BORUTA SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000114309
Numer REGON: 015146692
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-24
Ostatni wpis Nr wpisu48Data dokonania wpisu2021-09-23
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/44711/21/746]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-05-24 do dziś
2. Numer REGON\NIP0151466922003-04-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBORUTA SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-04-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA2002-05-24 do dziś
2. Adresulica MARYNARSKA nr domu 14 kod pocztowy 02-674 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2002-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.04.2002 R. NOT. JOANNA BUJALSKA, K.N. W WARSZAWIE, UL. AL. JEROZOLIMSKIE 29 M. 26, 00-508 WARSZAWA, REP. A NR 1625/2002;2002-05-24 do dziś
230.05.2003 R. NOTARIUSZ CEZARY SIDOROWICZ -KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE REP. A NR 1141/2003, ZMIANA § 7 UMOWY SPÓŁKI.2003-06-23 do dziś
301.06.2004 R., NOTARIUSZ EWA ŚWIEBODA, KNACELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A-3246/2004, ZMIENIONO § 14, § 18.3, USUNIĘTO § 252004-06-17 do dziś
403.02.2006 R.; REPERTORIUM A NR 249/2006; MAREK MACHOWSKI, NOTARIUSZ W WARSZAWIE ZMIENIONO: § 6, § 182006-02-22 do dziś
5ZMIANA § 6 Z DN. 09.03.2010 -ASESOR NOTARIALNY JOANNA KRASIŃSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA BARBARY JEZIERSKIEJ, KN W ZGIERZU, NR REP. A 2399/2010 08.04.2010, NOTARIUSZ W ZGIERZU B. JEZIERSKA, REP. A NR 3464/2010 ZMIANA § 2 I § 10 UMOWY.2010-04-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-05-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-05-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego5000000,00 ZŁ2011-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-05-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2006-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
14. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoJURZYK2007-10-30 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ZBIGNIEW2007-10-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-10-30 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2007-10-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy113 30 Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2015-01-08 do dziś
213 92 Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2015-01-08 do dziś
346 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2015-01-08 do dziś
446 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2015-01-08 do dziś
546 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2015-01-08 do dziś
647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-01-08 do dziś
747 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2015-01-08 do dziś
852 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2015-01-08 do dziś
972 1 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2015-01-08 do dziś
1072 2 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2015-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 24.04.2002 -31.12.2002 data złożenia 18.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 24.04.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 24.04.2002 -31.12.20022003-06-27 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 29.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-05 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 24.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-29 do dziś
4data złożenia 26.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-24 do dziś
5data złożenia 04.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-11 do dziś
6data złożenia 30.05.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-10 do dziś
7data złożenia 23.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-26 do dziś
8data złożenia 15.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-30 do dziś
9data złożenia 22.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-13 do dziś
10data złożenia 21.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-02 do dziś
11data złożenia 18.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-20 do dziś
12data złożenia 29.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-08 do dziś
13data złożenia 17.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
14data złożenia 30.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-08 do dziś
15data złożenia 18.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
16data złożenia 06.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-08-24 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-06-20 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-08 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-08 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-24 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-11 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-10 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-26 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-30 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-13 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-02 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-20 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-08-24 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-11 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-10 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-26 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-30 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-13 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-02 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-20 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów