NESBRU SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI JAN ŚNIEŻEK, ZYGMUNT FRASIK, ZYGMUNT MAZUR

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000115203
Numer REGON: 350500289
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-28
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2023-02-25
Sygnatura akt[RDF/469882/23/515]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-05-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaNESBRU SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI JAN ŚNIEŻEK, ZYGMUNT FRASIK, ZYGMUNT MAZUR2006-12-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW-PODGÓRZE miejscowość KRAKÓW2002-05-28 do dziś
2. Adresulica ROMANOWICZA nr domu 2 kod pocztowy 30-702 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2002-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127.08.1991 R.- ZAWARCIE UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ 31.12.2001 DECYZJA WSPÓLNIKÓW DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ (ANEKS) 29.04.2002- ANEKS UMOWY2002-05-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-05-28 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-05-28 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART.26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2000 R. JAN ŚNIEŻEK, EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR 62951, PREZYDENT MIASTA KRAKOWA ZYGMUNT FRASIK, EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR 62952, PREZYDENT MIASTA KRAKOWA ZYGMUNT MAZUR, EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR 6783/01 URZĄD MIASTA I GMINY W MYŚLENICACH2002-05-28 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaJAN ŚNIEŻEK, ZYGMUNT FRASIK, ZYGMUNT MAZUR WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ FIRMA HANDLOWA NESBRU S.C. JAN ŚNIEŻEK I S-KA2002-05-28 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-05-28 do dziś
5. Numer REGON3505002892002-05-28 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚNIEŻEK2002-05-28 do dziś
2. ImionaJAN2002-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-05-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2002-05-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-05-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRASIK2002-05-28 do dziś
2. ImionaZYGMUNT2002-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-05-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2002-05-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-05-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUR2002-05-28 do dziś
2. ImionaZYGMUNT2002-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-05-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2002-05-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2002-05-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-05-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 HANDEL HURTOWY ARTYKUŁAMI SPOŻYWCZYMI I PRZEMYSŁOWYMI POCHODZENIA KRAJOWEGO I ZAGRANICZNEGO2002-05-28 do dziś
251 IMPORT-EXPORT ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I PRZEMYSŁOWYCH POCHODZENIA KRAJOWEGO I ZAGRANICZNEGO2002-05-28 do dziś
374 84 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA2002-05-28 do dziś
471 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ORAZ MASZYN I URZĄDZEŃ2002-05-28 do dziś
560 24 USŁUGI W ZAKRESIE TRANSPORTU DROGOWEGO2002-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 23.12.20052005-12-29 do dziś
2data złożenia 23.10.2006 okres OD 2005-01-01 DO 2005-12-312006-10-27 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-08 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-08 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-08 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-07-08 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-02 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-02 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-02-25 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacje o otwarciu likwidacji02-10-2006 WSPÓLNICY UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI -UCHWAŁA NR 1/2006 Z DNIA 2.10.2006 R.2006-12-19 do dziś
3. Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówPODMIOT REPREZENTOWANY PRZEZ WSZYSTKICH LIKWIDATORÓW ŁĄCZNIE2006-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚNIEŻEK2006-12-19 do dziś
2. ImionaJAN2006-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRASIK2006-12-19 do dziś
2. ImionaZYGMUNT2006-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUR2006-12-19 do dziś
2. ImionaZYGMUNT2006-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności02-10-2006 WSPÓLNICY UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI -UCHWAŁA NR 1/2006 Z DNIA 2.10.2006 R.2006-12-19 do dziś
2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2006-12-19 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów