SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CHEMIK”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000113665
Numer REGON: 000492658
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-04
Ostatni wpis Nr wpisu46Data dokonania wpisu2022-10-18
Sygnatura akt[RDF/453108/22/818]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-06-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000492658 NIP 89600038172007-05-28 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CHEMIK”2002-06-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNA VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 682002-06-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2002-06-04 do dziś
2. Adresulica CHORWACKA nr domu 45 kod pocztowy 51-107 poczta WROCŁAW 2002-06-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT UCHWALONY 29 CZERWCA 1995 R.2002-06-04 do dziś
217 KWIETNIA 2003 R. - ZMIANA CAŁEGO STATUTU; 12 SIERPNIA 2003 R. - ZMIANA §12, §32 PKT 1, §43 PKT 2 I 3.2003-09-03 do dziś
322 CZERWCA 2006 R. ZMIANY: § 13 PKT 10, PKT 11, PKT 12, PKT 20, PKT 21, PKT 22, § 16 PKT 3, § 20 PKT 1, PKT 2, § 21 PKT 1, § 22 PKT 5, § 22A, § 25 PKT 3, § 27 PKT 4A, PKT 4B, PKT 4C, § 31 PKT 3, PKT 8, § 44 PKT 1, PKT 13, § 44A, § 46 PKT 8, § 65 PKT 2, PKT 5, § 66 PKT 1, § 70 PKT 1, PKT 3, § 76, § 92 PKT 1, § 110, § 116 PKT 3, § 117, § 118, § 134 PKT 3, PKT 5, PKT 6.2006-09-15 do dziś
4NOWY STATUT Z DNIA 29.11.2007 R. UCHWAŁA NR 1 Z DNIA 28.02.2008 R. W SPRAWIE ZMIANY W ROZDZIALE 2.4 DOTYCHCZASOWY § 12 OTRZYMUJE OZNACZENIE § 12A, ZMIANA § 12A PKT 4, § 12A PKT 10, § 12 DODAJE SIĘ PKT 6, ZMIANA § 37 W MIEJSCE § 112 PKT 2, W MIEJSCE § 130 UST. 1, 2, 6 WPISUJE SIĘ § 129 UST. 1, 2, 6.2008-04-15 do dziś
521.05.2015 R. - ZMIANY: § 12 PKT 3,6, § 12A PKT 19, § 21 PKT 2,3, § 23 PKT 2, § 28 PKT 2, § 30 PKT 1, § 32 PKT 3.4, § 34 PKT.2, § 38 PKT 5, § 40 PKT 3, § 55 PKT 10, § 56,57,58- SKREŚLA SIĘ, ZMIANA § 62 PKT 2, § 70,71, 72,73, ZMIANA § 79; 90,91,92,93,95, 100,115,116,117,118 - SKREŚLA SIĘ, ZMIANA § 132 PKT 1.2015-10-23 do dziś
612.06.2017R., ZMIANA: TRACI MOC § 27, § 27 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE.2017-08-31 do dziś
722.05.2018 R. ZMIANY: TRACI MOC I OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE: § 2, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 37, 43, 54, 59, 60, 61, 62, 68, 119, 122, 142 I SKREŚLA SIĘ: § 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, W § 36 SKREŚLA SIĘ PKT 5, W § 25 DODAJE SIĘ PKT 2A, W § 29 DODAJE SIĘ PKT 3, W § 38 DODAJE SIĘ PKT 6A, W § 98 DODAJE SIĘ PKT 5, W § 129 DODAJE SIĘ PKT 9 I 102018-10-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-06-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-06-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ, PRZEZ ZŁOŻENIE PODPISÓW, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. ZARZĄD UPOWAŻNIŁ PREZESA ZARZĄDU DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI.2002-06-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSZYMAŃSKA2014-10-17 do dziś
2. ImionaMARIA EMILIA2014-10-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-10-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-10-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-17 do dziś
21. NazwiskoWEIDEMAN2012-11-19 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ2012-11-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-11-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-11-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-11-19 do dziś
31. NazwiskoWALCZAK2002-06-04 do dziś
2. ImionaJERZY MIROSŁAW2002-06-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-06-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-06-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI2002-06-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASKÓLSKI2017-08-31 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW JAN2017-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2014-10-14 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW MIKOŁAJ2014-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRACZYŃSKI2014-10-14 do dziś
2. ImionaPAWEŁ GRZEGORZ2014-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-14 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZURASZEK2015-10-23 do dziś
2. ImionaJUREK2015-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-23 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoPIGLA2011-02-09 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA ANITA2011-02-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-02-09 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaWYSTĘPOWANIE DO INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH Z WNIOSKAMI DOTYCZĄCYMI WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SPÓŁDZIELNI. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU W ZAKRESIE UMÓW ZAWIERANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ Z KONTRAHENTAMI ZEWNĘTRZNYMI.2011-02-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-12-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-12-22 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-12-22 do dziś
390 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2015-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 R. data złożenia 16.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 R.2003-07-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 30.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 2003 R.2004-07-02 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 27.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-06-29 do dziś
4data złożenia 29.06.2006 okres 2005 R.2006-06-30 do dziś
5data złożenia 22.05.2007 okres 2006 R.2007-05-28 do dziś
6data złożenia 17.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-03 do dziś
7data złożenia 09.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-19 do dziś
8data złożenia 25.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-09 do dziś
9data złożenia 20.06.2011 okres 2010 ROK2011-06-22 do dziś
10data złożenia 25.05.2012 okres 2011 ROK2012-05-29 do dziś
11data złożenia 20.06.2013 okres 2012R.2013-06-28 do dziś
12data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-27 do dziś
13data złożenia 26.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-01 do dziś
14data złożenia 12.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-17 do dziś
15data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
16data złożenia 29.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-29 do dziś
17data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
18data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
19data złożenia 05.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
20data złożenia 18.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-18 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta12006 R.2007-05-28 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-09 do dziś
32012R.2013-06-28 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-01 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-17 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-07-02 do dziś
22005 R.2006-06-30 do dziś
32006 R.2007-05-28 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-03 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-19 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-09 do dziś
72010 ROK2011-06-22 do dziś
82011 ROK2012-05-29 do dziś
92012R.2013-06-28 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-27 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-01 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-17 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-29 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 R.2003-07-25 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2004-07-02 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-06-29 do dziś
42005 R.2006-06-30 do dziś
52006 R.2007-05-28 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-03 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-19 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-09 do dziś
92010 ROK2011-06-22 do dziś
102011 ROK2012-05-29 do dziś
112012R.2013-06-28 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-27 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-01 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-17 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-29 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów