś
9data złożenia 14.06.2010 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092010-06-24 do dziś
10data złożenia 18.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-29 do dziś
11data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-22 do dziś
12data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-26 do dziś
13data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
14data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
15data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
16data złożenia 06.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-12 do dziś
17data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
18data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-05-26 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-07-14 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-14 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-09-15 do dziś
5OD 01.01.2008 DO 31.12.20082009-08-13 do dziś
6OD 01.01.2009 DO 31.12.20092010-06-24 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-29 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-08-22 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-09-26 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-09-23 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-05-26 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-05-24 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-06-14 do dziś
501.01.2005 -31.12.20052006-07-14 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072008-09-15 do dziś
7OD 01.01.2008 DO 31.12.20082009-08-13 do dziś
8OD 01.01.2009 DO 31.12.20092010-06-24 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-29 do dziś
1001.01.2011 - 31.12.20112012-08-22 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-09-26 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-12 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów