SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOPERNIK”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000114469
Numer REGON: 271541622
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-17
Ostatni wpis Nr wpisu44Data dokonania wpisu2022-06-30
Sygnatura akt[RDF/397955/22/536]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-06-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP2715416222002-06-17 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOPERNIK”2002-06-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 12972002-06-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. GLIWICE gmina M. GLIWICE miejscowość GLIWICE2002-06-17 do dziś
2. Adresmiejscowość GLIWICE ulica JOWISZA nr domu 30 nr lokalu 1A kod pocztowy 44-117 poczta GLIWICE kraj POLSKA 2009-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu129.06.1995 R. 16.01.2002 R. -ZMIENIONO-PARAGRAFY OD PAR. 1 DO PAR. 81 DODANO-PARAGRAFY OD PAR. 82 DO PAR. 1192002-06-17 do dziś
228.11.2003 R. -UCHWAŁA NZPCZ NR 4/2003 ZMIENIONE PARAGRAFY: OD PAR. 1 DO PAR. 116, DODANO PAR. 117 -TEKST JEDNOLITY2004-01-13 do dziś
308.06.2006 R.PRZYJĘTO JEDNOLITY TEKST STATUTU2006-09-06 do dziś
414.12.2007 R. -NOWY TEKST STATUTU2008-03-14 do dziś
511.06.2010 R. -NOWY TEKST STATUTU2010-10-29 do dziś
629.05.2018 R. - NOWY TEKST STATUTU2018-10-29 do dziś
708.09.2021 R. - ZMIENIONO: §90 UST.1; §100 UST.12021-11-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-06-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-06-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2002-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGŁODEK2022-01-31 do dziś
2. ImionaKATARZYNA KORNELIA2022-01-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-01-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU, GŁÓWNA KSIĘGOWA2022-06-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-06-23 do dziś
21. NazwiskoSTASZCZYK2013-07-02 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF PIOTR2013-07-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-07-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-02 do dziś
31. NazwiskoSZPANKO2002-06-17 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2002-06-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-06-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-06-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS.EKONOMICZNO-FINANSOWYCH2005-01-26 do dziś
44. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-06-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS.TECHNICZNYCH2005-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAKOWSKI2017-11-06 do dziś
2. ImionaMAREK JÓZEF2017-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJNAROWSKA2017-11-06 do dziś
2. ImionaJADWIGA2017-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYCIŃSKI2014-10-28 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW CZESŁAW2014-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-28 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSARLIŃSKI2014-10-28 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF STEFAN2014-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-28 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaZABORSKA JASZCZUK2017-11-06 do dziś
2. ImionaBARBARA JOANNA2017-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-06 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaBADURA WITUŁA2017-11-06 do dziś
2. ImionaBEATA ELŻBIETA2017-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-06 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIERLA2017-11-06 do dziś
2. ImionaTOMASZ LUDWIK2017-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-06 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoKUBOŃ2022-06-23 do dziś
2. ImionaJERZY MARCIN2022-06-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-06-23 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE DO DZIAŁANIA I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KOPERNIK” W GLIWICACH. PEŁNOMOCNIK JEST UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI.2022-06-23 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI, WSPÓLNYMI LUB PRZEKAZYWANYMI W ADMINISTROWANIE2008-03-14 do dziś
292 31 F PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNO-OŚWIATOWEJ I KULTURALNEJ NA RZECZ CZŁONKÓW I INNYCH OSÓB ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ2008-03-14 do dziś
370 11 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANAWIANIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ UZYSKANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI2008-03-14 do dziś
470 11 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANAWIANIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI2008-03-14 do dziś
570 12 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB O INNYM PRZEZNACZENIU2008-03-14 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2022-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 05.08.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-09-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 25.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2002 -31.12.20022003-08-19 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 29.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-14 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 09.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2004 -31.12.20042005-06-15 do dziś
5data złożenia 02.08.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-09-06 do dziś
6data złożenia 29.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-10-01 do dziś
7data złożenia 11.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-24 do dziś
8data złożenia 09.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-03 do dziś
9data złożenia 24.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-10-29 do dziś
10data złożenia 05.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-06 do dziś
11data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-14 do dziś
12data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-07 do dziś
13data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-28 do dziś
14data złożenia 16.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-19 do dziś
15data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
16data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
17data złożenia 20.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
18data złożenia 05.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
19data złożenia 21.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
20data złożenia 27.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
21data złożenia 27.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2006 -31.12.20062007-10-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-09-06 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-10-01 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-24 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-03 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-10-29 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-06 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-14 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-07 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-19 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-09-06 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-10-01 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-24 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-03 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-10-29 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-06 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-14 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-07 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-19 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-28 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów