A I R SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000113797
Numer REGON: 271085182
Numer NIP: 6340134300
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-20
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2023-06-01
Sygnatura akt[RDF/493047/23/316]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-05-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 271085182 NIP 63401343002007-09-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA I R SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-05-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSP.-REJESTROWY nr w rejestrze 70632002-05-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2002-05-20 do dziś
2. Adresulica FITELBERGA nr domu 7 miejscowość KATOWICE kod pocztowy 40-588 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2002-05-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOT. Z DNIA 06.09.1991 R. NR REP. A 3473/91 SPORZĄDZONY W PBN PRZED NOTARIUSZEM HALINĄ MIKOŁAJCZYK2002-05-20 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.06.2002 R. REP. A NR 2528/2002 KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH UL. MŁYŃSKA 21/23, NOTARIUSZ HALINA MIKOŁAJCZYK NR ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: PAR. 5, PAR. 6, PAR. 8, PAR. 12, PAR. 13, PAR. 14, PAR. 15 ORAZ DODANO PAR. 17, PAR. 18, PAR. 192002-09-16 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.10.2003 R. REP. A NR 3732/2003 KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH UL. MŁYŃSKA 21/23, NOTARIUSZ HALINA MIKOŁAJCZYK NR ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: PAR. 6, PAR. 8 PKT 1, PAR. 14 PKT 1, 2, 62003-12-02 do dziś
414.10.2005 R., REP. A 3721/2005, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH -NOTARIUSZ HALINA MIKOŁAJCZYK, DODANO PKT 15/ DO PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI.2005-11-10 do dziś
529.09.2016R., REP. A NR 3260/2016, NOTARIUSZ AGNIESZKA MIKOŁAJCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA HALINA MIKOŁAJCZYK, AGNIESZKA MIKOŁAJCZYK - NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W KATOWICACH ZMIENIONO: § 7 UST. 1 I 2, § 8 UST. 1, § 13 UST. 4 I 6, § 14 UST. 1 I 6 USUNIĘTO: § 112016-10-22 do dziś
615.09.2022R., REP. A NR 2813/2022, NOTARIUSZ HALINA MIKOŁAJCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA HALINA MIKOŁAJCZYK, AGNIESZKA MIKOŁAJCZYK - NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W KATOWICACH ZMIENIONO: §14 UST. 6 LIT. B)2022-09-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-05-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-05-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAŁADJA2002-05-20 do dziś
2. ImionaALEKSANDER2002-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 2053 UDZIAŁY PO 500 ZŁ KAŻDY, ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.026.500 ZŁ2003-12-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-05-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZECHORZEK2002-05-20 do dziś
2. ImionaJERZY STANISŁAW2002-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 2053 UDZIAŁY, PO 500 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ, ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.026.500 ZŁ2003-12-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-05-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego2053000,00 PLN2003-12-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-05-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: A) W ZAKRESIE CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU ZA KTÓRE UWAŻA SIĘ ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIE PRAWEM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 100.000,00 ZŁ - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE B) W PRZYPADKU CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD OBEJMUJĄCYCH ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIE PRAWEM, KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 100.000,00 ZŁ SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA ŁĄCZNIE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE.2022-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIERNEK2016-10-22 do dziś
2. ImionaANTONI2016-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-10-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-10-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZECHORZEK2003-12-02 do dziś
2. ImionaJERZY STANISŁAW2003-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2003-12-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaAŁADJA2002-05-20 do dziś
2. ImionaALEKSANDER2002-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2002-05-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-09-16 do dziś
245 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2002-09-16 do dziś
345 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2002-09-16 do dziś
445 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2002-09-16 do dziś
551 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-09-16 do dziś
674 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2002-09-16 do dziś
774 83 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2002-09-16 do dziś
870 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2002-09-16 do dziś
970 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2002-09-16 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 11.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002-31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-07-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 15.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-30 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 15.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-26 do dziś
4data złożenia 13.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-10 do dziś
5data złożenia 16.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-12 do dziś
6data złożenia 10.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-27 do dziś
7data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-08-24 do dziś
8data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-09-15 do dziś
9data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-09-07 do dziś
10data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-12 do dziś
11data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-23 do dziś
12data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
13data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
14data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
15data złożenia 25.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
16data złożenia 18.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
17data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
18data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
19data złożenia 14.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
20data złożenia 15.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
21data złożenia 01.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-10 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-12 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-27 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-08-24 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-09-15 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-09-07 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-12 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-23 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-26 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-10 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-09-12 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-08-27 do dziś
501.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-08-24 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-09-15 do dziś
701.01.2010-31.12.20102011-09-07 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-09-12 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-08-23 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o połączeniu/podziale/przekształceniu spółki
1
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE NA PODSTAWIE ART. 492 PAR. 1 PKT 1 KSH PRZEZ PRZEJĘCIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI Z O.O. P.U.P.ARCUS (SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ) NA SPÓŁKĘ Z O.O. A I R (SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ) W SPOSÓB UPROSZCZONY NA PODSTAWIE ART. 516 PAR. 7 KSH. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O POŁĄCZENIU Z DNIA 25.06.2002 R. REP. A 2528/2002 SPORZĄDZONA PRZEZ NOTARIUSZA HALINĘ MIKOŁAJCZYK Z KN W KATOWICACH2002-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Podrubryka 1
Brak nazwy
11. Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE „ARCUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-09-16 do dziś
3. Numer w rejestrze0000113810 2002-09-16 do dziś
5. Numer REGON0081336702002-09-16 do dziś
2
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2003-12-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
3
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2004-03-04 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE NA PODSTAWIE ART. 517 I 518 KSH PRZEZ PRZEJĘCIE MAJĄTKU SPÓŁKI AIR AŁADJA, RZECHORZEK SPÓŁKA JAWNA W TRYBIE ART. 492 PAR. 1 PKT 1 KSH. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O POŁĄCZENIU Z DNIA 15.10.2003 R. REP. A NR 3732/20032004-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
21. Nazwa lub firmaAIR AŁADJA, RZECHORZEK SPÓŁKA JAWNA2004-03-04 do dziś
5. Numer REGON2707250012004-03-04 do dziś
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów