SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „AUTOSAN”

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000115107
Numer REGON: 000489290
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-28
Ostatni wpis Nr wpisu58Data dokonania wpisu2023-11-02
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/17508/23/228]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-05-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000489290 NIP 68700055852007-07-05 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „AUTOSAN”2002-05-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W KROŚNIE WYDZIAŁ V nr w rejestrze RS III 842002-05-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat SANOCKI gmina SANOK miejscowość SANOK2006-09-12 do dziś
2. Adresmiejscowość SANOK ulica ROBOTNICZA nr domu 19 kod pocztowy 38-500 poczta SANOK kraj POLSKA 2006-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu108.12.1965 R. -UCHWALENIE STATUTU 05.07.2001 R. -ZMIANA PAR. 76 STATUTU2002-05-28 do dziś
226.06.2003 R. -UCHWALENIE NOWEGO STATUTU2003-12-16 do dziś
328.06.2006 R. UCHWALENIE NOWEGO STATUTU2006-08-30 do dziś
427.11.2007 -UCHWALENIE NOWEGO STATUTU2008-01-14 do dziś
5DATA ZMIANY STATUTU 21.06.2018 R., ZMIANY DOKONANE WG. ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO UCHWAŁY NR WZ/7/2018 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „AUTOSAN” W ZAŁĄCZENIU PAR: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 27, 32, 38, 40, 42, 44, 47, 50, 52, 53, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 71, 73, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 87, 89, 90, 91, 97, 98, 103, 104, 105, 109, 110, 111, 112, 118, 120, 127, 129, 131, 132, 133, 1352018-11-09 do dziś
627.06.2023 R., ZMIANY PAR. 43, 502023-11-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-05-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-05-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI SKŁADAJĄ ZA SPÓŁDZIELNIĘ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I JEDEN PEŁNOMOCNIK.2013-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSKRECHOTA2017-05-22 do dziś
2. ImionaADAM2017-05-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-05-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-05-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-05-22 do dziś
21. NazwiskoKRÓLICKI2017-01-18 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2017-01-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-01-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-01-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-05-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNĘDZA2023-11-02 do dziś
2. ImionaADAM WALERIAN2023-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEMIEC2023-11-02 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2023-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻOŁNIERCZYK2019-08-13 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2019-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-13 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRWIĘGA2023-11-02 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2023-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-02 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĘDRA2023-11-02 do dziś
2. ImionaRYSZARD2023-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-02 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANEK2023-11-02 do dziś
2. ImionaMARCIN2023-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-02 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoWARCHOŁ2017-01-30 do dziś
2. ImionaMARTA2017-01-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-01-30 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO: - DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI - PROWADZENIA WSZELKICH SPRAW ZWIĄZANYCH Z WYŻEJ WYMIENIONĄ CZYNNOŚCIĄ - REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI I SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ WOLI I WIEDZY W POWYŻSZYM ZAKRESIE.2017-01-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-11-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-11-09 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-11-09 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-11-09 do dziś
435 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2018-11-09 do dziś
593 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2018-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R. data złożenia 07.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2002 ROK2003-09-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 28.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-09-23 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 19.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2004 ROK2005-09-28 do dziś
4data złożenia 13.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-07 do dziś
5data złożenia 28.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-05 do dziś
6data złożenia 03.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-05 do dziś
7data złożenia 23.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-31 do dziś
8data złożenia 05.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-26 do dziś
9data złożenia 16.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-09-21 do dziś
10data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-16 do dziś
11data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-10 do dziś
12data złożenia 17.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-27 do dziś
13data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
14data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
15data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
16data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
17data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
18data złożenia 05.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
19data złożenia 08.09.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-08 do dziś
20data złożenia 08.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-08 do dziś
21data złożenia 06.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-07 do dziś
22006 R.2007-07-05 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-05 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-31 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-26 do dziś
620102011-09-21 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-07-16 do dziś
820122013-09-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-27 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-07-06 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-07-06 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2002 ROK2003-09-17 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2004-09-23 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2004 ROK2005-09-28 do dziś
401.01.2005 -31.12.20052006-08-07 do dziś
52006 R.2007-07-05 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072008-09-05 do dziś
701.01.2008-31.12.20082009-07-31 do dziś
801.01.2009 -31.12.20092010-07-26 do dziś
920102011-09-21 do dziś
1001.01.2011-31.12.20112012-07-16 do dziś
1120122013-09-10 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-27 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-08 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-08 do dziś
21OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów