BUDOKOMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000114741
Numer REGON: 290501349
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-27
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-04-21
Sygnatura akt[RDF/287268/21/330]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-05-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP2905013492002-05-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOKOMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-05-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KIELCACH WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze 11482002-05-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat M. KIELCE gmina M. KIELCE miejscowość KIELCE2002-05-27 do dziś
2. Adresulica WITOSA nr domu 88 kod pocztowy 25-561 poczta KIELCE kraj POLSKA 2002-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DN. 08.03.1991 R. -NOTARIUSZ EWA JEZIORSKA, KANCELARIA NOTARIALNA NR 2 W GDYNI, REP. A NR 371/1991. DN. 12.04.2002 R. -NOTARIUSZ ANNA BŁESZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. HIPOTECZNEJ 4/3 W KIELCACH, REP. A NR 1378/2002 -ZMIANA PAR. 7 UST. 1 ORAZ PAR. 7 UST. 3 PONADTO DODAJE SIĘ PAR. 14A.2002-05-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-05-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-05-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2002-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport145000,00 PLN2002-05-27 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-05-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFUGIEL2007-08-20 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA MARIA2007-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-08-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-08-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFUGIEL2002-05-27 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ MARIAN2002-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2002-05-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoFUGIEL2002-05-27 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ANNA2002-05-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-05-27 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2002-05-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 30 PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2002-05-27 do dziś
251 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2002-05-27 do dziś
351 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH2002-05-27 do dziś
451 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU2002-05-27 do dziś
551 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2002-05-27 do dziś
651 5 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU2002-05-27 do dziś
751 70 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2002-05-27 do dziś
852 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2002-05-27 do dziś
952 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2002-05-27 do dziś
1052 4 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2002-05-27 do dziś
1160 24 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY2002-05-27 do dziś
1226 6 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH ORAZ GIPSOWYCH2002-05-27 do dziś
1363 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2002-05-27 do dziś
1470 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-05-27 do dziś
1570 20 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-05-27 do dziś
1670 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE2002-05-27 do dziś
1773 10 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH2002-05-27 do dziś
1874 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2002-05-27 do dziś
1974 20 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII2002-05-27 do dziś
2074 30 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2002-05-27 do dziś
2174 40 REKLAMA2002-05-27 do dziś
2274 70 SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2002-05-27 do dziś
2326 70 PRODUKCJA WYROBÓW ZE SKAŁ I KAMIENIA NATURALNEGO2002-05-27 do dziś
2474 84 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA2002-05-27 do dziś
2528 11 PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2002-05-27 do dziś
2645 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2002-05-27 do dziś
2745 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA2002-05-27 do dziś
2845 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2002-05-27 do dziś
2945 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2002-05-27 do dziś
3045 5 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2002-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2004 ROKU -DO DNIA 31.12.2004 ROKU data złożenia 04.01.2006 3. okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2004 ROKU -DO DNIA 31.12.2004 ROKU2006-01-24 do dziś
2data złożenia 29.06.2007 okres OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.2007-08-20 do dziś
3data złożenia 29.06.2007 okres OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2007-08-20 do dziś
4data złożenia 16.06.2009 okres OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2009-06-18 do dziś
5data złożenia 16.06.2009 okres OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-06-18 do dziś
6data złożenia 01.03.2012 okres OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2012-04-04 do dziś
7data złożenia 01.03.2012 okres OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2012-04-04 do dziś
8data złożenia 05.11.2012 okres OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-11-13 do dziś
9data złożenia 06.11.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-02-02 do dziś
10data złożenia 06.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-02 do dziś
11data złożenia 27.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-05 do dziś
12data złożenia 20.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
13data złożenia 19.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-19 do dziś
14data złożenia 22.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-22 do dziś
15data złożenia 18.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-18 do dziś
16data złożenia 24.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-24 do dziś
17data złożenia 21.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.2007-08-20 do dziś
2OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2007-08-20 do dziś
3OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2009-06-18 do dziś
4OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-06-18 do dziś
5OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2012-04-04 do dziś
6OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2012-04-04 do dziś
7OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-11-13 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-02-02 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-02 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-05 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-22 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-18 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-24 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD DNIA 01.01.2004 ROKU -DO DNIA 31.12.2004 ROKU2006-01-24 do dziś
2OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.2007-08-20 do dziś
3OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2007-08-20 do dziś
4OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2009-06-18 do dziś
5OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-06-18 do dziś
6OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2012-04-04 do dziś
7OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2012-04-04 do dziś
8OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-11-13 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-02-02 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów