SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOŁY-MARYSIŃSKA”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000113637
Numer REGON: 471185049
Numer NIP: 7241000152
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-06
Ostatni wpis Nr wpisu64Data dokonania wpisu2022-10-04
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/22940/22/357]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-06-06 do dziś
2. Numer REGON\NIP4711850492002-06-06 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOŁY-MARYSIŃSKA”2002-06-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ŁODZI nr w rejestrze 22792002-06-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2002-06-06 do dziś
2. Adresulica NOWOPOLSKA nr domu 12/14 kod pocztowy 91-712 poczta ŁÓDŹ 2002-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu11) STATUT Z DNIA 10.10.1995 R. 2) W DNIU 19.06.2001 R. UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI ZMIENIONO §19 PKT 1 STATUTU.2002-06-06 do dziś
225.06.2002 R; §§ 7, 10, 13, 17, 18, 20, 21, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 54, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 72, 74, 75, 76, 77, 85, 94, 103, 112, 113, 115, 117.2002-11-22 do dziś
3UCHWAŁĄ Z DNIA 26.06.2003 R. UCHWALONO NOWY STATUT2004-01-05 do dziś
422.06.2010 R. -UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU SPÓŁDZIELNI;2010-12-31 do dziś
505. I 07.06.2018 R.- §§ ZMIENIONE: 2, 3, 5, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 30, 35, 38, 49, 57, 66, 72, 73, 74, 75, 77, 82, 83, 87, 88, 99, 119, 122, 132, 135, 137, 140, 155, 158, 159, 161. §§ SKREŚLONE: 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 68, 69, 70, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, OD 101 DO 107, OD 108 DO 118, 121, 125, 131, 134, OD 142 DO 147, 154, 162.2018-09-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-06-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2002-06-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2002-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGWADERA2022-10-04 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2022-10-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-10-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNY KSIĘGOWY2022-10-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-10-04 do dziś
21. NazwiskoLIPIŃSKI2021-05-12 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2021-05-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-05-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU D.S TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH2021-05-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-12 do dziś
31. NazwiskoPIGOŃ2021-02-11 do dziś
2. ImionaANNA KATARZYNA2021-02-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-02-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-02-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRÓŻAŃSKI2020-04-22 do dziś
2. ImionaJANUSZ2020-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWEREMCZUK2017-07-10 do dziś
2. ImionaANNA JOLANTA2017-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIADEREK2017-07-10 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2017-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-10 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaOBERBEK2017-07-10 do dziś
2. ImionaKAMIL TOMASZ2017-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-10 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIĄTEK2017-07-10 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW JÓZEF2017-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-10 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAJPOLD2017-07-10 do dziś
2. ImionaHELENA TERESA2017-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-10 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJCZAK2017-07-10 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ANDRZEJ2017-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-10 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIAŁKOWSKA2017-07-10 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA IRENA2017-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-10 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOBRZYŃSKA2017-07-10 do dziś
2. ImionaBARBARA2017-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-10 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTASZCZYK2014-08-06 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ PRZEMYSŁAW2014-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-06 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZUBIŃSKI2014-08-06 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JAN2014-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-06 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoMILCZAREK2022-10-04 do dziś
2. ImionaDOROTA2022-10-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-10-04 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwa1.PROWADZENIE SPRAW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI: 1/ JEDNOOSOBOWE PODPISYWANIE KORESPONDENCJI PORZĄDKOWEJ; 2/ PODEJMOWANIE INNYCH DECYZJI I CZYNNOŚCI ORAZ ZAŁATWIANIE SPRAW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH NIE ZASTRZEŻONYCH W OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH I W STATUCIE DLA INNYCH ORGANÓW SPÓŁDZIELNI. 2. SKŁADANIE - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI. 3. ZAWIERANIE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU UMÓW Z KONTRAHENTAMI SPÓŁDZIELNI. 4.ZAWIERANIE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU UMÓW USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU. 5. DOKONYWANIE TYCH WSZYSTKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE PRZY WYKONYWANIU TEGO PEŁNOMOCNICTWA OKAŻĄ SIĘ KONIECZNE. PEŁNOMOCNICTWO NIE OBEJMUJE UMOCOWANIA PEŁNOMOCNIKA DO USTANAWIANIA INNYCH PEŁNOMOCNIKÓW BĄDŹ SUBSTYTUTÓW.2022-10-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-05-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-05-15 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 05.07.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-12-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 07.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-01 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 01.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-07-12 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 21.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-29 do dziś
5data złożenia 20.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-29 do dziś
6data złożenia 05.06.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-14 do dziś
7data złożenia 26.06.2008 okres 2007 ROK2008-07-09 do dziś
8data złożenia 25.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-03 do dziś
9data złożenia 24.06.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-06-29 do dziś
10data złożenia 22.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-24 do dziś
11data złożenia 26.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-05 do dziś
12data złożenia 15.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-26 do dziś
13data złożenia 10.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
14data złożenia 27.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
15data złożenia 08.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
16data złożenia 06.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
17data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
18data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
19data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
20data złożenia 07.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-14 do dziś
22007 ROK2008-07-09 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-03 do dziś
401.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-06-29 do dziś
501.01.2010-31.12.20102011-08-24 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-05 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-26 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-12-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-29 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-29 do dziś
401.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-14 do dziś
52007 ROK2008-07-09 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-03 do dziś
701.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-06-29 do dziś
801.01.2010-31.12.20102011-08-24 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-05 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-26 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-12-19 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-01 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-07-12 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-29 do dziś
501.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-29 do dziś
601.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-14 do dziś
72007 ROK2008-07-09 do dziś
801.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-03 do dziś
901.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-06-29 do dziś
1001.01.2010-31.12.20102011-08-24 do dziś
1101.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-05 do dziś
1201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-26 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów