„DOLMANS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000114626
Numer REGON: 210194970
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-28
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2020-06-30
Sygnatura akt[RDF/213599/20/646]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-05-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP2101949702002-05-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOLMANS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-05-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GORZOWIE WLKP. nr w rejestrze 11832002-05-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat SŁUBICKI gmina SŁUBICE miejscowość SŁUBICE2002-05-28 do dziś
2. Adresmiejscowość SŁUBICE ulica REJA nr domu 5B kod pocztowy 69-100 poczta SŁUBICE kraj POLSKA 2007-04-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.10.1993 R., NOTARIUSZ EUGENIUSZ DYJA, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUBICACH, REPERTORIUM A NR 1878/93 18.12.2001 R., NOTARIUSZ PRZEMYSŁAWA BAC, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUBICACH, REPERTORIUM A NR 5356/2001 -ZMIANA: PAR. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 15 ORAZ UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO SPÓŁKI.2002-05-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-05-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-05-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-05-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport10,00 PLN2002-05-28 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-05-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2002-05-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOLMANS2002-05-28 do dziś
2. ImionaADRIAAN MARTIN2002-05-28 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK2002-05-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMĄKA2002-05-28 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN MARCIN2002-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-28 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK2002-05-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2013-04-29 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI2013-04-29 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-04-29 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-04-29 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2013-04-29 do dziś
643 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2013-04-29 do dziś
743 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2013-04-29 do dziś
843 31 Z TYNKOWANIE2013-04-29 do dziś
943 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2013-04-29 do dziś
1068 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 15.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-11-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 25.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-04-01 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 ROK -31.12.2004 ROK data złożenia 24.01.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 ROK -31.12.2004 ROK2005-01-27 do dziś
4data złożenia 21.03.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-03-31 do dziś
5data złożenia 29.03.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-06 do dziś
6data złożenia 28.03.2008 okres 01.01.2007 R -31.12.2007 R2008-04-01 do dziś
7data złożenia 30.03.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-09 do dziś
8data złożenia 30.03.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-02 do dziś
9data złożenia 28.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-07 do dziś
10data złożenia 30.03.2012 okres 01.01.-31.12.20112012-04-13 do dziś
11data złożenia 03.04.2013 okres 01.01.2012 R., - 31.12.2012 R.,2013-04-29 do dziś
12data złożenia 02.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-04 do dziś
13data złożenia 01.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-13 do dziś
14data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
15data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
16data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.06.2017 DO 31.12.20182018-06-29 do dziś
17data złożenia 30.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
18data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
19data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192002-05-28 do dziś
20data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-03-31 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-06 do dziś
301.01.2007 R -31.12.2007 R2008-04-01 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-09 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-02 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-04-07 do dziś
701.01.-31.12.20112012-04-13 do dziś
801.01.2012 R., - 31.12.2012 R.,2013-04-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
13OD 01.06.2017 DO 31.12.20182018-06-29 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192002-05-28 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-04-01 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 ROK -31.12.2004 ROK2005-01-27 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-03-31 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-06 do dziś
501.01.2007 R -31.12.2007 R2008-04-01 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-09 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-02 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-04-07 do dziś
901.01.-31.12.20112012-04-13 do dziś
1001.01.2012 R., - 31.12.2012 R.,2013-04-29 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-04 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-13 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
15OD 01.06.2017 DO 31.12.20182018-06-29 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192002-05-28 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów