SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GEOFIZYKA

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000114687
Numer REGON: 017218177
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-05
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2022-09-08
Sygnatura akt[RDF/419076/22/574]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-06-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 017218177 NIP 11322883002009-08-21 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GEOFIZYKA2002-06-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 35382002-06-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA2002-06-05 do dziś
2. Adresulica JAGIELLOŃSKA nr domu 76 nr lokalu 41 kod pocztowy 03-301 poczta WARSZAWA 2002-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT UCHWALONO 02.03.2000 R. ZE ZMIANAMI Z 29.05.2000 R. UCHWAŁĄ NR 2/2002 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 18.02.2002 R. UCHYLONO POPRZEDNI STATUT I PRZYJĘTO NOWY TEKST. UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 26.04.2002 R. ZMIENIONO § 9 UST. 1, SKREŚLONO § 12 UST. 2, DODANO UST. 2 W § 38. TEKST JEDNOLITY ZŁOŻONO DO AKT.2002-06-05 do dziś
223.06.2003 R. -PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA STATUTU2003-07-21 do dziś
322.05.2006 ZMIANA STATUTU2006-07-25 do dziś
411.11.2007 R. -ZMIANA STATUTU W CAŁOŚCI UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA NR 6/2007 10.03.2008 ZM. §§ 7, 16, 19, 26, 38.2008-03-14 do dziś
521.06.2013, ZMIANA § 10 PKT 1 I § 51 PKT 12013-09-10 do dziś
6ZMIANA STATUTU W CAŁOŚCI. UCHWALENIE NOWEGO STATUTU SPÓŁDZIELNI UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA Z DN. 20.06.2018 R.2018-10-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-06-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-06-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2002-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoNATKOWSKI2002-06-05 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW2002-06-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-06-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2002-06-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-06-05 do dziś
21. NazwiskoTARKOWSKA -ŻENTARA2002-06-05 do dziś
2. ImionaDOROTA2002-06-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-06-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2002-06-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-06-05 do dziś
31. NazwiskoMILLER2002-06-05 do dziś
2. ImionaPAWEŁ KAZIMIERZ2002-06-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-06-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-06-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWANTUCH2019-09-26 do dziś
2. ImionaTOMASZ2019-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMAN2019-09-26 do dziś
2. ImionaMACIEJ2019-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALENDZIŃSKI2017-02-21 do dziś
2. ImionaMARCIN JULIUSZ2017-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-21 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-07-25 do dziś
270 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-07-25 do dziś
370 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-07-25 do dziś
470 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2006-07-25 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK 2001 data złożenia 19.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20012002-12-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ROK 2002 data złożenia 27.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20022003-07-21 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 data złożenia 03.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20032004-07-28 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-07-01 do dziś
5data złożenia 20.06.2006 okres ROK 20052006-07-25 do dziś
6data złożenia 29.06.2007 okres 2006 ROK2007-07-04 do dziś
7data złożenia 30.06.2008 okres 2007 ROK2008-07-08 do dziś
8data złożenia 31.07.2009 okres ROK 20082009-08-21 do dziś
9data złożenia 16.09.2010 okres ROK 20092010-10-22 do dziś
10data złożenia 22.06.2011 okres ROK 20102011-10-13 do dziś
11data złożenia 21.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-02 do dziś
12data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-10 do dziś
13data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
14data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
15data złożenia 31.01.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-21 do dziś
16data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
17data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
18data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
19data złożenia 06.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
20data złożenia 06.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
21data złożenia 08.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20052006-07-25 do dziś
22006 ROK2007-07-04 do dziś
32007 ROK2008-07-08 do dziś
4ROK 20082009-08-21 do dziś
5ROK 20092010-10-22 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-07-02 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-09-10 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-21 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-07-01 do dziś
2ROK 20052006-07-25 do dziś
32006 ROK2007-07-04 do dziś
42007 ROK2008-07-08 do dziś
5ROK 20082009-08-21 do dziś
6ROK 20092010-10-22 do dziś
7ROK 20102011-10-13 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-02 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-09-10 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-21 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-08 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów