BOLZONI AURAMO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000114886
Numer REGON: 432495240
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-24
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2022-06-17
Sygnatura akt[RDF/390154/22/207]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-05-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 432495240 NIP 71327401862009-04-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOLZONI AURAMO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-05-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2003-06-23 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica TOKARSKA nr domu 9 C kod pocztowy 20-210 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2011-06-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.11.2001 R., NOTARIUSZ IWONA WACH, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A NR 6359/2001.2002-05-24 do dziś
2UMOWA ZMIENIAJACA UMOWĘ SPÓŁKI ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W DNIU 14 MAJA 2003 ROKU MOCĄ UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PODJĘTEJ W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO REP. A NR 1436/2003 PRZED NORARIUSZEM IWONA WACH, W KANCELARII NOTARIALNEJ EWY BARAN I IWONY WACH S.C. PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 41/9, 20-076 LUBLIN ZMIENIONO I. 1) PAR.3 UST. 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO 2) TYTUŁ „KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI” OZNACZONY CYFRĄ RZYMSKĄ „II” -OZNACZA SIĘ CYFRĄ RZYMSKĄ „III”. TYTUŁ „WŁADZE SPÓŁKI” OZNACZONY CYFRĄ RZYMSKĄ „III” OZNACZA SIĘ CYFRĄ RZYMSKĄ „IV”, ZAŚ TYTUŁ „POSTANOWIENIA KOŃCOWE” OZNACZONY CYFRĄ RZYMSKĄ „III” OZNACZA SIĘ CYFRĄ RZYMSKĄ „V” II. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPOŁKI.2003-06-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-05-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-05-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBAJKA2004-01-12 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW JERZY2004-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 280 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 140.000,00 ZŁ2005-04-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOLZONI SPA2004-05-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 420 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 210.000,00 ZŁ2005-04-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-05-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego350000,00 PLN2005-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-05-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2002-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHULZE TAYLOR2016-11-14 do dziś
2. ImionaSUZANE2016-11-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-11-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-11-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOLZONI2002-05-24 do dziś
2. ImionaEMILIO2002-05-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCOTTI2002-05-24 do dziś
2. ImionaROBERTO2002-05-24 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-05-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-24 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANTERO2002-05-24 do dziś
2. ImionaVEIKKO JALO OLAVI2002-05-24 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-05-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-24 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBAJKA2002-05-24 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW JERZY2002-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-24 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-05-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2019-11-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2019-11-19 do dziś
228 22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW2019-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 24.05.2002 -31.12.2002 data złożenia 12.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 24.05.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 24.05.2002 -31.12.20022004-01-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R -31.12.2003 R data złożenia 25.10.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R -31.12.2003 R2004-10-27 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 18.10.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-10-19 do dziś
4data złożenia 03.10.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-10-05 do dziś
5data złożenia 01.08.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-08-08 do dziś
6data złożenia 25.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-22 do dziś
7data złożenia okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-09-30 do dziś
8data złożenia 15.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-17 do dziś
9data złożenia 09.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-06-15 do dziś
10data złożenia 21.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-06-26 do dziś
11data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-27 do dziś
12data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
13data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
14data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
15data złożenia 25.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
16data złożenia 30.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
17data złożenia 13.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
18data złożenia 15.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
19data złożenia 18.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
20data złożenia 17.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-10-05 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-08-08 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-22 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-09-30 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-17 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-06-15 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-06-26 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-24 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R -31.12.2003 R2004-10-27 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-10-19 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-10-05 do dziś
401.01.2006-31.12.20062007-08-08 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-22 do dziś
601.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-09-30 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-17 do dziś
801.01.2010-31.12.20102011-06-15 do dziś
901.01.2011-31.12.20112012-06-26 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-27 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-24 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów