SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GĄDÓW”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000114248
Numer REGON: 930868112
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-29
Ostatni wpis Nr wpisu51Data dokonania wpisu2022-07-01
Sygnatura akt[RDF/399505/22/766]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-05-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 930868112 NIP 89610038542007-06-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNA VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 10612002-05-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2002-05-29 do dziś
2. Adresulica NA OSTATNIM GROSZU nr domu 24 kod pocztowy 54-207 poczta WROCŁAW 2002-05-29 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSEKRETARIAT@SMGADOW.PL2013-09-02 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SMGADOW.PL2013-09-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu126.06.1996 R.2002-05-29 do dziś
223.06.2001 R, PAR. 59 UST. 3 I 3A2002-09-11 do dziś
313.12.2003 R. ZMIENIONO PARAGRAFY OD 1 DO 96, DODANO PARAGRAFY OD 97 DO 153, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2004-02-06 do dziś
410.06.2006 R. W PAR. 6 ZMIENIONO UST. 1 I DODANO UST. 2; W PAR. 10 WYKREŚLONO UST. 5 I DOTYCHCZASOWY UST. 6 OZNACZONO JAKO UST. 5; W PAR. 11 ZMIENIONO UST. 1, SKREŚLONO UST. 2 ORAZ ZMIENIONO DOTYCHCZASOWY UST. 3 I OZNACZONO GO JAKO UST. 2; W PAR. 12 ZMIENIONO UST. 1 I DODANO UST. 2; W PAR. 15 ZMIENIONO UST. 1; W PAR. 18 DODANO UST. 5; W PAR. 20 DODANO UST. 2; W PAR. 21 ZMIENIONO UST. 1 I SKREŚLONO UST. 2 I 3; W PAR. 25 ZMIENIONO UST. 4; W PAR. 27 ZMIENIONO UST. 3; ZMIENIONO PAR. 32; W PAR. 34 ZMIENIONO UST. 2; ZMIENIONO PAR. 37 I PAR. 41; W PAR. 45 ZMIENIONO UST. 1 DODANO UST. 3; W PAR. 49 ZMIENIONO UST. 2 I UST. 9; ZMIENIONO PAR. 50; W PAR. 53 ZMIENIONO UST. 1, SKREŚLONO UST. 2 I DOTYCHCZASOWY UST. 3 OZNACZONO JAKO UST. 2; ZMIENIONO PAR. 59; W PAR. 60 WYKREŚLONO UST. 8 I DOTYCHCZASOWE UST. 9 I 10 OZNACZONO JAKO UST. 8 I 9; W PAR. 65 I PAR. 66 ZMIENIONO UST. 1; W PAR. 67 ZMIENIONO UST. 2; ZMIENIONO TYTUŁ ROZDZIAŁU 5.2; W PAR. 70 SKREŚLONO UST. 2 I 5 I DOTYCHCZASOWE UST. 3, 4 I 6 OZNACZONO JAKO UST. 2-4; SKREŚLONO PAR. 75; ZMIENIONO PAR. 77, PAR. 79-81; SKREŚLONO PAR. 82-84 I ROZDZIAŁ 5.3; ZMIENIONO PAR. 92; SKREŚLONO PAR. 93, ZMIENIONO PAR. 98; SKREŚLONO PAR. 106; ZMIENIONO PAR. 117, PAR. 118 UST. 1 I 2, PAR. 119-122; ZMIENIONO TYTUŁ 8.3; ZMIENIONO PAR. 129-130 I PAR. 131 UST. 1; SKREŚLONO PAR. 132; ZMIENIONO PAR. 133-134, PAR. 135 UST. 1, PAR. 136; W PAR. 144 ZMIENIONO UST. 1 I 2, DODANO NOWE UST. 3-5, A DOTYCHCZASOWE UST. 3-4 OZNACZONO JAKO UST. 6-7; ZMIENIONO PAR. 146 UST. 2, PAR. 148 UST. 1 I PAR. 149-150; DOTYCHCZASOWE PAR. 76-153 OZNACZONO ODPOWIEDNIO JAKO PAR. 75-146 ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY.2006-08-24 do dziś
524.11.2007 R. UCHWALONO NOWY STATUT SM „GĄDÓW”, UCHYLONO DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCY STATUTU W CAŁOŚCI2008-01-04 do dziś
616.06.2009, 17.06.2009, 18.06.2009, 23.06.2009, 24.06.2009 R., SKREŚLONO PKT 2 W UST. 1 § 36 STATUTU, ZMIENIONO § 154 W CAŁOŚCI, ZMIENIONO TREŚĆ UST. 2 W § 30, ZMIENIONO UST. 2 W § 47, ZMIENIONO TREŚĆ P-KTU 9A W UST. 1 § 12.2009-09-11 do dziś
730.06.2011 R. -ZMIENIONO: § 11 UST. 2, § 11 UST. 3.2011-09-08 do dziś
824.10.2012 R. - UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU2012-11-16 do dziś
9UCHWAŁA NR 33 O ZMIANIE STATUTU PODJĘTA W DNIU 29.06.2013 R. PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW, DODANO: PUNKT 8 DO § 45 STATUTU.2013-09-02 do dziś
1011.06.2016 R, ZMIANA: § 3 UST. 1 §34 UST. 4 DODANO: § 34 UST. 52016-08-10 do dziś
1116.06.2018 R. UCHWAŁĄ NR 9 UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU.2018-08-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-05-29 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2002-05-29 do dziś
2. Opis sposobu powstania podmiotuSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GĄDÓW” WE WROCŁAWIU POWSTAŁA W DRODZE WYDZIELENIA SIĘ ZE STRUKTUR SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ: „PIAST” WE WROCŁAWIU ZGODNIE Z ZAPISEM ART. 108-112 PRAWA SPÓŁDZIELCZEGO, NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1/1996 PODJĘTEJ W DNIU 26.06.1996 R. PRZEZ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PIAST” W SPRAWIE PODZIAŁU SM „PIAST”. NUMER KRS SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PIAST” KRS 64406, NUMER REGON 0004926292002-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółdzielnia
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2002-05-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIE SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA -PEŁNOMOCNIK. UDZIELENIE PEŁNOMOCNICTWA WYMAGA ZGODY RADY NADZORCZEJ2002-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSOSNOWSKI2012-03-07 do dziś
2. ImionaROBERT2012-03-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-03-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-03-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-03-07 do dziś
21. NazwiskoKLIMEK2011-09-08 do dziś
2. ImionaMAREK2011-09-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-09-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2012-03-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-09-08 do dziś
35. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2006-01-03 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2006-01-03 do dziś
41. NazwiskoJAWORSKI2004-07-06 do dziś
2. ImionaADAM2004-07-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-07-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2004-07-06 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-07-06 do dziś
51. NazwiskoZYGA2003-11-15 do dziś
2. ImionaLUCYNA TERESA2003-11-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-11-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-11-15 do dziś
61. NazwiskoTRACZYK2003-06-04 do dziś
2. ImionaANDRZEJ RYSZARD2003-06-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-06-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2003-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADOJEWSKI2017-08-25 do dziś
2. ImionaMARCIN2017-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSURMA2017-08-25 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ZBIGNIEW2017-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONIECZNA2017-08-25 do dziś
2. ImionaTERESA JANINA2017-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-25 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaCICHOŃ2017-08-25 do dziś
2. ImionaDOMINIK RAFAŁ2017-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-25 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁANETA2017-08-25 do dziś
2. ImionaREGINA MARIA2017-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-25 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUKOWSKI2017-08-25 do dziś
2. ImionaRYSZARD KAZIMIERZ2017-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-25 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOBYLAŃSKI2014-08-12 do dziś
2. ImionaPAWEŁ EUGENIUSZ2014-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-12 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHLEBUS2014-08-12 do dziś
2. ImionaHENR YK DARIUSZ2014-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-12 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEŚNIEWSKI2014-08-12 do dziś
2. ImionaMAREK JERZY2014-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-04-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2021-04-28 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 21.06.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-06-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 23.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-07 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 30.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-06 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 30.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-12 do dziś
5data złożenia 23.06.2006 okres 01.01.2005-31.12.2005 R.2006-08-24 do dziś
6data złożenia 06.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-22 do dziś
7data złożenia 06.08.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-25 do dziś
8data złożenia 03.08.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-11 do dziś
9data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-04 do dziś
10data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-08 do dziś
11data złożenia 27.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
12data złożenia 17.07.2013 okres 2012 R.2013-09-02 do dziś
13data złożenia 16.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
14data złożenia 11.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
15data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
16data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
17data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
18data złożenia 12.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
19data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
20data złożenia 24.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
21data złożenia 01.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2007 -31.12.20072008-08-25 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-04 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-08 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-06-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-12 do dziś
301.01.2005-31.12.2005 R.2006-08-24 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-22 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-08-25 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-11 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-08 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
92012 R.2013-09-02 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-06-28 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-07 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-06 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-12 do dziś
501.01.2005-31.12.2005 R.2006-08-24 do dziś
601.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-22 do dziś
701.01.2007 -31.12.20072008-08-25 do dziś
801.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-11 do dziś
901.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-04 do dziś
1001.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-08 do dziś
1101.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
122012 R.2013-09-02 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów